2.3 De aarde beeft

DEZE LES
2.3 De aarde beeft 
Deel 1
1 / 53
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 1

In deze les zitten 53 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

DEZE LES
2.3 De aarde beeft 
Deel 1

Slide 1 - Tekstslide

1. Herhaling
2. Leervragen 2.3 (deel 1)
3. Uitleg
4. Werktijd
5. Afsluiting
Planning

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

De Romeinen hadden ....god(en)
A
Meerdere
B
één

Slide 4 - Quizvraag

Joden geloven in.....god(en)
A
Meerdere
B
één

Slide 5 - Quizvraag

De Romeinen offerden in tempels.
Wat was de reden dat de Romeinen offerden?
A
Het was een manier van slachten.
B
Het was normaal cadeaus aan anderen te geven.
C
Ze hoopten dat de goden de mensen zouden helpen.
D
Zo lieten ze zien dat ze tolerant waren.

Slide 6 - Quizvraag

De tijd van de Grieken en Romeinen stopte...
A
500 v. Chr.
B
50 n. Chr
C
500 n. Chr.
D
1000 n. Chr.

Slide 7 - Quizvraag

Leervragen
Uitleggen hoe de aarde is opgebouwd. 
Aan het einde van de les kan je......
Uitleggen waarom aardkorstplaten bewegen. 
Uitleggen hoe gebergten ontstaan. 
Op de kaart aanwijzen waar gebergten ontstaan. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Tekstslide

Aardkorstplaten

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Vloeibaar

Slide 13 - Tekstslide

(vast)

Slide 14 - Tekstslide

Opbouw van de aarde

De aarde heeft 3 lagen
 • Kern         Binnenkern = vast (ijzer en nikkel). Buitenkern = vloeibaar
 • Mantel         stroperig (magma)
 • Aardkorst        vast (steen)

Aardkorst is heel dun, 5 tot 50 km dik. In vergelijking net zo dun als een mandarijnen schil


Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Bewegende aardkorst
 • De aardkorst drijft op de mantel.

 • De aardkorst bestaat uit losse delen         aardplaten

 • De aardplaten bewegen door de mantel.

Slide 17 - Tekstslide

Plaatbewegingen
Ontstaan door beweging in de mantel
de platen botsen of schuren of gaan uit elkaar

3 soorten platen bewegingen

 1. Convergente plaatbeweging (naar elkaar toe)
 2. Divergente plaatbeweging (van elkaar af)
 3. Transforme plaatbeweging (langs elkaar)1
2
3

Slide 18 - Tekstslide

Gevolgen van bewegende platen

 • Plooiingsgebergten

 • Vulkanisme 

 • Aardbevingen

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Aardkorst
Mantel
Buitenkern
Binnenkern

Slide 22 - Sleepvraag

Aardkern
Aardkorst
Mantel
Heetste deel van de aardbol
Heet, vloeibaar, stroperig gesteente
Harde, oude steen

Slide 23 - Sleepvraag

Deze tabel gaat over de opbouw van de aarde. 
Zet de woorden op de juiste plek in de tabel. 

stroperig
vast
hoog
zeer hoog
laag

Slide 24 - Sleepvraag

Wat is een aardplaat?
A
Een groot stuk aardkorst.
B
Een groot stuk aardmantel.
C
Een groot stuk buitenkern.
D
Een groot stuk binnenkern.

Slide 25 - Quizvraag

Welke 3 bewegingen zijn er?

Slide 26 - Open vraag

STAP 1
STAP 2
KLAAR ?
Aan de slag
Huiswerk!

Maken:
 • BK: bladzijde 62-63-64
 • KGT: bladzijde 68-69-70

Hoe?
 • Alleen
 • Vraag? Steek je vinger op

Extra oefenen!
BK: Maken bladzijde 68
KGT: Maken bladzijde 74-75

Hoe?
 • Alleen
 • Vraag? Steek je vinger op

Goed zo!
Laat het zien aan de docent.  

Slide 27 - Tekstslide

DEZE LES
2.3 De aarde beeft 
Deel 2

Slide 28 - Tekstslide

1. Herhaling
2. Leervragen 2.3 (deel 2)
3. Uitleg
4. Werktijd
5. Afsluiting
Planning

Slide 29 - Tekstslide

Aardkorst
Mantel
Buitenkern
Binnenkern

Slide 30 - Sleepvraag

Aardkern
Aardkorst
Mantel
Heetste deel van de aardbol
Heet, vloeibaar, stroperig gesteente
Harde, oude steen

Slide 31 - Sleepvraag

Deze tabel gaat over de opbouw van de aarde. 
Zet de woorden op de juiste plek in de tabel. 

stroperig
vast
hoog
zeer hoog
laag

Slide 32 - Sleepvraag

Wat is een aardplaat?
A
Een groot stuk aardkorst.
B
Een groot stuk aardmantel.
C
Een groot stuk buitenkern.
D
Een groot stuk binnenkern.

Slide 33 - Quizvraag

Welke 3 bewegingen zijn er?

Slide 34 - Open vraag

Leervragen
Kan je uitleggen hoe aardbevingen ontstaan. 
Aan het einde van de les kan je......
Kan je op de kaart aanwijzen waar aardbevingen kunnen ontstaan. 
Kan je uitleggen hoe de kracht van een aardbeving gemeten wordt. 
Kan je uitleggen welke gevolgen een aardbeving heeft. 

Slide 35 - Tekstslide

Aardkorstplaten

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Video

Aardbevingen in Nederland


Limburg
Door scheuren in de aardkorst.
Groningen
Boringen in de grond naar aardgas
Aardbevingen in Nederland

Slide 38 - Tekstslide

Schaal van Richter
Kracht van aardbeving wordt
aangegeven met de
schaal van Richter

Slide 39 - Tekstslide

Het epicentrum en hypocentrum
= plaats waar de beving het hardst is.

Slide 40 - Tekstslide

Wat zijn de gevolgen van aardebevingen? 
 • Gebouwen storten in
 • Mensen onder het puin
 • Gasleidingen en elektriciteitskabels kapot
 • Branden

Slide 41 - Tekstslide

Tsunami
Tsunami is de combinatie van de Japanse woorden voor 'haven' ('tsu') en 'golf' ('nami').  

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Video

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Sleepvraag

Een aardbeving wordt gemeten volgens de schaal van ...
A
Richter
B
Beaumont
C
Seismologie

Slide 46 - Quizvraag

Leg het verschil uit tussen het epicentrum en het hypocentrum?

Slide 47 - Open vraag

De plek aan het aardoppervlak recht boven de aardbeving noemen we?
A
De aardkorst
B
Het epicentrum
C
Een aardbeving
D
Een tsunami

Slide 48 - Quizvraag

In Nederland zijn er ook aardbevingen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 49 - Quizvraag

Hoe ontstaat een tsunami?

Slide 50 - Open vraag

1. 
2. 
3.
4. 
Op de zeebodem
is een
zeebeving.


Bodem
gaat
omhoog
Door de zeebodem beweegt het water omhoog.
Er ontstaan grote golven
Deze golven komen uiteindelijk op het land

Slide 51 - Sleepvraag

Tot 3000 v.C.
3000 v.C. tot 500 n.C.
500 - 1000 n.C.
1000 - 1500 n.C..
Tijd van jagers en boeren
Tijd van Grieken en Romeinen
Tijd van Monniken en ridders
Tijd van Steden en Staten
Middeleeuwen
Prehistorie
Oudheid

Slide 52 - Sleepvraag

STAP 1
STAP 2
KLAAR ?
Aan de slag
Goed zo!
Laat het zien aan de docent.  
Huiswerk!

Maken:
 • BK: bladzijde 65-66-67
 • KGT: bladzijde 71-72-73

Hoe?
 • Alleen
 • Vraag? Steek je vinger op

Extra oefenen!
BK: Maken bladzijde
KGT: Maken bladzijde 74-75

Hoe?
 • Alleen
 • Vraag? Steek je vinger op

Slide 53 - Tekstslide