Match 3. Boek 1. Les 6. scheidingstechnieken - deeltjesmodel.

1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurwetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Match 3. Pagina 30. Les 6.
www.LessonUp.com
Eigen naam gebruiken!

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoel
Herhalen:
- Je kan voorbeelden geven van zuivere stoffen en mengsels. 
- Je kan eigenschappen benoemen van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.

Nieuwe leerstof:
- Je zal ontdekken wat zuivere stoffen, bestanddelen en mengsels zijn aan de hand van het deeltjesmodel.

Slide 3 - Tekstslide

Wat is een zuivere stof?
A
Bestaat uit meerdere zuivere stoffen samen
B
Bestaat uit één soort stof

Slide 4 - Quizvraag

Wat is een mengsel?
A
Bestaat uit meerdere zuivere stoffen samen
B
Bestaat uit één soort stof

Slide 5 - Quizvraag

Welk soort stof is houtlijm?
A
Homogeen mengsel
B
Zuivere stof
C
Heterogeen mengsel

Slide 6 - Quizvraag

Welk soort stof is beton?
A
Homogeen mengsel
B
Zuivere stof
C
Heterogeen mengsel

Slide 7 - Quizvraag

Welk soort stof is gedestilleerd water?
A
Homogeen mengsel
B
Zuivere stof
C
Heterogeen mengsel

Slide 8 - Quizvraag

Welk soort stof is champignonsaus?

Slide 9 - Open vraag

Welk soort stof is margarine?

Slide 10 - Open vraag

Aggregatietoestand.

Slide 11 - Woordweb

Fasen
De verschillende materialen bevinden zich dus in een bepaalde toestand. Dit is de aggregatietoestand. We hebben dus 3 aggregatietoestanden gezien. Water kan net als veel 
andere stoffen voorkomen
 in die drie toestanden:


Deze drie verschillende toestanden worden fasen genoemd.Slide 12 - Tekstslide

Voorbeelden van
vaste stoffen.

Slide 13 - Woordweb

Voorbeelden van
vloeistoffen.

Slide 14 - Woordweb

Voorbeelden
van gassen.

Slide 15 - Woordweb

Je neemt je boek pagina 30-31.
Oefening 2 en 3.
Je doet je laptop half toe.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Tekstslide

Lesdoel
Herhalen:
- Je kan al zuivere stoffen, bestanddelen en mengsels aan de hand van een deeltjesmodel herkennen.

Nieuwe leerstof:
- Je zal een aantal scheidingstechnieken zoals filteren, zeven, centrifugeren, extraheren, ... herkennen.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Sleep de fase naar de juiste afbeelding van het  deeltjesmodel
Vloeibaar
Gas
Vast

Slide 21 - Sleepvraag

Duid de juiste toestand van deze stof aan.
A
vast
B
vloeibaar
C
gasvormig

Slide 22 - Quizvraag

Duid de juiste toestand van deze stof aan.
A
vast
B
vloeibaar
C
gasvormig

Slide 23 - Quizvraag

Duid de juiste toestand van deze stof aan.
A
vast
B
vloeibaar
C
gasvormig

Slide 24 - Quizvraag

Neem je boek op pg. 32
oefening 4.

Slide 25 - Tekstslide

Scheiden van mengsels
Veel toepassingen in het dagelijks leven.

Slide 26 - Tekstslide

scheidingstechnieken

Slide 27 - Woordweb

Wat is zeven?

Slide 28 - Woordweb

ZEVEN

- vaste stoffen van elkaar scheiden
- verschil in deeltjesgrootte
vb. bloem zeven, stenen zeven, goud zeven..

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Filtreren

Slide 31 - Tekstslide

FILTREREN
- scheiden van een vaste stof en een vloeistof
- verschil in deeltjesgrootte
- gelijkaardig dan zeven, maar met kleinere deeltjesgrootte
vb. zand en water , koffie, ...

Slide 32 - Tekstslide

CENTRIFUGEREN
- scheiden van een vaste stof uit een vloeistof in een oplossing

Slide 33 - Tekstslide

voorbeeld van toepassing
centrifugeren

Slide 34 - Woordweb

Slide 35 - Video

Met welke scheidingstechniek
kan je zout uit zeewater halen?

Slide 36 - Woordweb

INDAMPEN
Laten verdwijnen van vloeistof dmv warmte  
 waarbij vaste stof overblijft.

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Video

DESTILLEREN
Zelfde principe als indampen, maar hier zijn we geïnteresseerd in de vloeistof.
Vb. alcohol uit water
Alcohol kookt bij 78°C en water bij 100 °C 

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Video

EXTRAHEREN
- Bij extraheren lossen sommige stoffen 
wel in een vloeistof op, andere niet. 

- Scheiden van stoffen uit mengsels 
op basis van oplosbaarheid.

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Video

Slide 43 - Tekstslide

scheidingstechnieken

Slide 44 - Woordweb

Volgende les taak over les 6.
Je mag je boek gebruiken voor het maken van je taak.
Zorg dat je boekje is ingevuld!

Slide 45 - Tekstslide