les 1 Krachten herkennen

Hoofdstuk 4 Krachten
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4 Krachten

Slide 1 - Tekstslide

Toetsen
- Theorietoets H3 (komt vandaag op magister)
- Praktische toets (moet nog nakijken)

- Praktische toets
- Theorietoets

Slide 2 - Tekstslide

Uitwerking van krachten.

Krachten kan je normaal niet gelijk zien maar de uitwerking wel.

De kracht bepaald de richting maar ook een snelheid. De vorm van een voorwerp wordt ook veranderd dit hoeft niet voor altijd te zijn. 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Soorten krachten.
Er bestaan verschillende soorten krachten.

je kan vaak aan de naam al zien wat voor kracht het is denk hierbij aan:
spierkracht, veerkracht, spankracht, zwaartekracht, wrijvings-kracht, magnetische kracht en elektrische kracht.

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen
4.1 krachten 
Je weet wat een kracht is
Je weet welke krachten er zijn
Je kan een kracht tekenen
Je kan een kracht opmeten
Je weet hoe krachten kunnen samenwerken

Slide 6 - Tekstslide

Spierkracht

Deze kracht vind je bij mensen en dieren. 

De kracht komt uit de spieren.


Slide 7 - Tekstslide

Veerkracht.

Veerkracht komt uit een materiaal of een voorwerp.

Een elastiek heeft veel veerkracht. 
Als je een elastiek uitrekt verandert de vorm en laat je het los keert de vorm weer terug.

Slide 8 - Tekstslide

spankracht.
Spankracht zit in een touw, kabel of ketting.

Als je aan een touw trekt komt deze strak te staan zo ontstaat er spankracht

Slide 9 - Tekstslide

Zwaartekracht.


Zwaartekracht is de kracht waarmee aarde voorwerpen aantrekt.

Door zwaartekracht val je altijd naar beneden.


Slide 10 - Tekstslide

Wrijvingskracht.
Als twee voorwerpen langs elkaar wrijven onstaat er wrijving. 

Door wrijving kan iets beter voortbewegen of juist slechter.

Slide 11 - Tekstslide

Magnetische kracht.

Magnetische kracht zit de kracht in een magneet.

Een magneet kan iets aantrekken of juist afstoten.

Slide 12 - Tekstslide

Elektrische kracht.
Als een voorwerp een elektrische lading ontstaat zit er ook een elektrische kracht in.

De elektrische lading trekt iets aan. de kracht die op het iets wordt uitgeoefend noemen we elektrische kracht.

Slide 13 - Tekstslide

Een pijl.

We tekenen krachten met pijlen.

De pijl laat de richting zien van de kracht en de lengte de grootte van de kracht.


De pijl wordt getekend vanuit het aangrijpingspunt.

 

Slide 14 - Tekstslide

Force
We schrijven in de natuurkunde geen kracht op maar daar gebruiken we een letter (Symbool) voor.

De letter F betekent kracht

Slide 15 - Tekstslide

Krachten en krachtenschaal
krachten schaal geeft aan hoe groot/lang een kracht is

1cm=50N

Hoe veel cm is een kracht van 150 N?

Slide 16 - Tekstslide

Kracht meten
De grootte van de kracht meet je in Newton 
met behulp van een krachtmeter.

Op de weegschaal thuis meet je de massa. 
Je kunt dat omrekenen naar Kracht.
bv als je 50 kg weegt geeft dat een kracht 
van 50x 10 = 500 Newton.


Slide 17 - Tekstslide

Krachten omrekenen
0,1 kg = 1 N
2,5 kg = 25 N
75 kg = 750 N

Slide 18 - Tekstslide

Opdrachten maken
Opdracht 4 t/m 15
Blz.8 t/m 11
Klaar: Verder werken 4.1
timer
10:00

Slide 19 - Tekstslide

Planning les
- Herhaling vorige les
- Uitleg 4.1
- Maken 14 t/m 20
- Nakijken zelfstandig

Slide 20 - Tekstslide

Wat is de eenheid van kracht
A
Newton
B
Kilogram
C
Force

Slide 21 - Quizvraag

Hoe groot is de zwaartekracht op een voorwerp van 10 kg
A
100 kg
B
10 kg
C
1 kg
D
0,1 kg

Slide 22 - Quizvraag

Hoe groot is de zwaartekracht op een voorwerp van 6,8 kg
A
10 N
B
68 N
C
0,68 N
D
680 N

Slide 23 - Quizvraag

Hoe groot is de zwaartekracht op een voorwerp van 400 gram
A
4N
B
4000N

Slide 24 - Quizvraag

Een kracht kan 3 gevolgen hebben. Noem er 1

Slide 25 - Open vraag

Veerunsters
Het bereik van een veerunster is afhankelijk van de sterkte van de veer.

Slide 26 - Tekstslide

veerunster aflezen

Slide 27 - Tekstslide

Krachten in gelijke richting
Krachten optellen

Slide 28 - Tekstslide

Netto kracht

Slide 29 - Tekstslide

De netto kracht of resultante is hier dus
80 N naar rechts.

Slide 30 - Tekstslide

Opdrachten maken
- Maken 14 t/m 20
- Nakijken zelfstandig
timer
10:00

Slide 31 - Tekstslide