VO 4-5-6: Ontdek de maker (verwerkingsles)

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
filmMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Deze les is een verwerkingsles bij het programma Ontdek de maker in het filmtheater of de bioscoop! In deze les kijken de leerlingen terug op het bezoek aan het filmtheater of de bioscoop. Leerlingen onderzoeken het maakproces van film aan de hand van een creatieve opdracht. Deze les richt zich op klas 4, 5 en 6 van het voortgezet onderwijs. De te bespreken fragmenten zijn in deze les geïntegreerd, je hoeft dus niet ergens anders in te loggen. Deze les is ontwikkeld door Netwerk Filmeducatie, Eye Filmmuseum, Cinekid, IFFR, IDFA en NFF

Instructies

Deze les duurt ongeveer 60 minuten, wordt klassikaal gegeven en is geschikt voor klas 4, 5 en 6 van het voortgezet onderwijs. 

Toelichting en tips voor vragen zijn in de slides toegevoegd onder 'notities'.

De les en de toelichtingen per slide kunnen geprint worden door middel van de knop 'Printen' onder de rode knop 'Geef les'.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Introductie - verwerkingsles

In deze les kijken de leerlingen terug op het bezoek aan het filmtheater! Daarnaast onderzoeken ze hun eigen makerschap met een creatieve opdracht!
Wat hebben de leerlingen van het bezoek aan de bioscoop onthouden?
Welke film vonden de leerlingen het leukst om te bekijken? En waarom?

In het zaalprogramma hebben we films gezien die door verschillende makers zijn gemaakt in. De filmmakers ondergingen allemaal een ander maakproces. Welk maakproces vonden de leerlingen opvallend?

Slide 2 - Tekstslide

Zaalprogramma

Bespreek het zaalprogramma aan de hand van de volgende vragen:
  • Wat hebben de leerlingen van het bezoek aan de bioscoop onthouden?
  • Welke film vonden de leerlingen het leukst om te bekijken? En waarom?
  • In het zaalprogramma hebben we films gezien die door verschillende makers zijn gemaakt. De filmmakers ondergingen allemaal een ander maakproces. Welk maakproces vonden de leerlingen opvallend?
Leg uit dat jullie in deze les nog meer gaan ontdekken over maakprocessen van film.
Ben je het eens met de quote?
Kun je zelf een moment bedenken waarin het proces verkeerd liep maar het eindresultaat niet was mislukt?

Slide 3 - Tekstslide

Bespreek de quote

Deze quote is van de maker van de film De Man Die Achter De Horizon Keek
  • Ben je het eens met de quote?
  • Kun je zelf een moment bedenken waarin het proces verkeerd liep maar het eindresultaat niet was mislukt?
Wij gaan zelf een maakproces aan ik ben benieuwd of jullie na het maakproces anders kijken naar de quote!
Maakopdracht: Maak een one-shot film!

In groepjes van 3 leerlingen maken de leerlingen een korte film in 1 shot! In de video moeten 4 acties zijn verwerkt. 

De leerlingen doorlopen de volgende stappen (zie komende slides):
1. brainstorm
2. onderzoek en experimenteren
3. De uitvoering

Slide 4 - Tekstslide

Maakopdracht: Maak een one-shot film!

In groepjes van 3 leerlingen maken de leerlingen een korte film in 1 shot! In de video moeten 4 acties zijn verwerkt. 

De leerlingen doorlopen de volgende stappen (zie komende slides):
1. brainstorm
2. onderzoek en experimenteren
3. de uitvoering
Let op: gaat er iets mis tijdens de uitvoering, dan mogen de leerlingen dat er niet uit halen. Het maakt het proces zichtbaar!

Laten we beginnen wat inspiratie! 
Bekijk de volgende slide.
Bekijk de video's!

Omschrijf per video wat je opvallend vond. 
Ondanks dat de video's uit 1 shot zijn gefilmd, zijn ze niet saai om naar te kijken. Hoe komt dat? 
In elke video zitten verschillende acties/gebeurtenissen. Een actie is bijvoorbeeld een dialoog, een dans, een verplaatsing zijn. 

Noem minimaal 3 acties per video op. 
En omschrijf hoe de overgangen van de ene actie naar de andere in beeld zijn gebracht?
Childish Gambino - This Is America: 02:06-03:01
Long Take uit Children of Men (2006): 02:06 - 02:55

Slide 5 - Tekstslide

Inspiratie voor de opdracht

Bekijk de video's en laat de leerlingen de volgende vragen beantwoorden:

1. Wat vond je opvallend aan de video's? 
2. Ondanks dat de video's uit 1 shot zijn gefilmd, zijn ze niet saai om naar te kijken. Hoe komt dat? 
3. In elke video zitten verschillende acties/gebeurtenissen. Een actie is bijvoorbeeld een dialoog, een dans, een verplaatsing. Noem minimaal 3 acties per video op. En omschrijf hoe de overgangen van de ene actie naar de andere in beeld zijn gebracht?
Brainstorm over de film!
Een brainstorm betekent dat je wild gaat associeren en elk idee dat in je hoofd opkomt opschrijft. Er is geen goed of fout! 

Met elkaar ga je brainstormen. Iedereen draagt minimaal 2 ideeën aan. Na het brainstormen ga je met elkaar bespreken met welke ideeën jullie verder willen. 

Slide 6 - Tekstslide

Brainstorm over je one-shot film!

Een brainstorm betekent dat je wild gaat associeren en elk idee dat in je hoofd opkomt opschrijft. Er is geen goed of fout! 

Met elkaar ga je brainstormen. Iedereen draagt minimaal 2 ideeën aan. Na het brainstormen ga je met elkaar bespreken met welke ideeën jullie verder willen. 
Jullie hebben nu een idee! Onderzoek hoe jullie dit idee kunnen uitvoeren.

Welke locatie, kleding, camerapositie en rolverdeling is het beste voor de film? Experimenteer hiermee door minimaal 2x te oefenen met het opnemen van de film!

Slide 7 - Tekstslide

Het onderzoek en experiment!
Jullie hebben nu een idee! Onderzoek hoe jullie dit idee kunnen uitvoeren.

Welke locatie, kleding, camerapositie en rolverdeling is het beste voor de film? Experimenteer hiermee door minimaal 2x te oefenen met het opnemen van de film!
Film het verhaal in een keer! 

Slide 8 - Tekstslide

De uitvoering: Film in een keer!

Er hoeft niet gemonteerd te worden. Na het opnemen zijn de leerlingen klaar. 
De brainstorm: Je groep had veel verschillende ideeën en heeft deze
ideeën goed doordacht.

Onderzoek en experiment: Jullie hebben veel geëxperimenteerd en
nieuwe dingen uitgeprobeerd.

Samenwerking: Jullie hebben plezier in het werken met elkaar en 
tonen initiatief. Jullie komen de gemaakte afspraken na. 

Inzet: Je bent gemotiveerd en je benut de tijd voldoende. Je laat
zien dat je kunt doorzetten ook als het wat tegen zit.
Slide 9 - Tekstslide

Beoordeel het maakproces! 

Leerlingen beoordelen hun eigen maakproces door sterren te geven aan de volgende onderdelen. Dit doen ze individueel. 

Slide 10 - Tekstslide

Presentatie
Bekijk de filmpjes klassikaal. 

Laat de leerlingen kort hun eigen beoordeling over het maakproces toelichten.
Is deze quote van toepassing op je eigen maakproces? 

Slide 11 - Tekstslide

Bespreek de quote
Bespreek klassikaal

1. Hoe kijken de leerlingen nu naar de quote? 
2. Is deze quote van toepassing op hun eigen proces?