3.1 Ordenen: Organismen ordenen

Thema 3 Ordening
3.1 Organismen ordenen
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 1

In deze les zitten 37 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema 3 Ordening
3.1 Organismen ordenen

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?
inleiding thema 3 Ordening
leerdoelen vandaag
nieuwe theorie: 3.1 Organismen ordenen
zelf aan de slag
herhalen leerdoelen

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

leerdoelen vandaag (3.1)
Aan het einde van de les:
- kan je de kenmerken noemen van dieren, planten, bacteriën en schimmels
- kan je uitleggen wanneer organismen tot dezelfde soort behoren

Slide 4 - Tekstslide

Inleiding
Biologen delen organismen in groepen in.
Dat doen ze om overzicht te krijgen.
Ze kijken naar de kenmerken van organismen.


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
De dieren op de vorige afbeelding kan je in groepen delen. Dat kan op verschillende manieren.

Je kan kijken naar de kleur. Alle groene dieren komen dan bij elkaar in 1 groep.
Je kunt ook kijken hoeveel poten het dier heeft, of wat voor huid.

Slide 7 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
De kleur is een kenmerk van het dier. Ook het aantal poten en de huidsoort zijn kenmerken.

Als je organismen ordent, verdeel je ze in groepen.
In elke groep komen organismen met hetzelfde kenmerk.

Slide 8 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
Biologen verdelen al het leven op aarde eerst in 2 groepen: organismen met een celkern in hun cellen en organismen zonder celkern in hun cellen.

Die grote groepen verdelen ze verder in kleinere groepen: de rijken.

Je moet 4 rijken kennen:
- bacteriën
- schimmels
- planten
- dieren

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
Bij het indelen letten biologen op de kenmerken van cellen. Die kenmerken zijn voor elke groep verschillend.

De kenmerken van de cellen waarnaar gekeken worden, zijn:
- celkern
- celwand
- bladgroenkorrels

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
- Dieren hebben geen celwand.
- Planten hebben bladgroenkorrels.
- Schimmels hebben geen bladgroenkorrels, maar wel een celwand en een celkern.
- Bacteriën hebben geen celkern.

Slide 13 - Tekstslide

geen celwand
geen bladgroenkorrels
geen celkern

Slide 14 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen

bacteriën:
- geen celkern
- wel een celwand

Slide 15 - Tekstslide

3.1 organismen ordenen
schimmels:
- wel een celkern
- wel een celwand
- geen bladgroenkorrels

Slide 16 - Tekstslide

3.1 organismen ordenen

planten:
- wel een celkern
- wel een celwand
- wel bladgroenkorrels

Slide 17 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen

dieren:
- wel een celkern
- geen celwand
- geen bladgroenkorrels

Slide 18 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
Als we de groep dieren verder indelen in kleinere groepen, krijg je bijvoorbeeld: insecten, vissen, vogels, zoogdieren, enzovoort.

De kleinste groep heet een soort.
Een voorbeeld van een soort zijn honden.

Slide 19 - Tekstslide

Voortplanten in de soort
Voortplanten kan in principe alleen wanneer je tot dezelfde soort behoort. Zoals:
Mens met mens
Ekster met ekster
Paardenbloem met paardenbloem

Het kan voorkomen dat een soort wel met een verschillende soort kan voortplanten, maar de nakomelingen zelf niet vruchtbaar zijn.

Slide 20 - Tekstslide

Honden lijken soms totaal niet op elkaar, toch kunnen ze zich met elkaar voortplanten. Ze zijn namelijk nog wel dezelfde soort.

Ze krijgen dan jonge hondjes.
Als die groot zijn, kunnen ze zich ook weer voortplanten.

Slide 21 - Tekstslide

In de afbeeldingen links zie je  dieren die zich niet samen kunnen voortplanten.
Ook al lijken sommige organismen erg op elkaar.

Slide 22 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
Organismen horen tot dezelfde soort:
- als ze zich samen kunnen voortplanten
- en de nakomelingen vruchtbaar zijn

Daarom horen een labrador en een poedel tot dezelfde soort.

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Tekstslide

VRAGEN??

Slide 27 - Tekstslide

zelf aan de slag
3.1 Organismen ordenen: lees de tekst en maak de opdrachten:

opdracht 2 t/m 7 (ook 4)
(vanaf blz. 153)

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

herhalen leerdoelen
Aan het einde van de les:
- kan je de kenmerken noemen van dieren, planten, bacteriën en schimmels
- kan je uitleggen wanneer organismen tot dezelfde soort behoren

Slide 37 - Tekstslide