cross

KJ - zinsvolgorde


Word order
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 2-4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les


Word order

Slide 1 - Tekstslide

I feel me chickendelicious

Slide 2 - Tekstslide

Goals
Aan het einde van deze les...

.... kun ik een correcte zin schrijven in het Engels

Slide 3 - Tekstslide

Wat is volgens jou de juiste volgorde van een Engelse zin?
1
2
3
4
5
wanneer?
waar
wat
doet
Wie

Slide 4 - Sleepvraag

Woordvolgorde

Slide 5 - Tekstslide

1
2
3
4
5
on Sunday.
in the library
books
read
I

Slide 6 - Sleepvraag

1
2
3
4
in the weekend.
my grandparents
visit
We

Slide 7 - Sleepvraag

1
2
3
in Spain.
lives
My best friend

Slide 8 - Sleepvraag

1
2
3
4
5
every day.
at school
our friends
see
We

Slide 9 - Sleepvraag

1
2
3
4
the whole week.
in an office
works
My dad

Slide 10 - Sleepvraag

1
2
3
4
each Wednesday.
to the gym
go
I

Slide 11 - Sleepvraag

1
2
3
4
now.
to school
goes
Tom

Slide 12 - Sleepvraag

1
2
3
4
5
tonight.
to the cinema
to go
want
We

Slide 13 - Sleepvraag

Engelse bijwoorden bijwoorden van onbepaalde tijd (zoals sometimes, never, usually, always, often) plaats je in een zin volgens onderstaand stappenplan:
aantal werkwoorden
Plaats van het bijwoord


1
De bijwoorden komen na het werkwoord, als dat werkwoord een vorm van to be is.
To be: am – is – are – was – were
He is always late.
We were never married.

1
De bijwoorden komen voor het werkwoord, als er maar één werkwoord in de zin staat (dat géén vorm van to be is).
I usually go to school by bike.
We sometimes watch a horror film.
2
De bijwoorden komen na het eerste werkwoord als er meer werkwoorden in de zin staan.
I have often flown to New York.
We would never have called you, if we had known that you were ill.

Slide 14 - Tekstslide

1
2
3
4
5
a concert.
before
get nervous
always
I

Slide 15 - Sleepvraag

1
2
3
4
5
an inmportant match.
before
feels relaxed
never
She

Slide 16 - Sleepvraag

1
2
3
4
5
with my hobbies.
busy
often
am
I

Slide 17 - Sleepvraag

1
2
3
4
5
at this festival.
a great time
have
usually
We

Slide 18 - Sleepvraag

1
2
3
4
5
they seem.
what
rarely
are
People

Slide 19 - Sleepvraag