V4_SK_H1_Week38_Les1

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Programma
 • Opening les
 • Controle boeken en huiswerk
 • Weektaak
 • Leerdoelen
 • Keuze momenten
 • Aan opdrachten werken
 • Afsluiten les

Slide 2 - Tekstslide

Weektaak vorige week
- Bestuderen Hoofdstuk 1, Paragraaf 3 uit het boek (blz 21t/m23)
- Maken opdracht 20, 23 t/m 27, 29 en 33 uit het boek (blz 20) of in de online omgeving.
- Uitwerken Practicum 4 – Moleculen bouwen (blz 22 en 24)

Slide 3 - Tekstslide

Weektaak
- Bestuderen Hoofdstuk 1, Paragraaf 4 uit het boek (blz 25t/m27)
- Maken opdracht 36 t/m 38 en 41 

- Bestuderen Hoofdstuk 1, Paragraaf 5 uit het boek (blz 28+29)
- Maken opdracht 43 t/m 45 en 47 


Slide 4 - Tekstslide

Toets afspreken

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen
- Ik kan de verhoudingsformules van zouten opstellen.
- Ik ken de lading van alle niet-metaal ionen en de 30 metaal ionen uit mijn hoofd.
- Ik beschrijf welke typen verbindingen worden verbroken en welke worden gevormd bij het oplossen van zouten.
- Ik kan de relatie beschrijven tussen de microstructuur en macroscopische eigenschappen van zouten met behulp van het begrip ionrooster.

Slide 6 - Tekstslide

Zouten
 • Zouten bestaan uit metaal-ionen en niet-metaal-ionen
 • NaCl (keukenzout of natriumchloride)
 • Een ion is een geladen atoom

Slide 7 - Tekstslide

Zouten
Metaal-ionen:
 • Edelgas configuratie, afstaan of opnemen
 • Metalen staan af
Voorbeeld Na: 
 • Na wordt Na+
 • En niet Na7-

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Zouten
Niet-metaal-ionen:
 • Edelgas configuratie, afstaan of opnemen
 • Niet-metalen nemen op.
Voorbeeld Cl: 
 • Cl wordt Cl-
 • En niet Cl7+

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Uit je hoofd leren!
Opdracht:
Eigen lijst maken van ionen (mbv Tabel 40A). 
H,   Be,   N,   P,   Na,   Ag,   Al, 
Au,   Ba,   Ca,   Cu,   Fe,   Hg,   
K,   Li,   Mg,  Pb,   Sn,   
U,   Zn,   Br,   Cl,   F,   I,   O,   S

Slide 12 - Tekstslide

Uit je hoofd leren!
Opdracht:
Eigenlijst maken van ionen. 
H+,   Be2+,   N3-,   P3-,   Na+,   Ag+,   Al3+
Au+,   Au3+,   Ba2+,   Ca2+,   Cu2+,   Fe2+,   Fe3+,   Hg+,   Hg2+,   
K+,  Li+,   Mg2+,   Pb2+,   Pb4+,   Sn2+,   Sn4+,   
U3+,   U6+,   Zn2+,   Br,   Cl,   F,   I,   O2–,   S2–


Slide 13 - Tekstslide

Wat valt je op aan de ionen uit groep 1, 2, 16 en 17 uit het periodieksysteem?

Slide 14 - Tekstslide

Verhoudingsformules bij zouten
Natriumfosfide
(Na+) (P3-)
(Na+)3 (P3-), want 3+ -3 = 0
Na3P
Verhouding is dus 3 natrium-ionen met 1 fosfide-ion

Slide 15 - Tekstslide

Verhoudingsformules bij zouten
Aluminiumoxide
(Al3+) (O2-)
(Al3+)2 (O2-)3, want 2*3+ -2*3 = 0
Al2O3
Verhouding is dus 2 aluminium-ionen met 3 oxide-ionen

Slide 16 - Tekstslide

Wat is de verhoudingsformule van magnesiumfluoride?
A
Mg2F
B
MgF2
C
Mg2F3
D
MgF

Slide 17 - Quizvraag

Wat is de verhoudingsformule van ijzer(III)oxide?
A
Fe2O3
B
Fe3O2
C
FeO
D
Fe6O9

Slide 18 - Quizvraag

Wat is de verhoudingsformule van lood(IV)chloride?
A
PbCl
B
Pb2Cl
C
PbCl4
D
PbCl2

Slide 19 - Quizvraag

Verbinding
Zouten bestaan uit metaal-ionen en 
niet-metaal-ionen.

Tussen de ionen zit de ionbinding

Vaste zouten zitten georganiseerd in een ionrooster
 

Slide 20 - Tekstslide

Opdracht
Zouten zijn broos 
(makkelijk breekbaar).

Waarom?
(gebruik de gegeven structuur)

Slide 21 - Tekstslide

Weektaak
- Bestuderen Hoofdstuk 1, Paragraaf 4 uit het boek (blz 25t/m27)
- Maken opdracht 36 t/m 38 en 41 

- Bestuderen Hoofdstuk 1, Paragraaf 5 uit het boek (blz 28+29)
- Maken opdracht 43 t/m 45 en 47 


Slide 22 - Tekstslide

Afsluiting - Leerdoelen
- Ik kan de verhoudingsformules van zouten opstellen.
- Ik ken de lading van alle niet-metaal ionen en de 30 metaal ionen uit mijn hoofd.
- Ik beschrijf welke typen verbindingen worden verbroken en welke worden gevormd bij het oplossen van zouten.
- Ik kan de relatie beschrijven tussen de microstructuur en macroscopische eigenschappen van zouten met behulp van het begrip ionrooster.

Slide 23 - Tekstslide