Herhaling H1

H1 Aarde in beweging
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
aardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

H1 Aarde in beweging

Slide 1 - Tekstslide

Hoe ontstaat een gebergte? Wat is belangrijk?

Slide 2 - Open vraag

Waar zullen gebergtes voorkomen? 
1
2
3
4
Wel gebergtevorming
Wel gebergtevorming
Geen gebergtevorming
Geen gebergtevorming

Slide 3 - Sleepvraag

Welk begrip wordt uitgelegd?
'Dit is de plek recht boven de beving waar de trillingen het sterkst zijn'.
A
Pangea
B
Schaal van Richter
C
Epicentrum
D
Krater

Slide 4 - Quizvraag

Dit wordt ook wel de 'kalender van het ontstaan van de aarde' genoemd.
A
Geologie
B
Geologische tijdschaal
C
Evolutie van het leven
D
Fossielen

Slide 5 - Quizvraag

Resten van planten en dieren die wij soms kunnen terugzien in gesteente noemen we...

Slide 6 - Open vraag

Welk begrip wordt uitgelegd?
'Dit is de plek recht boven de beving waar de trillingen het sterkst zijn'.
A
Pangea
B
Schaal van Richter
C
Epicentrum
D
Krater

Slide 7 - Quizvraag

In Groningen hebben we aardbevingen door gasboringen. Waarom heeft de rest van Nederland geen last van aardbevingen?

Slide 8 - Open vraag

Hoe oud is de aarde?
A
400 miljoen jaar
B
100.000 jaar
C
4.6 miljard jaar
D
2021 jaar

Slide 9 - Quizvraag

Kern
Aardkorst
Mantel

Slide 10 - Sleepvraag

De aardplaten bewegen langzaam op de mantel.
Hoe noemen we deze bewegingen?
A
Platentektoniek
B
Platengeschuif
C
Platendans
D
Platenbewegingen

Slide 11 - Quizvraag

Een aardbeving is een trilling van de mantel.
A
goed
B
fout

Slide 12 - Quizvraag

Hoe heet het megacontinent dat alle platen in het verleden vormden?
A
Jura
B
Pangea
C
Pangus
D
Perm

Slide 13 - Quizvraag

Vulkaanuitbarstingen behoren tegenwoordig tot de natuurrampen waarbij weinig slachtoffers vallen.
A
Goed
B
Fout

Slide 14 - Quizvraag

Welke bewering klopt?
A
Arme landen zijn vaak beter beschermd tegen natuurrampen.
B
In arme landen vallen veel slachtoffers bij natuurrampen.
C
Rijke landen hebben altijd veel slachtoffers bij natuurrampen.
D
Rijke landen wordt de bevolking te laat gewaarschuwd bij natuurrampen.

Slide 15 - Quizvraag

Wat is hier te zien de bodem van Atlantische oceaan?
A
Walvissen familie
B
Gezonken schepen
C
Mid-oceanische rug
D
Zand

Slide 16 - Quizvraag

Welk begrip wordt uitgelegd?
'Dit is de plek recht boven de beving waar de trillingen het sterkst zijn'.
A
Pangea
B
Schaal van Richter
C
Epicentrum
D
Krater

Slide 17 - Quizvraag

Een aardbeving is een trilling van de mantel.
A
goed
B
fout

Slide 18 - Quizvraag

Wat is niet nodig bij de vorming van steenkool? Let op: er zijn één of meer antwoorden mogelijk!
A
plankton
B
dode plantenresten
C
hoge druk en temperatuur
D
poreus gesteente

Slide 19 - Quizvraag

In Nederland heerste eens een tropisch klimaat.
A
Juist, toen was hier heel koud
B
Onjuist
C
Juist, toen was hier heel warm

Slide 20 - Quizvraag


Op welke plaat ligt Nederland?
A
Afrikaanse plaat
B
Filipijnse plaat
C
Euraziatische plaat
D
Amerikaanse plaat

Slide 21 - Quizvraag

Wat is de oorzaak voor het verschuiven van aardplaten?
A
draaiing van de aarde om haar as
B
beweging van magma
C
beweging van lava
D
draaiing van de aarde om de zon

Slide 22 - Quizvraag

De kracht van een aardbeving geef je aan op de Schaal van ...........

Slide 23 - Open vraag

Bij een natuurramp in arme landen is de economische schade vaak groter / kleiner dan in rijke landen.
A
groter
B
kleiner

Slide 24 - Quizvraag

Wat is een ander woord voor 'vulkaanuitbarsting'?

Slide 25 - Open vraag

Steenkool is ooit gevormd uit ...

Slide 26 - Open vraag

Epicentrum
Schaal van Richter
Seismograaf
Zeebeving
Trilling van de zeebodem
Aparaat die aardbevingen registreert
De kracht van een aardbeving meet je met...
De plek waar de trillingen het hevigst zijn

Slide 27 - Sleepvraag

Pangea is de naam voor...
A
allemaal losliggende aardkorstplaten
B
een supercontinent waarin alle continenten aan elkaar vast lagen
C
een groep continenten die los van elkaar heeft gelegen

Slide 28 - Quizvraag

Wat is niet nodig bij de vorming van steenkool? Let op: er zijn één of meer antwoorden mogelijk!
A
plankton
B
dode plantenresten
C
hoge druk en temperatuur
D
poreus gesteente

Slide 29 - Quizvraag

Wat zie je op de foto?
A
Magma
B
Lava
C
Giftige gassen
D
Vuurwerk

Slide 30 - Quizvraag

Waardoor bewegen de platen van de aardkorst?
A
Door de hitte in de kern, gaat het gesteente in de mantel stromen.
B
Door hitte in de mantel gaat de kern smelten.
C
Door vele aardbevingen gaan de platen bewegen
D
Ze drijven op de aardkern

Slide 31 - Quizvraag

Wat is het gevolg van deze beweging?
A
Lava stroomt langzaam eruit.
B
Heftige vulkaanuitbarsting
C
Heftige aardbevingen
D
Ophoping van magma

Slide 32 - Quizvraag

Onder water zorgt een vulkaan uitbarsting voor:
A
Water vulkanen
B
Gijsers
C
Mid-oceanische ruggen
D
Troggen

Slide 33 - Quizvraag

Welk begrip hoort bij de volgende betekenis?

Plek onder een vulkaan waar veel magma zit.
A
magma
B
magmahaard
C
lava
D
krater

Slide 34 - Quizvraag

Gesteente met veel gaatjes heet...
A
proreus
B
opreus
C
poreus
D
ropreus

Slide 35 - Quizvraag

Welk begrip hoort bij de volgende betekenis?
De trilling die ontstaat door een plotselinge verschuiving van delen van de aardkorst.
A
aardbeving
B
schaal van Richter
C
aardkorstplaten
D
krater

Slide 36 - Quizvraag