Industrielandschappen

Welke cultuurlandschappen
ken je nog?
1 / 29
volgende
Slide 1: Open vraag
AardrijkskundeSecundair onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welke cultuurlandschappen
ken je nog?

Slide 1 - Open vraag

Soorten landschappen
Zoals we eerder al gezien hebben bestaan er verschillende soorten cultuurlandschappen: landbouwlandschap, toeristisch landschap, stedelijk landschap, ... 
Dit thema gaat over industrielandschappen.

Slide 2 - Tekstslide

Hoe herken je een industrielandschap?
Enkele kenmerken die je kunnen helpen: 
Grondstoffen, fabrieksinstallaties, verkeersnetwerk, hoogspanningskabels, schoorstenen, pijpleidingen, ... 

Slide 3 - Tekstslide

Schoorsteen
Grondstoffen
Rookpluimen
Fabrieksinstallatie

Slide 4 - Tekstslide

Oude industriezone versus moderne industriezone

Slide 5 - Tekstslide

Oude industriezone versus moderne industriezone

Slide 6 - Tekstslide

Beschrijf enkele verschillen die je tussen de oude en moderne industriezone waargenomen hebt.

Slide 7 - Open vraag

Wat is nu eigenlijk industrie?
Definitie: 

Het verwerken van een grondstof of beginproduct tot een eindproduct.
De handel en dienstensector zorgt voor de verkoop van de afgewerkte producten.

Slide 8 - Tekstslide

Het productieproces
3 fasen:

  1. Ontginning
  2. Basisindustrie
  3. Verwerkende industrie

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Begrippen
  • Grondstof = stof waaruit iets anders gemaakt kan worden door middel van een productieproces. Bijvoorbeeld: ijzererts is een grondstof voor staal

  • Energiebron = levert energie om een systeem te doen werken. Bijvoorbeeld: steenkool dient om een hoogoven te doen branden zodat bv ijzererts gesmolten kan worden.

Slide 11 - Tekstslide

Ontginning
In het volgende filmpje zie je hoe ze ijzererts ontginnen. (Ijzererts is een delfstof)

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Oefening ontginning
Sleep de namen van de grondstoffen bij de juiste afbeeldingen.

Slide 14 - Tekstslide

Zijde
Katoen
Aardgas
Steenkool
Aardolie

Slide 15 - Sleepvraag

Ontginningsplaatsen
Een mijn (grondstof: bijvoorbeeld steenkool)
Een plantage = een stuk grond waarop grote schaal gewassen worden geteeld (meestal maar één soort). Bijvoorbeeld: bananen
Een olieboorplatform = de stalen of betonnen constructie die meestal op de bodem van de zee vast zit, van waaruit aardolie en/of aardgas gewonnen worden.
Een groeve = vorm van mijnbouw. Bijvoorbeeld: zand

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Begrippen
  • Halfafgewerkt product: synoniem voor halffabricaat = de basisindustrie verwerkt een grondstof tot half afgewerkt product. Voorbeeld: Van ijzererts staalplaten maken

Slide 18 - Tekstslide

Oefening ontginning
Sleep de halfafgewerkte producten naar de juiste grondstoffen.

Slide 19 - Tekstslide

Grondstoffen
Ijzererts
Katoen
Klei
Tarwe
Wit zand
Aardolie
Staalplaten
Lappen stof
Baksteen
Plastic
Bloem
Glas

Slide 20 - Sleepvraag

Slide 21 - Tekstslide

Begrippen
  • Afgewerkt product: synoniem voor fabricaat = dit is het eindproduct dat in de verwerkende industrie wordt gemaakt. Voorbeeld: Van staalplaten een auto maken

Slide 22 - Tekstslide

Oefening industrietypes
De verschillende grondstoffen worden in verschillende industrieën verwerkt. Bepaal het juiste industrietype voor de volgende afbeeldingen. 

Slide 23 - Tekstslide

Welk industrietype zie je?
A
Ijzer- en staalindustrie
B
Bouwindustrie
C
Voedingsindustrie
D
Chemische industrie

Slide 24 - Quizvraag

Welk industrietype
zie je?
A
Voedingsindustrie
B
Chemische industrie
C
Ijzer- en staalindustrie
D
Textielindustrie

Slide 25 - Quizvraag

Welk industrietype zie je?
A
Bouwindustrie
B
Voedingsindustrie
C
Textielindustrie
D
Chemische industrie

Slide 26 - Quizvraag

Welk industrietype zie je?
A
Ijzer- en staalindustrie
B
Bouwindustrie
C
Voedingsindustrie
D
Chemische industrie

Slide 27 - Quizvraag

Welk industrietype
zie je?
A
Ijzer- en metaalindustrie
B
Voedingsindustrie
C
Chemische industrie
D
Bouwindustrie

Slide 28 - Quizvraag

Samenvatting: productieproces
Ontginning
Basisindustrie
Verwerkende industrie
Grondstoffen
Half afgewerkte producten
Afgewerkte producten
Vb: ijzererts
Vb: staalplaten
Vb: auto

Slide 29 - Tekstslide