pres simple vs pres continuous Chapter 5

Ik begrijp wat ik moet doen bij present simple vs present continuous
A
Ja
B
Nee
C
Een beetje
1 / 23
volgende
Slide 1: Quizvraag
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Ik begrijp wat ik moet doen bij present simple vs present continuous
A
Ja
B
Nee
C
Een beetje

Slide 1 - Quizvraag

Wat is de Nederlandse term voor de present simple?

Slide 2 - Open vraag

Wat is de Nederlandse term voor de present continuous?

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Video

Present simple
De tegenwoordige tijd (present simple) gebruik je bij:

- feiten
- gewoonten
- regelmatige gebeurtenissen


Slide 5 - Tekstslide

Hoe maak je de
Present Simple?
He
She
It
werkwoord
S
+
+

Slide 6 - Tekstslide

Present Simple vs Present Continuous:
Which signal words belong with the Present Simple? (more than one answer is possible)
A
always
B
once a year
C
at weekends
D
tomorrow

Slide 7 - Quizvraag

Present continuous
De present continuous is ook een tegewoordige tijd.

Wanneer gebruik je de present continuous?
Je gebruikt de present continous als iets nu gebeurt.

Slide 8 - Tekstslide

Hoe maak je de
Present Continuous?
to be (zijn)
AM
ARE
IS
hele werkwoord
ING
+
+

Slide 9 - Tekstslide

Present Simple
Present Continuous

Slide 10 - Tekstslide

Present Simple vs Present Continuous:
Welke signaalwoorden horen bij de present continuous? (meerdere antwoorden zijn goed)
A
Now
B
Already
C
Tomorrow
D
Last year

Slide 11 - Quizvraag

Present Simple vs Present Continuous

Slide 12 - Tekstslide

Present simple vs. Present continuous

Slide 13 - Tekstslide

Present Simple vs. Present Continuous

I usually ............. (walk) the dog in the morning
A
walk
B
am walking
C
walks
D
is walking

Slide 14 - Quizvraag

Present Simple vs Present Continuous

My dad ... (take) the trash out every Monday morning.
A
is taking
B
take
C
takes
D
do take

Slide 15 - Quizvraag

Present Simple vs Present Continuous

My brother ... (watch) a football match at the moment
A
is watching
B
watches
C
does watch
D
are watching

Slide 16 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

She often ..... documentaries.
A
watch
B
is watching
C
watches
D
watching

Slide 17 - Quizvraag

My brother ... (play) tennis right now.
A
play
B
plays
C
played
D
is playing

Slide 18 - Quizvraag

I ... (teach) at the moment.
A
teach
B
teaches
C
am teaching
D
taught

Slide 19 - Quizvraag

... you ... (listen) to me?
A
Do you listen
B
Are you listening
C
Are you listen
D
Do you listening

Slide 20 - Quizvraag

Present simple
altijd, vaak, nooit

Hele werkwoord (+s)


He plays golf every Monday.
They study on weekends.

Do you go to the beach every summer?
Present continuous
nu,  op dit moment

Am/are/is + hele werkwoord + ing

He is playing golf.
They are not studying at the moment.
Are you going to the beach right now?

Slide 21 - Tekstslide

present
simple
present
continuous
Ik geef iedere vrijdag les aan 1gt.
Ik ben aan het ademen.
Ik ben aan het lesgeven.
Ik fiets iedere dag naar school.
Ik ga iedere zomer naar Spanje.
Ik ben nu aan het bellen.

Slide 22 - Sleepvraag

present
simple
present
continuous
I walk with my friend every day.
I am talking right now.
I am teaching at the moment.
I walk to school every Friday.
I go to Spain every summer.
I am playing golf at the moment.

Slide 23 - Sleepvraag