Besturingstechniek - Les 1 - Inleiding

Besturingstechniek 
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Besturingstechniek 

Slide 1 - Tekstslide

Planning besturingstechniek 
Planning lessen Besturingstechniek 
Les 1 - Inleiding, kennismaking besturingstechniek in het algemeen  
Les 2 - Uitvoeringsorganen en toepassingen in de praktijk
Les 3 - Signaalgevers en toepassingen in de praktijk
Les 4 - Pneumatische besturing               
Les 5 - Elektrische besturing    
Les 6 a - Combinaties + Les 6b - PLC
Les 7 - Volgorde processen
Les 8a - Vragen - Kennis testen
   

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Besturingstechniek
Besturingstechniek is het in gang zetten van acties onder bepaalde voorwaarden.
Die acties kunnen zijn: 
- de motor van de pomp gaat draaien;
- de motor van een lopende band die in werking wordt gezet;
- een deur die automatisch open of dicht gaat.

Slide 4 - Tekstslide

Voorbeelden van besturingstechniek

Slide 5 - Woordweb

Besturingstechniek
  • Wat is het verschil tussen besturingstechniek en meet- en regeltechniek?
  • Bij meet- en regeltechniek worden processen geregeld door of met een procesgrootheid. 
  • Bijvoorbeeld door de temperatuur, druk, snelheid of het niveau.
  • Bij meet- en regeltechniek gaat het om het bereiken en handhaven.

Slide 6 - Tekstslide

meet- en regeltechniek
besturingstechniek
lichtschakelaar
laagwaterbeveiliging
thermostaat
deurbel

Slide 7 - Sleepvraag

Besturingstechniek
Automatisering is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Vooral in productiebedrijven is de automatisering onmisbaar geworden bij het produceren en verpakken van producten.
In verdere sheets zullen alle automatische hulpmiddelen (apparaten, machines, installaties) installaties worden genoemd.

Slide 8 - Tekstslide

Besturingstechniek
Een groot deel van de automatische installaties heeft een digitale besturing. Deze besturingen doen eigenlijk niets anders dan aandrijfcomponenten aan- en uitschakelen, op het juiste moment en in de juiste volgorde.

Slide 9 - Tekstslide

Noem twee voordelen van machines ten opzichte van de mens.

Slide 10 - Open vraag

Wat verstaan we onder 'installaties'?

Slide 11 - Open vraag

Geef een omschrijving van het begrip 'besturingstechniek'.

Slide 12 - Open vraag

Besturingskring
Om een proces in werking te zetten is een stuurkring nodig.

Een besturingskring is een proces waarbij als de ene stap is uitgevoerd de besturing op een voorwaarde om de volgende stap te kunnen uitvoeren.

Slide 13 - Tekstslide

Besturingskring

Slide 14 - Tekstslidehandknop


pneumatische cilinder (zuigerstangloos type)schuifdeur


Figuur 1.3: Automatische schuifdeur met pneumatische cilinder, handknop en besturingskastje.

Besturingskast
Drukknop
Pneumatische cilinder
Schuifdeur
Automatische schuifdeur

Slide 15 - Tekstslide

Besturingskring
Schema van de automatische schuifdeur
Schuifdeur op rails
signaal
commando's

Slide 16 - Tekstslide

Besturingskring
Besturing schuifdeur

Door een druk op de drukknop gaat er een 
signaalnaar de besturingskast.
Vanuit de besturingskast wordt een 
commando naar de pneumatische cilinder
gestuurd.
De cilinder krijgt de opdracht uit te gaan, waardoor de schuifdeur open gaat.

Slide 17 - Tekstslide

Besturingskring
De componenten van een automatische installatie wisselen informatie uit. 

Er zijn twee verschillende informatiestromen:
- Signalen: gaan van de signaalgevers naar de besturing.
- Commando's: gaan van de besturing naar de uitvoerorganen.

Slide 18 - Tekstslide

Besturingskring
Stuurkring van een automatische installatie
signalen
commando's

Slide 19 - Tekstslide

Besturingskring

Slide 20 - Tekstslide

Besturingskring
Signalen en commando's kunnen op verschillende manieren worden overgedragen, zoals:
- pneumatisch (met luchtdruk);
- hydraulisch (met oliedruk);
- elektrisch;
- met licht (glasvezelkabel; vuurtoren).

Slide 21 - Tekstslide

Uitvoerorganen
Uitvoerorganen zijn de "handen en voeten" van het proces.
Uitvoerorganen kunnen iets uitvoeren, bijvoorbeeld:
- bewegingen maken (pneumatische cilinder, elektromotor);
- licht geven (lamp);
- geluid maken (sirene, claxon, bel);
- verwarmen (verwarmingselement).
Uitvoeringsorganen worden vaak niet direct aan- en uitgezet.

Slide 22 - Tekstslide

Uitvoerorganen - Hoofdschakelelementen
Uitvoerorganen, zoals de cilinder bij de automatische schuifdeur, worden vaak niet direct door de besturing aan- en uitgeschakeld. Dat gaat via een hoofdschakelelement.

Een voorbeeld van een hoofdschakelelement in het voorbeeld van de automatische schuifdeur is een (5/2) ventiel.

Slide 23 - Tekstslide

Uitvoerorganen

Slide 24 - Tekstslide

Signaalgevers
Signaalgevers zijn de "oren en ogen" van de installatie.
De signaalgevers zijn bedoeld om iets te kunnen waarnemen.
Een signaalgever is een meetinstrument en wordt ook wel eens een detector of sensor genoemd.
In het voorbeeld van de automatische schuifdeur is de drukknop de signaalgever. Het signaal komt als de knop wordt ingedrukt.

Slide 25 - Tekstslide

Signaalgevers
Signaalgevers geven een signaal af, dat signaal gaat naar de besturing.

Signaalgevers zijn informatie-omzetters, ze zetten een meetwaarde (beweging, licht, temperatuur) om in een pneumatisch of electronisch signaal.

Slide 26 - Tekstslide

Signaalgevers
Voorbeelden van signaalgevers:
- fotocel (licht);
- luchtpoort;
- signaalgever temperatuur;
- signaalgever druk;
- signaalgever vloeistofniveau;
- benaderingsschakelaar (kleine afstand).


Slide 27 - Tekstslide

Signaalgevers
Benaderingsschakelaar

Slide 28 - Tekstslide

Wat is de functie van een uitvoerorgaan?

Slide 29 - Open vraag

Wat is de functie van een signaalgever?

Slide 30 - Open vraag

Binaire signalen en commando's
Binair betekent 'twee-waardig'.

Een binair signaal of commando heeft twee mogelijkheden.
Bijvoorbeeld wel of geen licht, wel of geen contact, wel of geen warmte.
Denk aan een deurbel, lichtschakelaar, bewegingssensor.

Slide 31 - Tekstslide

Binaire signalen en commando's

Deurbel-installatie
1 belschakelaar (handbediend, terugverend)

bel

batterij
+
bel
belschakelaar (handbediend, terugverend)
I-<-
stroomkring

Slide 32 - Tekstslide

De juiste volgorde van de informatie-overdracht in een stuurkring is:
A
installatie, besturing, signaalgever, uitvoerorgaan
B
besturing, installatie, signaalgevers, uitvoerorgaan
C
installatie, signaalgevers, besturing, uitvoerorgaan
D
signaalgevers, installatie, besturing, uitvoerorgaan

Slide 33 - Quizvraag

Een verwarmingsspiraal is een:
A
uitvoerorgaan
B
hoofdschakelelement
C
signaalgever
D
besturingscomponent

Slide 34 - Quizvraag

Welke bewering is waar?
A
Een fotocel is een uitvoerorgaan.
B
Handknoppen zijn signaalgevers.
C
Uitvoerorganen zijn informatie-omzetters
D
Er bestaan alleen maar pneumatische schakelaars.

Slide 35 - Quizvraag

Een binaire signaalgever is op te vatten als een:
A
binair signaal
B
besturingscomponent
C
twee-standenschakelaar
D
uitvoerorgaan

Slide 36 - Quizvraag

Wat is een stuurkring?

Slide 37 - Woordweb