Prefixes and Suffixes

Prefixes and suffixes
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Prefixes and suffixes

Slide 1 - Tekstslide

Today's goal

At the end of this  lesson I can correctly form and use prefixes and suffixes


Slide 2 - Tekstslide

Planning
  • Klassikale uitleg
  • Zelfstandig werken of toets(en) inhalen (20 minuten stil!)


Slide 3 - Tekstslide

Prefixes + Suffixes
They both change the meaning of the word.

Prefixes are letters you can place before a word. 

Suffixes are letters that go at the end of a word. 

Slide 4 - Tekstslide

Prefixes / Voorvoegsels
Komen voor het woord

Veranderen de betekenis van het woord

Slide 5 - Tekstslide

These prefixes all mean 'not' (niet) or
 'the opposite' (tegenovergestelde)
non-             sense -> nonsense
un-               used -> unused
im-               possible -> impossible
il-                  legal -> illegal
in-                compatible -> incompatible
ir-                 responsible -> irresponsible
dis-             appear -> disappear

Slide 6 - Tekstslide

Re- means 'again' (opnieuw) or 'back' (terug)
act -> react
play -> replay
turn -> return
visit -> revisit

Slide 7 - Tekstslide

mis- means 'wrong' (verkeerd) or 'not' (niet)
place -> misplace
understand -> misunderstand
use -> misuse
behave -> misbehave

Slide 8 - Tekstslide

                                                                                                              7 questions

Slide 9 - Tekstslide


What does re- mean?

Slide 10 - Open vraag


What does mis- mean?

Slide 11 - Open vraag

Wat komt er voor "possible"
A
Non
B
Dis
C
Im
D
Ir

Slide 12 - Quizvraag

Wat komt er voor "appear"
A
Un
B
Dis
C
Non
D
Ir

Slide 13 - Quizvraag

Suffixes
To talk about 'the person that does the action', add -er 
teach -> teacher
rap -> rapper

Slide 14 - Tekstslide

Suffixes / Achtervoegsels
Komen achter het woord

Veranderen de betekenis van het woord
Examples: -er, -ing/ -ment, -ness

Slide 15 - Tekstslide

It's the tail of an elephant!

Slide 16 - Tekstslide

Suffixes / Achtervoegsels
Met -er: degene die de actie doet: Teach(er)
Werkwoord naar zelfstandig naamwoord: Pay(ment) / Paint(ing)
Bijwoord of bijvoeglijk naamwoord naar zelfstandig naamwoord: Kind(ness)

Slide 17 - Tekstslide

                                                                                                            13 questions

Slide 18 - Tekstslide

Wat komt er achter "teach"
A
ment
B
ness
C
er
D
ing

Slide 19 - Quizvraag

Wat komt er achter "sad"
A
er
B
ing
C
ment
D
ness

Slide 20 - Quizvraag

Choose the suffix that changes the verb 'buy' into a person that does the action.
A
-ing
B
-ment
C
-er

Slide 21 - Quizvraag

How did it go?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 22 - Poll

What now?
Maak Ch.5 E 14-3 in de planning
Inhalen lees- en luistertoets
20 minuten STIL!

Klaar?
Leren voor SO morgen / lezen / huiswerk ander vak

Slide 23 - Tekstslide