zelfportret - quarantaine selfie

1e klas beeldende vorming
Zelfportret - Quarantaine selfie

1e klas beeldende vorming
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Beeldende vormingMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

1e klas beeldende vorming
Zelfportret - Quarantaine selfie

1e klas beeldende vorming

Slide 1 - Tekstslide

Een portret is een afbeelding van een persoon. Dat kan een gezicht zijn, maar ook het hele lichaam. Een portret kan geschilderd, gefotografeerd, of bijvoorbeeld gebeeldhouwd zijn. 
Een zelfportret is een portret van de kunstenaar door hem/haar zelf gemaakt.

Slide 2 - Tekstslide

zelfportretten kunstenaars
Vincent van Gogh, 1889
Frida Kahlo, 1940
Rembrandt van Rijn, 1630
Marlene Dumas, 1984
Levi van Veluw, 2008

Slide 3 - Tekstslide

- Symmetrisch: twee gelijke helften
- Asymmetrisch: twee ongelijke helften
- Verhoudingen: proporties, onderling maten/ verband
- Plat: contouren en egale vlakken
- Plastisch: ruimtelijk door schaduwen, licht-donker
- En face: voorkant
- En profil: van de zijkant
- Trois quart: driekwart
- Afsnijding: een gedeelte van de voorstelling wordt afgesneden door het kader 
Beeldbegrippen

Slide 4 - Tekstslide

symmetrisch vs. asymmetrisch

Slide 5 - Tekstslide

Verhoudingen

Slide 6 - Tekstslide

plat vs. plastisch
plastisch         plat 
plastisch

Slide 7 - Tekstslide

en face vs. trois quart vs. en profil
en face            trois quart           en profil

Slide 8 - Tekstslide

afsnijding

Slide 9 - Tekstslide

Stappen proces
1. Oefentekeningen maken van ogen, lippen, neuzen (en oren): en face (van de voorkant)
- in je map of op tekenpapier 
- met grijs potlood
- in ieder geval 5 ogen, 5 lippen, 5 neuzen
- zoek op Google naar: 'oog tekenen', 'mond/lippen tekenen' en 'neus tekenen'
- let op details (licht-schaduw)

2. Oefening verhoudingen in gezicht 
- in je map of op tekenpapier
- met grijs potlood
- gebruik geodriehoek om de onderlinge verhoudingen af te tekenen 
 - uitwerken ogen, neus, mond, oren, wenkbrauwen en haar (kijk naar je oefentekeningen)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Gebruik geodriehoek of liniaal
1. Deel het gezicht verticaal in twee gelijke helften
2. Deel het gezicht horizontaal in twee gelijke helften
3. Deel het gedeelte onder de middenstreep ook in 
     twee gelijke helften
4. Deel dit onderste gedeelte ook weer in twee gelijke helften
5. Nu kan je de ogen tekenen. 
    Let erop dat het midden van de ogen op lijn 2 komt.  
    De ruimte tussen de ogen moet ongeveer even 
    breed zijn als een oog. 
6. Teken de neus. Het puntje van de neus komt net over 
     lijn 3 heen.
7. Teken de mond. Het midden van de lippen komt op lijn 4. 
8. Teken nu de oren. 
    Deze komen tussen lijn 2 en 3 en steken iets boven lijn 2 uit.
9. Nu werk je de ogen, neus, mond en oren verder uit. 
    Kijk naar je oefentekeningen. 
    Geef het gezicht ook wenkbrauwen en haar.                  
    

Slide 12 - Tekstslide

Haar is moeilijk om 'echt' te laten lijken.
Kijk goed waar het haar het hoofd uit komt.
Bij de wenkbrauwen teken je niet een strakke lijn, maar de haartjes

Slide 13 - Tekstslide

Eindwerk zelfportret - Quarantaine selfie
Je eigen gezicht tekenen op het scherm van een mobiele telefoon

--> geleerde verhoudingen toepassen
--> geleerde 'ogen, lippen en neus' toepassen
- toepassen afsnijding: je gezicht aan de zijkant(en) van de mobiele telefoon laten afsnijden
- eigen achtergrond (passend bij jou quarantaine omgeving)

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

- Je hebt minimaal 5 ogen, 5 lippen en 5 neuzen getekend met grijs potlood
- Je hebt bij deze oefentekeningen gelet op de details (licht-schaduw)
- Je hebt de oefening 'verhoudingen in gezicht' gemaakt, hierbij gelet op de verhoudingen 
  en verschillende onderdelen in een gezicht


- Je hebt je zelfportret binnen het kader van een mobiele telefoon getekend (selfie)
- Je zelfportret is recht van voren (en face) getekend
- De verhoudingen in het zelfportret kloppen
- Je zelfportret is symmetrisch
- Je zelfportret heeft details gekregen (gebruik licht/schaduw, uitwerking wenkbrauwen en haar etc.)
- Je hebt in je zelfportret gebruik gemaakt van afsnijding
- Je hebt je selfie een eigen achtergrond gegeven, passend bij jouw quarantaine omgeving 
- Je hebt je tekening zorgvuldig uitgewerkt (afwerking materialen/technieken)
Beoordelingscriteria:
proces 
eindwerk

Slide 16 - Tekstslide