Paragraaf 2: Israël en de Arabische wereld

Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld2. Van mandaatgebied Palestina naar Israël (1919-1949)
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld2. Van mandaatgebied Palestina naar Israël (1919-1949)

Slide 1 - Tekstslide

Verloop les
 • Controle intro opdrachten
 • Palestina na WO1, Palestina als mandaatgebied, de Arabisch-Palestijnse opstand, de invloed van de VN, de staat Israël wordt uitgeroepen.
 • Zelfstandig werken
 • Gezamenlijke afsluiting 

Slide 2 - Tekstslide

Welk begrip wordt hier bedoeld?

In 1916 gemaakte geheime afspraak tussen Groot-Brittannië en Frankrijk om na de Eerste Wereldoorlog het Ottomaanse Rijk en de Arabische gebieden onder elkaar te verdelen.
A
Joodse diaspora
B
Sykes-Picotverdrag
C
Balfour-verklaring
D
zionisme

Slide 3 - Quizvraag

Hoe werd Palestina na de eerste wereldoorlog mandaatgebied
 • Onderhandelingen in Versailles

 • Zowel Palestijnse Arabieren als Joden gaan er vanuit dat de beloften worden ingelost: een eigen staat

 • Onderhandelaars (lees: Frankrijk en Groot-Brittannië) vinden dat het Midden-Oosten nog niet klaar is voor onafhankelijkheid

Slide 4 - Tekstslide

Vrede van Versailles (1919)
 • Het Midden-Oosten wordt voorlopig bestuurd door de Volkenbond (voorloper van de Verenigde Naties)

 • De Volkenbond geeft Frankrijk en Groot-Brittannië de opdracht het gebied te besturen: mandaat

 • Van de Volkenbond moet Groot-Brittannië zich aan de Balfour-verklaring houden, niet aan de afspraken die gemaakt zijn met de Arabieren

 • 1922: Mandaatgebied Palestina

Slide 5 - Tekstslide

Mandaatgebieden in het Midden-Oosten

Slide 6 - Tekstslide


Mandaatgebied
Palestina
1922-1948
Hoe werd mandaatgebied Palestina bestuurd
Groot-Brittannië moet het gebied
namens de Volkenbond besturen

Slide 7 - Tekstslide

Wat houdt een mandaatgebied in volgens jou?

Slide 8 - Open vraag

Wat waren de gevolgen van de Joodse immigratie na de eerste wereld oorlog
 • Door de Britse toezegging van een Joods nationaal tehuis: veel Joodse immigranten (ongeveer 40.000) naar Palestina 

 • Welgestelde Joden kopen veel grond van Arabische grootgrondbezitters: Palestijnse Arabieren worden van hun land gezet

Slide 9 - Tekstslide

Wat waren de gevolgen van de Joodse immigratie na de eerste wereld oorlog
 • Grote immigratie en Joodse landaankoop zorgen voor irritatie en angst bij de Palestijnse Arabieren

 • In het gebied ontstaan rellen

 • Joden vinden dat de Britten niet genoeg doen tegen het Arabische geweld en richten daarom hun eigen 'leger' op: Hagana

Slide 10 - Tekstslide

Waarom richtten de Joden een eigen leger op?

Slide 11 - Open vraag

Zelfstandig werken
 • Ga zelfstandig aan de slag tot 14:10 met je gekozen taak
 • Stel vragen over niet begrepen leerdoelen of opdrachten.
 • Voor deze taak heb je twee weken -> 2 oktober

Notitie: elke  tweede dinsdag vordering check -> niet ver genoeg of niet begrepen is om 14:15 nog even door werken onder begeleiding.

Slide 12 - Tekstslide

Volgende les
Starten met paragraaf: van Brits mandaatgebied tot de staat Israël (1919-1949)

Zondag 2 oktober  taak inleveren Itslearning!

Heb je vragen of wil je extra begeleiding voor dit vak:
Meld je aan bij mijn Dalton!

Slide 13 - Tekstslide

Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld2. Van mandaatgebied Palestina naar Israël (1919-1949)

Slide 14 - Tekstslide

Verloop les
 • Controle intro opdrachten
 • dPalestina na WO1, Palestina als mandaatgebied, de Arabisch-Palestijnse opstand, de invloed van de VN, de staat Israël wordt uitgeroepen.
 • Zelfstandig werken
 • Gezamenlijke afsluiting 

Slide 15 - Tekstslide

Spanningen lopen op?

Slide 16 - Tekstslide

Wat zijn de oorzaken van de Arabisch-Palestijnse opstand (1936-1939)?
 • Anti-Joodse wetten (Neurenberger Rassenwetten, 1935) zorgen voor emigratie uit Duitsland

 • Veel Joden willen het liefst naar de Verenigde Staten, maar dat land heeft strenge immigratiewetten

 • Joden kiezen daarom voor Palestina. Gevolg: 170.000 Joodse migranten in drie jaar tijd

Slide 17 - Tekstslide

Wat is de Arabisch-Palestijnse opstand (1936-1939)?
 • Burgeroorlog tussen Joden en Palestijnse Arabieren 

 • Arabieren plegen aanslagen op zowel Joden als Britten (die soms samenwerkten), en Joden plegen aanslagen op Arabieren en Britten

 • Onoverzichtelijke situatie waar de Britten zich geen raad mee weten

Slide 18 - Tekstslide

Wat zijn de gevolgen van de opstand en wat is de MacDonald White Paper (1939) 
 • Een White Paper (Nederlands: witboek) is een regeringsplan

 • Hierin stonden de plannen van de Britse regering voor Palestina

 •  Binnen tien jaar zou er zelfbestuur komen voor Palestina. Joden en Arabieren zouden dit samen uitvoeren, over een gemengd Arabische-Joodse staat.

Slide 19 - Tekstslide

Wat zijn de gevolgen van de opstand en wat is de MacDonald White Paper (1939)
 • De Joodse immigratie werd beperkt tot 15.000 mensen per jaar, voor de komende vijf jaar. Daarna mocht de Arabische bevolking hierover beslissen. 

 • De landaankoop door Joden werd beperkt.

 • Britten verlaten het gebied binnen tien jaar

Slide 20 - Tekstslide

Wat wilde de Britse regering bereiken met dit witboek?

Slide 21 - Open vraag

Wat is de Holocaust?

Slide 22 - Tekstslide

Wat zijn de gevolgen van de Holocaust voor Palestina?
Joden waren zeer teleurgesteld: dit was in strijd met de Balfour-verklaring uit 1917

Palestijnse Arabieren waren ook teleurgesteld, maar het geweld nam wel af.

De timing was zeer ongelukkig: de situatie voor Joden in Europa werd steeds gevaarlijker, terwijl de mogelijkheden om te migreren/vluchten steeds moeilijker werd.
 
Holocaust: de systematische Jodenvervolging en genocide door de nazi's en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Slide 23 - Tekstslide

Wat zijn de gevolgen van de Holocaust voor Palestina?

 • Veel Joden willen weg uit Europa, zelfs na de oorlog was er veel antisemitisme

 • Emigreren naar Palestina was moeilijk: de Britten hielden vast aan hun Witboek

 • De Hagana hielp met illegale emigratie naar Palestina

Slide 24 - Tekstslide

Noem een gevolg van de Holocaust voor de situatie voor Joden in Palestina:

Slide 25 - Open vraag

Steeds meer spanningen in Palestina
 •  Joodse migranten worden onderschept op zee en teruggestuurd

 • Sommigen worden vastgezet in kampen op Cyprus

 • Reactie: extremistische Joden (Irgoen) plegen aanslagen op Britse doelen in Palestina

Slide 26 - Tekstslide

Noem een gevolg van de Holocaust voor veiligheid in Palestina

Slide 27 - Open vraag

Zelfstandig werken
 • Ga zelfstandig aan de slag tot 8:55 met je gekozen taak
 • Stel vragen over niet begrepen leerdoelen of opdrachten.
 • Voor deze taak heb je twee weken -> 2 oktober

Notitie: elke  tweede dinsdag vordering check -> niet ver genoeg of niet begrepen is om 14:15 nog even door werken onder begeleiding.

Slide 28 - Tekstslide

Volgende les
Starten met paragraaf: van Brits mandaatgebied tot de staat Israël (1919-1949)

Zondag 2 oktober  taak inleveren Itslearning!

Heb je vragen of wil je extra begeleiding voor dit vak:
Meld je aan bij mijn Dalton!

Slide 29 - Tekstslide

Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld2. Van mandaatgebied Palestina naar Israël (1919-1949)

Slide 30 - Tekstslide

Verloop les
 • Controle intro opdrachten
 • Palestina na WO1, Palestina als mandaatgebied, de Arabisch-Palestijnse opstand, de invloed van de VN en de staat Israël wordt uitgeroepen.
 • Zelfstandig werken
 • Gezamenlijke afsluiting 

Slide 31 - Tekstslide

Mandaatgebied Palestina?

Slide 32 - Woordweb

'De erfenis'

Slide 33 - Tekstslide

Je kunt uitleggen waarom de VN betrokken raakte bij de problemen in het Midden Oosten Tweestaten-oplossing (1947)
 • De Britten hebben het mandaatgebied niet meer onder controle. Het gebied wordt overgedragen aan de Verenigde Naties (VN)

 • De VN komt met een Verdelingsplan: het gebied wordt verdeeld in een Joodse- en Arabische staat. Jeruzalem komt onder bestuur van de VN te staan.

Slide 34 - Tekstslide

Wat is het verderlingsplan van de VN?

 • Gevolg: het Verdelingsplan brengt geen rust: geweld tussen Joden en Palestijnse Arabieren blijft. 

 • Grote groepen Palestijnse Arabieren vluchten weg uit het gebied.

Slide 35 - Tekstslide

Welk begrip wordt hier bedoeld?

Plan van de Verenigde Naties uit 1947 om het Mandaatgebied Palestina op te delen in een Arabische staat en een Joodse staat.
A
Balfour-verklaring
B
Sykes-Picotverdrag
C
Mandaatgebied Palestina
D
Verdelingsplan

Slide 36 - Quizvraag

Personen uit deze les

 • David Ben-Goerion
 • Zionist
 • Strijd voor de Joodse bevolking
 • Maar is tegen aanslagen op Palestijnse Arabieren
 • Van 1948-1963 premier van de nieuwe staat Israël

Slide 37 - Tekstslide

Hoe zorgt het verdelingsplan voor het ontstaan van de staat Israël 
 • 14 mei 1948: David Ben Goerion roept de Joodse staat Israël uit

 • 15 mei 1948: de laatste Britten vertrekken uit het mandaatgebied Palestina

 • 16 mei 1948: de Arabische landen Egypte, Syrië, Libanon en Jordanië vallen Israël aan

Slide 38 - Tekstslide

Bondgenoot Israël 
 • De Verenigde Staten erkennen Israël snel: een niet-Arabische, democratische bondgenoot in het Midden-Oosten is voor hen erg belangrijk

 • De Verenigde Staten zijn een belangrijke bondgenoot (en kunnen wapens leveren)

Slide 39 - Tekstslide

Waarom is de Arabisch-Israëlische Oorlog (1948-1949) een keerpunt in het Midden Oosten
Israël: de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog
Palestijnen: al-Nakbah ('de Ramp')

 • Israël wint de oorlog en verovert veel gebieden: ook gebieden die  door de VN aan de Palestijnse Arabieren waren toegezegd

 • Ruim 700.000 Palestijnse Arabieren vluchten uit Israël 

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Tekstslide

Welk jaar hoort bij dit kaartje?(klik op afbeelding voor een grote versie)
A
1947: Dit is het Verdelingsplan van de VN
B
1949: Dit is het resultaat van de Arabisch-Israëlische Oorlog
C
1967: Dit is het resultaat van de Zesdaagse Oorlog
D
1967: Dit is het resultaat van de Suezcrisis

Slide 42 - Quizvraag

Zelfstandig werken
 • Ga zelfstandig aan de slag tot 8:50 met je gekozen taak
 • Stel vragen over niet begrepen leerdoelen of opdrachten.
 • Voor deze taak heb je twee weken -> 2 oktober

Dinsdag 4 oktober controle taak

Slide 43 - Tekstslide

Volgende week: herhaling
Dinsdag 4 oktober:

Oefentoets maken over paragraaf 1 en 2


Slide 44 - Tekstslide

Volgende week: herhaling
Vrijdag 7 oktober:
Optie 1: in een klein groepje samen de onderwerpen behandelen en tijdlijn invullen.

Optie 2: Zelfstandig een samenvatting maken aan de hand van de tijdlijn van de onderwerpen als voorbereiding op de toets

Slide 45 - Tekstslide