3M 5.4 energie en vermogen

5.4 Vermogen & Energie
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

5.4 Vermogen & Energie

Slide 1 - Tekstslide

Een fabrikant van tablets wil dat zijn topmodel tablet 8 uur te gebruiken is op een volle accu. Door de tablet stroomt bij gebruik een stroom van 0,850 A. Bereken hoe groot de capaciteit van de accu is.

Slide 2 - Open vraag

Doel
Aan het einde van deze les kun je: 
 • uitleggen wat het vermogen van een apparaat met energiegebruik heeft te maken;
 • rekenen met elektrisch vermogen.
 • rekenen met energiegebruik; 

Slide 3 - Tekstslide

Wat(t) is vermogen?

Elektrisch vermogen (P) is de energie (J) die per seconde (s) wordt geleverd of gebruikt
De eenheid van elektrisch vermogen is Watt (W)

Watt (W) kun je ook uitdrukken als Joule per seconde (J/s)

Slide 4 - Tekstslide

Groot- en eenheden
Grootheid
Spanning
Stroomsterkte
Weerstand
Geleidbaarheid
Vermogen
tijd
Energie
Verbruik
Symbool
U
I
R
G
P
t
E
E
Eenheid
Volt
Ampère
Ohm
Siemens
Watt
seconde
Joule
Kilowattuur
Symbool
V
A
S
W
s
J
kWh

Slide 5 - Tekstslide

vermogen
Vermogen

P = het vermogen in watt (W)
U = de spanning in volt (V)
I = de stroomsterkte in ampère (A)P=UI

Slide 6 - Tekstslide

Apparaten
Elk huishoudelijk apparaat wordt thuis aangesloten op het lichtnet (230V).  
Toch gebruikt niet elk apparaat dezelfde hoeveelheid energie (gelukkig!)

Door het ene apparaat gaat een grotere stroomsterkte dan door het andere. Het vermogen (P = U × I ) is dan groter. 

m.a.w. : Er wordt per seconde meer energie omgezet 

Slide 7 - Tekstslide

vraag
Je hebt thuis de televisie (1,2A) aanstaan.
Bereken het vermogen van de televisie.
U= 230V
I = 1,2 A
P = U·I
P = 230 · 1,2 =276 W 

Slide 8 - Tekstslide

stel: ik speel per dag 3 uur games op mijn PS4.
Daarvoor staan mijn TV (500 W), PS4 (350 W) en
soundbar (150W) gedurende die tijd aan
Wat is het vermogen van deze opstelling?

Slide 9 - Open vraag

Deze waterkoker heeft een vermogen van 1800 W. Hoe groot is de stroomsterkte door de stekker?
A
230 A
B
1 800 A
C
7,8 A
D
414 000 A

Slide 10 - Quizvraag

energieverbruik
E=P.t
E is energieverbruik in joule (J)
P is vermogen in watt (W)
t is tijdsduur in seconde (s)

P=tE
t=PE
Kilowattuur en Joule kun je omrekenen.
1kWh = 3.600.000 J.

Slide 11 - Tekstslide

stel: ik speel per dag 3 uur games op mijn PS4.
De opstelling heeft een vermogen van 1000 W

Hoeveel energie (J) gebruik ik dan in een jaar?
A
3x1000x365= ‭1.095.000‬ J
B
3×60×60×1000×365 = ‭3.942.000.000‬ J
C
3 × 1000 = 3000 J
D
60×60×1000×365 = 1.314.000.000 J‬

Slide 12 - Quizvraag

Energieverbruik
Een rekening voor het gebruik van ‭3.942.000.000‬ J in een jaar?
Tijd voor een nieuwe eenheid: kWh
P × t = E
vermogen (kW) × tijd (h) = verbruik (kWh)

Er geldt: 1 kWh = 3 600 000 J.

Slide 13 - Tekstslide

energieverbruik
E=P.t
E is energieverbruik in joule (J)
P is vermogen in watt (W)
t is tijdsduur in seconde (s)

E is energieverbruik in kilowattuur kWh)
P is vermogen in kilowatt (kW)     
t is tijdsduur in uur (h)

P=tE
t=PE
Kilowattuur en Joule kun je omrekenen.
1kWh = 3.600.000 J.

Slide 14 - Tekstslide

Wat kost dit?   
 • P = 1000 W = 1 kW
 • t = 3h x 365 d = 1095 h
 • E = ? kWh
 • E = P × t
 • E = 1 * 1095 = 1095 kWh
 • 1095 × 0,22 = €240,90
 • het kost €240,90
stel: 
ik speel per dag 3 uur games op mijn PS4.
De opstelling heeft een vermogen van 1000 W
Hoeveel kost me dit per jaar?
1 kWh=€0,22

Slide 15 - Tekstslide

Ik heb een bureaulampje (35 W) de hele dag (24 h) aanlaten staan.
Wat kost dat?

Slide 16 - Open vraag

Formules

Vermogen


Verbruik
P=UI
E=Pt

Slide 17 - Tekstslide

Doel
Aan het einde van deze les kun je: 
 • uitleggen wat het vermogen van een apparaat met energiegebruik heeft te maken;
 • rekenen met elektrisch vermogen.
 • rekenen met energiegebruik; 

Slide 18 - Tekstslide

huiswerk
Theorie 
§5.4 leren, blz 103 t/m 107
Maken 
§5.4: Opdr. 76 t/m 104


Huiswerk inleveren in classroom

Slide 19 - Tekstslide