7.5 Veerkracht en uitrekking

7.5 Veerkracht
Planning:
Terugblik 
7.5
Opdrachten maken 7.5
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

7.5 Veerkracht
Planning:
Terugblik 
7.5
Opdrachten maken 7.5

Slide 1 - Tekstslide

Leren voor de toets
1. Huiswerk af maken/ opnieuw maken
2. Formule 7.3 oefenen
3. Oefentoets maken
4. Samenvatting maken
5. Begrippen leren.

Slide 2 - Tekstslide

een kracht herken je aan.....
A
verandering van vorm
B
verandering van beweging
C
verandering van richting
D
alle drie zijn goed

Slide 3 - Quizvraag

Op welke 3 dingen moet je letten als je een krachtenpijl tekent?

Slide 4 - Open vraag

krachtenschaal 1 cm = 50 N
de krachtenpijl is 5 cm. Hoe groot is de kracht?
A
50 N
B
250 N
C
125 N
D
75 N

Slide 5 - Quizvraag

Het gewicht van een blikje met soep is 500 gram. Hoeveel Newton is de zwaartekracht op dit blikje?
A
500 N
B
50 N
C
5 N
D
0,5 N

Slide 6 - Quizvraag

Een auto weegt 990 kg. Wat is de zwaartekracht in N?
A
990 N
B
9900 N
C
9990 N
D
99 N

Slide 7 - Quizvraag

Op de maan is de zwaartekracht 6 keer kleiner dan op de aarde. Een astronaut weegt 60 kg op de aarde. Wat geeft de weegschaal aan op de maan?
A
60kg
B
10 kg
C
6 kg
D
360 kg

Slide 8 - Quizvraag

Wanneer is een kracht in evenwicht?

Slide 9 - Open vraag

Noem 5 soorten krachten:

Slide 10 - Open vraag

Overzicht par. 7.3
Fz= mx 10           of    m=Fz:10
(10 alleen voor de aarde, op andere planeten vervang je dit getal)

1. Formule
2. Getallen (+omrekenwerk)
3. Berekening
4. Antwoord + eenheid

Slide 11 - Tekstslide

Waar ga je mee bezig:
Huiswerk opnieuw maken
7.3 Formule zwaartekracht oefenen
Samenvatting maken
Begrippenlijst leren
Oefentoets maken
Vragen stellen/ extra uitleg van de docent

Slide 12 - Poll

Leerdoelen
Ik kan de grootte van de veerkracht berekenen.

Slide 13 - Tekstslide

Veerkracht
Als je een veer uitrekt, dan moet je kracht er op uitoefenen.
De kracht die de veer geeft heet de veerkracht .

Je kan een veer uitrekken met bijvoorbeeld spierkracht of de zwaartekracht.

Slide 14 - Tekstslide

Berekenen
De uitrekking is recht evenredig met de kracht.
Hiermee wordt bedoeld:
Als je een veer 1 cm uitrekt en daar heb je bijvoorbeeld 2 N voor nodig, dan heb je 4 N nodig aan kracht om de veer 2 cm uit te rekken. 

Slide 15 - Tekstslide

Voorbeeld:

 • Anne trekt met een kracht van 4,5 N aan een veer. De veer rekt 3 cm uit. Bereken de kracht als de veer 1 cm uitrekt.
 • Gegeven: Fspier = 4,5 N en uitrekking =3 cm
 • Gevraagd: de kracht als de veer 1 cm uitrekt.
 • Bereken:                                                   van 3 cm naar 1 cm = :3
 •                                                                       dan ook 4,5 N :3 = 1,5 N

 • Antwoord: 1,5 N is de kracht om de veer 1 cm uit te rekken
4,5 N
3 cm
1 cm

Slide 16 - Tekstslide

Nog een voorbeeld
 • Anne heeft een veer en om die 1 cm uit te rekken is 7N nodig. Zij rekt de veer 3 cm uit. Bereken de kracht die Anne moet zetten.
 • Gegeven: Fspier = 7 N en uitrekking =1 cm
 • Gevraagd: de kracht als de veer 3 cm uitrekt.
 • Bereken:                                                    van 1 cm naar 3 cm = x3
 •                                                                       dan ook 7 N x3 = 21 N

 • Antwoord: 21 N is de kracht om de veer 3 cm uit te rekken
7 N
1 cm
3 cm

Slide 17 - Tekstslide

Huiswerk Kader
Opdrachten 7.5 maken

K: t/m B61 maken

Slide 18 - Tekstslide

7.6 Somkracht
De somkracht is de optelsom van twee krachten die dezelfde kant op wijzen en het verschil van twee krachten die elkaar tegenwerken. 
 • Als een voorwerp in rust is, dan is de somkracht altijd nul (deze zijn even lang.
                                                              voorwerp
                                                              voorwerp                   +

Slide 19 - Tekstslide

Huiswerk GL & HGL

GL: opdrachten 7.5 maken en 7.6 t/m B67

HGL: opdrachten 7.5 en 7.6 maken

Slide 20 - Tekstslide