Hoofdstuk 4 - Het strafproces: wat is het strafrecht?

Hoofdstuk 4
Het strafproces: Wat is het strafrecht?
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4
Het strafproces: Wat is het strafrecht?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

'De straffen die in Nederland worden gegeven zijn te laag'
'De straffen die in Nederland worden gegeven zijn te laag'
Eens
Oneens

Slide 2 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Wat leerde ik de vorige les?
 • wat de taken en bevoegdheden zijn van de politie
 • wat de taken van een boa zijn
 • de rol die de officier van justitie speelt bij de opsporing van   strafbare feiten
 • wat de taken van de officier van justitie zijn
 • uit te leggen wat een proces-verbaal is
 • het verschil tussen seponeren, vervolgen, een transactie en   een strafbeschikking
Terugblik vorige les

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • wat de vier voorbeelden van wetboeken zijn
 • de uitgangspunten van het strafrecht te   benoemen
 • wat de aspecten van het jeugdstrafrecht zijn
 • uit te leggen wat onschuldpresumptie betekent
Ik leer...

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • wat de vier voorbeelden van wetboeken zijn
 • wat de drie rechtsbronnen zijn
 • de uitgangspunten van het strafrecht te   benoemen
 • wat de aspecten van het jeugdstrafrecht zijn
 • uit te leggen wat onschuldpresumptie betekent
Ik leer...

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Strafrecht
Al het gedrag 
dat strafbaar is
Delicten
Staan beschreven in wetten en wetboeken

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende soorten wetboeken
1. Wetboek van Strafrecht:
 • Misdrijven zoals fraude, witwassen en diefstal
 • Overtredingen zoals openbare dronkenschap

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende soorten wetboeken
2. Opiumwet
 • Alle drugsdelichten zoals telen van   hennepplanten of dealen van harddrugs

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende soorten wetboeken
3. Wegenverkeerswet
 • Basis voor regelgeving van het wegverkeer 
 • Misdrijven zoals rijden onder invloed of joyriding
 • Overtredingen zoals door het rode licht rijden

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende soorten wetboeken
4. Wet van wapens en munitie
 • Verboden om wapen te dragen

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke misdrijf hoort bij welk wetboek?

Opiumwet

Wegen-
verkeerswet
Wet van wapens 
en munitie

Wetboek van strafrecht

XTC verkopen aan je beste vriend
Dronken terugrijden naar huis
Een zakje snoep stelen
Een flesje pepperspray meenemen

Slide 11 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:29
Bij welk wetboek horen de
strafbare feiten van deze criminelen?
Bij welk wetboek horen de strafbare feiten van deze criminelen?
A
Wetboek van strafrecht
B
Opiumwet
C
Wegenverkeerswet
D
Wet van wapens en munitie

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Rechtsbronnen
Hieruit kunnen rechtsregels ontstaan.

Rechtsregels komen niet alleen voort vanuit de wet.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten rechtsbronnen
1. De Nederlandse wet
2. Internationale wetgeving
3. Jurisprudentie

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke rechtsbron hoort bij het geheel van rechterlijke uitspraken?
Welke rechtsbron hoort bij het geheel van rechterlijke uitspraken?
A
De Nederlandse wet
B
Internationale wetgeving
C
Jurisprudentie

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke rechtsbron hoort de Opiumwet?
Bij welke rechtsbron hoort de Opiumwet?
A
De Nederlandse wet
B
Internationale wetgeving
C
Jurisprudentie

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Uitgangspunten van het strafrecht
Algemene bepalingen in het Wetboek van Strafrecht

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De uitgangspunten van het strafrecht
1. Menselijk gedrag
2. Delictsomschrijving
3. Omstandigheden
4. Achtergronden
5. Maximumstraf
6. Ernst van het delict
7. Verjaring 
8. Jeugdstrafrecht
9. Onschuldpresumptie

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Omdat er te veelt tijd tussen de daad en de straf zit, wordt de dader niet langer vervolgd. Over welk uitgangspunt gaat dit?
Omdat er te veel tijd tussen de daad en de straf zit, wordt de dader niet langer vervolgd. Over welk uitgangspunt gaat dit?
A
Maximumstraf
B
Verjaring
C
Ernst van delict
D
Omstandigheden

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het paard van Rhodé is per ongeluk op hol geslagen. Hierdoor is iemand gewond geraakt. Maar Rhodé is hier nu voor schuldig en niet het paard. Bij welk uitgangspunt hoort dit?
Het paard van Rhodé is per ongeluk op hol geslagen. Hierdoor is iemand gewond geraakt. Maar Rhodé is hier nu voor schuldig en niet het paard. Bij welk uitgangspunt hoort dit? 
A
Ernst van delict
B
Omstandigheden
C
Menselijk gedrag
D
Achtergronden

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij welk uitgangspunt hoort bij welk voorbeeld?
Jeugd-strafrecht
Onschuld-presumptie
Omstandig-
heden
Noah heeft geweld gebruikt voor zijn eigen veiligheid. 
Melanie krijgt 1 jaar jeugddetentie voor haar misdrijf omdat zij 14 jaar is.
Pieter is nog onschuldig totdat zijn schuld wordt bewezen

Slide 22 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij het begrip jeugdstrafrecht?
Waar denk je aan bij
het begrip jeugdstrafrecht?

Slide 23 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Aspecten van jeugdstrafrecht
1. Geen strafrechtelijke vervolging bij jongeren onder de 12 jaar
2. Kinderrechter bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar.
3. Adolescentenstrafrecht bij jongeren tussen de 16 en 23 jaar. 

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aspecten van jeugdstrafrecht
4. Pij-maatregel bij jongeren met een gebrekkige        ontwikkeling of stoornis.
5. Halt bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar voor een lichte straf.
6. Taakstraf kan ook bestaan uit een leerstraf.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:29
Wat voor straf kunnen jongeren krijgen van HALT?
Meerdere antwoorden mogelijk
Wat voor straf kunnen jongeren krijgen van HALT? (Meerdere antwoorden mogelijk)
A
Leeropdracht
B
Taakstraf
C
Gevangenis
D
Een leeropdracht én taakstraf

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

00:43
Bij welke leeftijd kan de politie je doorsturen naar HALT?
Bij welke leeftijd kan de politie je doorsturen naar HALT?

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk aspect van jeugdstrafrecht hoort bij een jongere met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis?
Welk aspect van jeugdstrafrecht hoort bij een jongere met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis?
A
Pij-maatregel
B
HALT
C
Geen strafrechtelijke vervolging
D
Leerstraf

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent het begrip
onschuldpresumptie?
Wat betekent het begrip onschuldpresumptie?

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Video

Samenvattingsvideo van dit hoofdstuk 'Het strafproces: wat is het strafrecht?'


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat de vier voorbeelden van wetboeken zijn
 • de uitgangspunten van het strafrecht te   benoemen
 • wat de aspecten van het jeugdstrafrecht zijn
 • uit te leggen wat onschuldpresumptie betekent
Ik leerde...

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat de vier voorbeelden van wetboeken zijn
 • wat de drie rechtsbronnen zijn
 • de uitgangspunten van het strafrecht te   benoemen
 • wat de aspecten van het jeugdstrafrecht zijn
 • uit te leggen wat onschuldpresumptie betekent
Ik leerde...

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De volgende Seneca-les gaat over:
Het strafproces: hoe verloopt een rechtszaak
Einde van de les 'Het strafproces: Wat is het strafrecht?'

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies