Leeslink6 B4W4

Denken - delen - uitwisselen
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 6

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Denken - delen - uitwisselen

Slide 1 - Tekstslide

De tekst die we gaan lezen komt uit dit boek. 

Slide 2 - Tekstslide

Dit moet je weten
Voordat je gaat lezen, bedenk je waar de tekst over gaat. 
Lees de titel en de kopjes en bekijk de plaatjes. 
Check tijdens en na het lezen of je voorspelling klopt. 

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoel
Je leert dat je familie kunt worden, ook als je anders bent. 

Slide 4 - Tekstslide

Wat denk jij dat een koekoek is?
Tekst uitdelen en een voorspelling doen. 
Denken - delen - uitwisselen

Slide 5 - Tekstslide

Tekst lezen en modelen
Juf modelt 1 strofe. 
Wie wil er strofe 2 modelen?

Onderstreep ondertussen de moeilijke woorden. 

Slide 6 - Tekstslide

Wat is er aan de hand en wat denk je dat er gaat gebeuren?

Slide 7 - Open vraag

We lezen strofe 3 en 4. 
Denk aan het onderstrepen van moeilijke woorden. 

Slide 8 - Tekstslide

Komt je voorspelling uit?
A
Ja
B
Nee
C
Een beetje

Slide 9 - Quizvraag

Kan dit verhaal echt gebeurd zijn?

Slide 10 - Open vraag

Juf leest op toon voor.
In de tekst zijn vader, moeder en het jong om de beurt 
aan het woord. 
Markeer met verschillende kleuren wat vader, moeder 
en het jong zeggen. 

Slide 11 - Tekstslide

Zoek de verschillen
Schrijf de verschillen tussen het jong en de ouders in het schema. Kijk hiervoor in de tekst: zoek je bewijs!

Slide 12 - Tekstslide

De laatste zinnen zijn: 'Ik was anders, maar liefde maakt blind.' Wat bedoelt de schrijfster hiermee?

Slide 13 - Open vraag

Wat heeft deze foto met de tekst te maken?

Slide 14 - Open vraag

Liefde maakt blind
Wat vind je hiervan?
Denken - delen - uitwisselen

Slide 15 - Tekstslide

Welke soorten vogels worden er in het volgende luisterfragment genoemd?
Noteer ze op het blad. 

Slide 16 - Tekstslide

0

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Wat heeft dit lied met de inhoud van het gedicht te maken?

Slide 19 - Open vraag