cross

Integratiedebat

Integratiedebat
We gaan via drie filmpjes het integratiedebat bekijken.
1: Gesprek aan tafel bij De Wereld Draait Door in 2020
2: Een interview met Pim Fortuyn in 2001
3: Een gesprek bij OP1 in 2020
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleervwoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides en 9 videos.

Onderdelen in deze les

Integratiedebat
We gaan via drie filmpjes het integratiedebat bekijken.
1: Gesprek aan tafel bij De Wereld Draait Door in 2020
2: Een interview met Pim Fortuyn in 2001
3: Een gesprek bij OP1 in 2020

Slide 1 - Tekstslide

Vragen bij DWDD I
In dit gesprek worden twee centrale vragen uit het thema ‘pluriforme samenleving’ aan de orde gesteld:
• Zijn de problemen rond integratie sociaal-economische of culturele problemen?
• Blijft segregatie in stand of is er toch langzaam integratie?

Bekijk de volgende twee fragmenten. Beantwoord daarbij deze vragen:

1. Wat zijn sociaal-economische problemen? Geef een voorbeeld om je antwoord te illustreren.
2. Wat zijn culturele problemen? Geef een voorbeeld om je antwoord te illusteren.
3. Wat zegt de scene over de basisschool over het succes van integratie?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Vragen bij DWDD II
Bekijk het volgende fragment en beantwoord daarbij deze vragen:
4. Wat zegt de scene over de voetbalclub over het succes van integratie?

5. In dit deel wordt de vraag gesteld: “Is integratie (of assimilatie) eigenlijk mogelijk?” Wat wordt hiermee bedoeld?

6. In dit deel wordt gezegd: “Integratie kent geen eindstation.” Leg deze uitspraak uit aan de hand van de socialisatiecirkel.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Vragen bij DWDD III
Bekijk het volgende fragment en beantwoord daarbij deze vragen?:
7. Hoe komt wij-zij denken of polarisatie terug in het verhaal van Ali B?

8. Hoe heeft Ali B het feit, dat hij tot een minderheid behoort omgezet in sociale mobiliteit?

9. Vergelijk Ali B eens met Sam uit de Belofte van Pisa. Zie je overeenkomsten of vooral verschillen? Illustreer je antwoord met enkele voorbeelden.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Vragen bij Fortuyn I
Bekijk het volgende fragment en beantwoord daarbij deze zes vragen:

  1. Waarom legt Fortuyn de nadruk; op sociaal-economische of culturele aspecten van de problematiek rond integratie?

2. De interviewster zegt: “Dat is een heel ander gezicht van Pim Fortuyn”, als hij het generaal pardon voorstelt. Waarom vindt zij dit niet passen bij zijn ‘gezicht’ (spreekwoordelijk natuurlijk), denk je?

3. Waarom is Fortuyn zo tegen gezinshereniging en gezinsvorming, denk je?

Slide 9 - Tekstslide

Vragen bij Fortuyn II
4. Volgens Fortuyn verschillen de islamitische cultuur en de Nederlandse cultuur fundamenteel. Zoek in je tekstboek de vijf dimensies van Hofstede op. Welke dimensies herken je in het verhaal van Fortuyn. Geef bij elke dimensie, die je noemt, een kort voorbeeld.

5. Fortuyn werd door velen gezien als iemand, die erg polariserend was. Wat vind jij daarvan, op basis van dit filmpje?

6. De LPF (Lijst Pim Fortuyn) leek bij de verkiezingen in 2002 met behoorlijk veel zetels in de 2e Kamer te komen. Fortuyn ging voor het minister-presidentschap. Hoe is het afgelopen met Pim Fortuyn?

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Vragen bij OP1 I
Bekijk het volgende fragment en beantwoord deze vragen: 

  1. Hajer Harzi heeft getuigd voor een enquêtecommissie van de 2e Kamer in 2020. Waarover ging deze enquête eigenlijk?

2. Wat zegt het verhaal van mevrouw Harzi jou als het gaat om het integratiedebat?

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Vragen bij OP1 II
Bekijk het volgende fragment en beantwoord deze vraag:

3. Het boek suggereert, dat integratie van generatie op generatie zich ontwikkelt. Blijkt dit ook uit het verhaal van mevrouw Harzi?

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Vragen bij OP1 III
Bekijk het volgende fragment en beantwoord deze vragen:

4. Wie is Ahmed Marcouch?

5. Wat is salafisme?

6. Wat is jihadisme?


Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Vragen bij OP1 IV
Bekijk het volgende fragment en beantwoord deze vragen:

7. Welke twee dingen wil meneer Marcouch doen om de integratie van islamitische jongeren te bevorderen?

8. Wat zou Pim Fortuyn, volgens jou, van het idee van Marcouch vinden?

9. Wat vind jij van zijn idee?

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video