22/23 De rijke leeromgeving: tpack en de inzet van actuele digitale tools

Thema 3: ict en een rijke, krachtige, betekenisvolle leeromgeving
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
Communication & multimedia designHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Thema 3: ict en een rijke, krachtige, betekenisvolle leeromgeving

Slide 1 - Tekstslide

Beroepshandeling
De student maakt tijdens het uitvoeren van de lesactiviteit gebruik van een digitale tool 
die in de lesvoorbereiding wordt toegelicht. 

Hierbij laat de student de verbinding zien tussen technologie, didactiek en vak (tpack).

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Wat moet je doen voor dit criterium?
Digitale tools
Lesvoorbereiding
TPACK
Methodeles verrijken

Slide 4 - Tekstslide

Bijeenkomsten
1. Toelichting vierde criterium van de beroepshandeling
Herhalen TPACK en Kennismaken met nieuwe tools (week 3)

2. Hoe beschrijf je TPACK in lesvoorbereiding? (week 6)

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Gebruik jij het digiboard om een rijke en krachtige leeromgeving te creëren?
😒🙁😐🙂😃

Slide 7 - Poll

Gebruik jij digitale tools om een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving te creëren?
😒🙁😐🙂😃

Slide 8 - Poll

Combineer voor één fase van de les een werkvorm en een ict-mogelijkheid.

Slide 9 - Woordweb

Slide 10 - Tekstslide

TPACK

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Kies een inhoudelijk leerdoel voor één van deze vakken: 
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Geschiedenis
 • Muziek
Kies een ict tool. 
Waarom past het hierbij?


TPACK
Kies een werkvorm.
Kies een didactisch doel van de werkvorm. 
Wat levert het op in termen van leren?


Context:
- leeftijdsgroep
- opvallendheden klas of school
- lesfase  


Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

TPACK

Plickers
Lesson-up
Kraak m
Joggen en flitsen

Waarmee?
Waarin geef je les?

Hoe doe je dat? 

Slide 20 - Tekstslide

Nieuwe tools en platformen

Blooket 
99math 
Gynzy
Joggen en flitsen
(Geoguessr) 
(Prowise)

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Link

Kies een inhoudelijk leerdoel voor Rekenen.
Waarom past 99math hierbij?


99math
Welke werkvorm?
Kies een didactisch doel van de werkvorm. Wat levert het op in termen van leren?


Context:
- leeftijdsgroep
- opvallendheden klas of school
- lesfase  


Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Link

Kies een inhoudelijk leerdoel voor één van deze vakken: 
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Geschiedenis
 • Muziek
Waarom past Blooket hierbij?


Blooket
Welke werkvorm?
Kies een didactisch doel van de werkvorm. Wat levert het op in termen van leren?


Context:
- leeftijdsgroep
- opvallendheden klas of school
- lesfase  


Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Link

Kies een inhoudelijk leerdoel voor één van deze vakken: 
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Geschiedenis
 • Muziek
Waarom past Gynzy hierbij?


Gynzy
Context:
- leeftijdsgroep
- opvallendheden klas of school
- lesfase  


Welke werkvorm?
Kies een didactisch doel van de werkvorm. Wat levert het op in termen van leren?


Slide 27 - Tekstslide

Neem je beroepshandeling mee naar de bijeenkomst in week 6.
We gaan dan criterium 4 in orde maken.

Slide 28 - Tekstslide

Bijeenkomst 2
week 6
Oefenen beschrijven TPACK in lesvoorbereiding. 

Slide 29 - Tekstslide

Ontwerp een les met ict gericht op een krachtige leeromgeving 

- verrijk een bestaande methodeles of je beroepshandeling.
- leeftijdsgroep
- vak: rekenen; nederlands; geschiedenis; muziek
- lesfase waar je ict in gaat zetten: b.v. beginsituatie in kaart brengen; meten of instructie is overgekomen; evaluatie van de les.Slide 30 - Tekstslide

Ontwerp een les met ict gericht op een krachtige leeromgeving 

Beschrijf in korte bewoordingen TPACK, op de juiste plek in het formulier.

Maak de volgende keuzes
- benodigde kennis van de inhoud van het vak (C)
- benodigde kennis van de pedagogiek (P)
- digitale tool en bijbehorende keuzes (T)
Plickers
Blooket
Kraak m (of andere digitale escaperoom)
99math
Gynzy
Prowise
Geoguessr
Lesson-Up

Maak tpack af  beschrijf in korte bewoordingen de benodigde kennis behorend bij de technologie.


Slide 31 - Tekstslide

Vul TPACK format in

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Lesvoorbereiding
Wat zet je erin over TPACK?

Slide 37 - Tekstslide

Criterium 4 beroepshandeling: Hoe TPACK beschrijven in het lesvoorbereidingsformulier?
Maak een kopje TPACK

Maak vervolgens drie subkopjes: 
Vakinhoud/ Didactiek/ Technologie

Slide 38 - Tekstslide

Geef in het kort antwoord op de bijbehorende vragen
Vakinhoud
Beschrijf het vakinhoudelijk leerdoel dat je wil bereiken (met TPACK: dus het gedeelte van de les waar je ict voor inzet)

Didactiek
Beschrijf het (didactisch) doel van de werkvorm en licht toe wat het oplevert in termen van leren.
Wat doet de leraar? Wat doet de leerling stap voor stap? Wat heeft de leraar nodig? Wat hebben de leerlingen nodig?  Waar moet de leraar rekening mee houden/ op letten?

Technologie
Beschrijf de gekozen technologie/ app/ website/ software. Waarom past deze technologie bij de didactiek en vakinhoud?
Wat doet de leraar? Wat doet de leerling? Wat heeft de leraar nodig? Wat hebben de leerlingen nodig? Waar moet de leraar rekening mee houden? Wat doet de leraar als het niet goed gaat? (bij ict altijd een plan B)

Slide 39 - Tekstslide

Interactief lesgeven met Gynzy
Opdracht:
1. Kies een bij jou passende opstart van de dag en plaats deze bij 'favorieten'. 
Kies uit dagregistratie, dagplanning, dagritmekaarten, planbord, welkomstpagina, dagstarter, dag van vandaag, breinbrekers, start van de dag, dagindeling, begroetingen, videobreaks

2. Kies tooltjes en energizers (groepjes maken, duo's, time timer, stoplicht, stilteteken) en plaats bij de favorieten

3. Kies voor 3 vakken een les uit die past bij jouw klas en plaats een kopie bij jouw lessen.
Je kunt ze zelf bewerken.


Slide 40 - Tekstslide