Jeelo bron 1687: De baas in het land

De baas in het land
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

De baas in het land

Slide 1 - Tekstslide

De baas in het land

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Video

Skimmen:
Je leest 1 minuut
- Bespreek met je maatje wat je gelezen hebt. 
- Lees nog eens 1 minuut.
- Bespreek weer samen wat je gelezen hebt.
Waar denk je nu dat de tekst over gaat?
Is je mening veranderd? Waar denk je nu dat de tekst over gaat?
Is je mening veranderd? 

Slide 4 - Tekstslide

Doel van de les
Leesdoel:
Je kan de bron lezen, begrijpen en bespreken met anderen met behulp van denkvragen.

Lesdoel:
Je leert “verwijswoorden” in de tekst opzoeken en door middel van vragen stellen  leer je wat deze woorden betekenen.
Je gaat aan de slag om de bron te visualiseren in een tekening of schema. 


Slide 5 - Tekstslide

Wat betekent het woord 'dictatuur'?
Ga in de tekst op zoek naar de betekenis

Slide 6 - Open vraag

Wat betekent het woord 'democratie'?
A
Er is geen staatshoofd, geen regering, geen overheid.
B
Alle inwoners moeten zich houden aan de besluiten van één persoon.
C
Het volk regeert.

Slide 7 - Quizvraag

Wat betekent het woord 'anarchie'?
A
Er is geen staatshoofd, geen regering, geen overheid.
B
Alleenheerserij.

Slide 8 - Quizvraag

Maak een zin met het woord democratie

Slide 9 - Open vraag

De juf leest voor.....

Slide 10 - Tekstslide

Wat is een nadeel van een dictatuur.
A
Eén persoon is voor langere tijd aan de leiding en kan zorgen voor orde en rust in een land.
B
Een gemeenschap kan niets besluiten zolang er verschillende meningen zijn.
C
Je hebt weinig vrijheid. Wie laat merken dat hij het niet eens is met de dictator, wordt vaak streng gestraft.
D
Noord-Korea.

Slide 11 - Quizvraag

Een voorbeeld van een democratie is
A
Nederland
B
Noord-Korea

Slide 12 - Quizvraag

Het voordeel van een anarchie is dat je volledig vrij bent. Er is geen overheid die je controleert of wetten maakt waar je je aan moet houden.
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 13 - Quizvraag

Een nadeel van een democratie is dat de meerderheid beslist. Wie daar niet bij hoort, krijgt niet zijn zin. Er zullen dus altijd mensen tevreden zijn.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Zoek de woorden in de tekst en markeer
  • gemeenschap
  •  regering
  • stemmen                         Bespreek met je buurman/buurvrouw 
  • vrijheid                               de betekenis van deze woorden. 
  • leiding
  • staatshoofd
  • besluiten
  • ontevreden 

Slide 15 - Tekstslide

Stel jij mag kiezen in welk land je wilt wonen, kies je dan voor een dictatuur, een democratie of een anarchie? Leg uit waarom!

Slide 16 - Open vraag

Wat vind je van de titel van de tekst: De baas in het land. Leg je antwoord uit!

Slide 17 - Open vraag

Noem een voorbeeld van democratie bij ons op school?

Is er ook een voorbeeld van dictatuur of van anarchie?

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Video

Modelen: Juf
Wie is eigenlijk de baas in de landen van de wereld? In sommige landen is dat het volk. In andere landen is dat een dictator. Wat zijn de voor en nadelen? Zijn er ook landen zonder een baas? Lees het hieronder. 

Slide 20 - Tekstslide

Wij
Wie is de baas? 
De mensen die het volk gekozen heeft. De inwoners stemmen wie in hun naam het land mag besturen. 
Een voordeel: 
Je beslist mee wie je land mag besturen door te stemmen op een politieke partij die dezelfde ideeën heeft als jij. 
Een nadeel: 
De meerderheid beslist. Wie daar niet bij hoort, krijgt niet zijn zin. Er zullen dus altijd mensen ontevreden zijn. 

Slide 21 - Tekstslide

Jullie
Lees nu zelfstandig (alleen of met een maatje) de bron en ga op zoek naar verwijswoorden. Noteer in je schrift waar het woord naar verwijst. 

Slide 22 - Tekstslide

Verwerking:
Je gaat de bron samenvatten middels een tekening of schema. 
Op de volgende pagina vind je een aantal voorbeelden hoe je dit kunt aanpakken.

SUCCES!!!

Slide 23 - Tekstslide

Voorbeelden
Tekening, bijv. kijkplaat, stripverhaal, infographic. 
Schema, bijv.   woordweb, mindmap, tabel, grafiek, tijdlijn, vraag- en antwoordschema, 
                               venndiagram, stroomschema

Tekeningetjes die één of meer voor-/nadelen van een manier om een land te besturen laten zien. 

Een portret van een dictator, hoe ziet deze er volgens jou (en volgens de tekst) uit?

Een infographic  hoe een dictatuur, democratie of anarchie er uit kan zien. 

Slide 24 - Tekstslide

Wat vind Renske van de uitslag van de verkiezing voor de leerlingenraad?
A
Super, ze kan zich hier helemaal in vinden.
B
Ze vind het niet eerlijk, zij wilde in de leerlingenraad.
C
Ze vind dat Naomi zich nu moet bewijzen.

Slide 25 - Quizvraag

Noem een voorbeeld van een anarchie.
A
Noord-Korea.
B
Nederland.
C
Geen, want een land zonder regering is onbestuurbaar.

Slide 26 - Quizvraag

Waarom vindt Bianca dat zij kan bepalen welke kleur rokje Astrid aan moet doen?
A
Omdat Bianca de meeste danspassen bedacht heeft.
B
Omdat Bianca bij Fred van Leer werkt.
C
Omdat Bianca ouder is.

Slide 27 - Quizvraag

Wat is de betekenis van het demos kratein (Latijns)?
A
Het volk is de baas.
B
Geen leider.
C
Het volk regeert.
D
Alle antwoorden zijn goed.

Slide 28 - Quizvraag