Hoofdstuk 4 en 5 samenvatting

Hoofdstuk 4 - Voorbereidingen op het starten &
Hoofdstuk 5 - Logistiek plan (Inkoop- en voorraadbeleid)
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
HorecaMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 180 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4 - Voorbereidingen op het starten &
Hoofdstuk 5 - Logistiek plan (Inkoop- en voorraadbeleid)

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • 10.00 - 10.10    WELKOM, REFLECTIE, TERUGBLIK 
 • 10.10 - 11.00     THEORIE 
 • 11.00 - 11.30     PEER EVALUATION
 • 11.30 - 13.00    PAUZE
 • 13.00 - 14.00   ZELFWERKTIJD (H4, H5)
 • 13.00 - 14.30   VERPLICHTE CONSULTS 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat hebben we de afgelopen les (maandag) behandeld?

Slide 3 - Open vraag

Marketing Mix
 • Is de theorie tot op dit moment duidelijk?

 • Hebben jullie de opdrachten ingeleverd?

 • Hoe staat jullie team ervoor?


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Ik kan de voor- en nadelen van de 3 meest voorkomende rechtsvormen benoemen en een beargumenteerde keuze maken
 • Ik kan een goede bedrijfsnaam kiezen, waarbij ik de bijbehorende administratieve handelingen verricht.  
 • Ik kan benoemen wat een goede administratie is en beargumenteerde keuze maken voor hoe ik de onze inricht
 • Ik kan de belangrijkste voor- en nadelen van kopen, huren en franchisen benoemen
 • Ik weet aan welke wettelijke eisen ik als horecaondernemer moet voldoen
 • Ik weet met welke verzekeringen ik als horecaondernemer te maken krijg

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke rechtsvormen zijn er ook alweer? En welke word jullie bedrijf?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

a. Rechtsvorm 
b. Bedrijfsnaam 
c. Administratieve/ juridische voorbereidingen. 
d. Kopen, huren, franchisen 
e. Vergunningen en wettelijke eisen 
f. Verzekeringen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht voor Ons Hotel:

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De opdracht voor Ons Hotel:

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat wordt jullie bedrijfsnaam?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

De opdracht Ons Hotel:

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De opdracht Ons Hotel:

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De opdracht Ons Hotel:

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de wet BIBOB? En wat doet deze wet?

Slide 14 - Open vraag

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. 
Wat is een APV? En wie bedenkt deze?

Slide 15 - Open vraag

Algemene Plaatselijke Verordening

De APV is een gemeentelijke verordening. In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid.
(Openingstijden, hoeveelheid mensen, terras etc)
De opdracht Ons Hotel:

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kun je 3 verzekeringen noemen die je als bedrijf nodig hebt?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

 • Je kunt de onderdelen van een logistiek plan beschrijven.​
 • Je schrijft een volledig en logisch gestructureerd logistiek plan met daarin de doelstellingen en werkwijze voor het inkoop- en voorraadbeleid.​  
 • Je kiest met zorg de juiste leveranciers en kan deze beargumenteren.​
 • Je formuleert een methode van kwaliteitsbewaking van de voorraad. ​
 • Je weet wat 3R- en bestelkosten zijn en kunt deze benoemen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uit welke onderdelen bestaat een logistiek plan ook alweer?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

 • Overzicht van in te kopen producten en diensten en leveranciers
Geef in een heldere tabel de leveranciers van je verschillende inkopen weer
Motiveer ook je keuzes (lokale/duurzame leveranciers?)
Neem in de tabel ook de levertijden van de verschillende inkopen op
 • Beschrijving van het bestelproces en het beheer van de voorraad:
Beschrijf de inkoopprocedure, de goederen ontvangstprocedure, het bewaken van de goederen en goederenafgifteprocedure (Fifo/Lifo?)
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden m.b.t. bovengenoemde procedures binnen de onderneming.
Wordt er gebruikt gemaakt van moderne technologie m.b.t. voorraadbeheer?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is voorraadbeleid voor een bedrijf?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Een logistiek plan bevat:
 • Logistieke doelstellingen (SMART) in termen van omzet of kosten
 • Inkoopbeleid (de juiste leverancier kiezen)
 • Voorraadbeleid (de relatie tussen bestelkosten en 3R voorraadkosten)

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de 3-R kosten ook alweer?

Slide 24 - Open vraag

3R voorraadkosten
Rente: dood geld
Risico: derving/ waste
Ruimte: opslag goederen m2                                                                                      

 • Hoofdstuk 4 - 5 afmaken 
 • Theorie bestuderen (indien gewenst 24boost opdrachten maken)
 • Nu verplichte consults, eventueel inplannen voor maandag
 • Luister podcast 'Ondernemen met Cath' H4 / H5 wanneer nog niet gedaan

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tips & Tops, hoe vonden jullie deze les?

Slide 26 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Link

Deze slide heeft geen instructies