cross

les 10A herhaling aor & 10A r.1-8

Pallas 10A
in deze les:

- herhalen sigmatisch aoristus
- oefenen
- invoeren tekst 10A r. 1 t/m 8
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Pallas 10A
in deze les:

- herhalen sigmatisch aoristus
- oefenen
- invoeren tekst 10A r. 1 t/m 8

Slide 1 - Tekstslide

herhaling - De Aoristus
 • Let op: de Aoristus is op zichzelf géén tijd
 • De Aoristus is een aspect: de "vertelde tijd". 
 • Verschil imperfectum - aoristus:
 • Imperfectum: de handeling is nog bezig.
 • Aoristus: de handeling gebeurt op het moment van vertellen of is afgerond op het moment van vertellen. 

Slide 2 - Tekstslide

herhaling - De Aoristus
 • Praesens en imperfectum worden gevormd met de praesensstam
 • Het Grieks kent meer werkwoordstammen:
 • In dit hoofdstuk leer je de aoristusstam
 • Hiermee worden een verleden tijd, gebiedende wijs/imperativus en infinitivus gevormd.

Slide 3 - Tekstslide

herhaling - De Sigmatische Aoristus
 • Bij veel werkwoorden wordt de aoristusstam gevormd door -σα (soms -σ) aan de praesensstam toe te voegen. 
 • Vanwege de -σ- in alle vormen spreken we van een sigmatische aoristus.
 • Zie blz. 79 voor de vorming van de Indicativus Aoristus.
 • Let op: de indicativus van de aoristus heeft een augment en is du s een verleden tijd, de imper. & inf. niet.

Slide 4 - Tekstslide

herhaling - Aan de slag
- bestudeer p.79 & je aantekening over de aoristus
(let ook goed op de uitzonderingen)
- neem hier ca. 5-10 minuten de tijd voor

- Na deze slide begint een quiz over de sigmatisch aoristus - probeer deze zonder boek te maken, dat moet niet

Slide 5 - Tekstslide

Maak je de volgende vragen met of zonder boek?

Slide 6 - Open vraag

Welke van de onderstaande vormen is
aoristus ind 3e sg van λυω?
A
λυσα
B
ἐλυσα
C
λυσον
D
ἐλυσε

Slide 7 - Quizvraag

Welke van de onderstaande vormen is
aoristus imp pl van βοηθεω?
A
βοηθεσατε
B
ἑβοηθεσατε
C
βοηθησατε
D
ἐβοηθησατε

Slide 8 - Quizvraag

Welke van de onderstaande vormen is
aoristus imp sg van καλεω?
A
καλεσον
B
ἐκαλησον
C
καλησον
D
καλεσαν

Slide 9 - Quizvraag

Welke van de onderstaande vormen is
aoristus ind 1e pl van πλεω?
A
ἐπλεσαμεν
B
ἐπλησαμεν
C
ἐπλησα
D
ἐπλεσα

Slide 10 - Quizvraag

Welke van de onderstaande vormen is
aoristus ind 2e sg van ἐθελω?
A
εἰθελησα
B
ἠθελσας
C
ἠθελησας
D
ἠθελησα

Slide 11 - Quizvraag

Welke van de onderstaande vormen is
aoristus inf van δοκεω?
A
δοξαι
B
δοκαι
C
δοκσαι
D
δοκειν

Slide 12 - Quizvraag

Welke van de onderstaande vormen is
aoristus ind 1e sg van χωρεω?
A
ἐχωρωσα
B
ἐχωρησω
C
ἐχωρησα
D
ἐχωρησω

Slide 13 - Quizvraag

Welke van de onderstaande vormen is
aoristus ind 3e pl van παυω?
A
ἐπαυσαι
B
ἐπαυσαν
C
παυσαι
D
παυσαν

Slide 14 - Quizvraag

Welke van de onderstaande vormen is
aoristus ind 2e pl van κωλυω?
A
κωλυσατε
B
ἐκωλυσαν
C
ἐκωλυσας
D
ἐκωλυσατε

Slide 15 - Quizvraag

tekst 10A
- Voer in de volgende dia's jouw vertaling in van de eerste 8 regels van tekst 10A
- huiswerk voor morgen: leren woorden les 10A en B

Slide 16 - Tekstslide

Πολὺν ἤδη χρόνον οἱ Τρῶες τῶν Ἀχαιῶν ἐκράτησαν
ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἤδη ἐγγὺς τῶν πλοίων ἐχώρησαν.

Slide 17 - Open vraag

Ὁ μὲν Ἀχιλλεὺς τῶν παθημάτων τῶν Ἀχαιῶν
οὐδὲν ἐφρόντισεν, ἀλλ’ ἄεργος ἐν τῇ σκηνῇ ἔμενεν.

Slide 18 - Open vraag

Ὁ δ’ ἑταῖρος τοῦ Ἀχιλλέως Πάτροκλος πολλὰ ἐδάκρυσεν·
μάλα γὰρ τῶν Ἀχαιῶν ἀεὶ ἐφρόντιζεν.

Slide 19 - Open vraag

Ὁ δ’ Ἀχιλλεὺς τὸν Πάτροκλον ᾤκτιρεν·

Slide 20 - Open vraag

Τί δὲ δακρύεις, Πάτροκλε, ὥσπερ νηπία κόρη;

Slide 21 - Open vraag

Plan voor morgen
- vertalen tekst 10A
- instructie aoristus bij medeklinkerstam

Slide 22 - Tekstslide