Leerjaar 1 KGT, D-toets H5

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen vandaag?
 • Leerdoelen van de les;
 • Huiswerk controle;
 • Wat leren voor de toets;
 • Herhaling H5;
 • Aan de slag;
 • Afsluiting van de les;
Toets H5 Lijnen en hoeken -> Dinsdag 31 januari

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen van de les
Aan het einde van de les:

 • Benoem je het verschil tussen een lijn, lijnstuk en een halve lijn;
 • Benoem je wat een loodlijn is en kun je deze tekenen;
 • Benoem je wat evenwijdige lijnen zijn kun je deze tekenen;
 • Benoem je wat scherpe, stompe, rechte, gestrekte en volle hoeken zijn + 1 voorbeeld;
 • Benoem je hoeveel graden elke soort hoek is (of tussen welke graden deze hoeken liggen);
 • Benoem je wat de beginstand van een koershoekmeter is;
 • Benoem je hoe je hoeken moet meten met een koershoekmeter;
 • Kan je hoeken tekenen met een koershoekmeter;
 • Kan je driehoeken tekenen met een koershoekmeter;
 • Benoem je wat kijklijnen zijn en wat een kijkhoek is;
 • Benoem je kijklijnen en de kijkhoek moet tekenen;

Slide 3 - Tekstslide

Huiswerk controle
Huiswerk voor deze les:
 • 5.4 opdr. 41, 42, 44, 46, 49, 50 + 52 (blz. 29 t/m 36) + nakijken
 • Lezen van theorie E & F

Tijdens het zelfstandig werken kom ik de opdrachten controleren.

Slide 4 - Tekstslide

Wat leren voor de toets?
Leren:
- Maken van de herhaling (huiswerk voor dinsdag)
- Samenvatting in je boek (blz. 43 + 44)
- Samenvatting die je van mij hebt gekregen
- Leerdoelenchecks maken van elke paragraaf / Herhaling H5;

Meenemen:
- Pen, potlood, geodriehoek en koershoekmeter

Slide 5 - Tekstslide

Klassikale opdracht
 • Meten van en hoek
 • Tekenen van een hoek
 • Tekenen van een driehoek
 • Kijklijnen en kijkhoek

Gebruik je ruitjesschrift, geodriehoek, potlood en koershoekmeter

Slide 6 - Tekstslide

Uitleg begrippen 5.1
Klassikale opdracht

Slide 7 - Tekstslide

Uitleg 5.1 Evenwijdige lijnen
Klassikale opdracht

Slide 8 - Tekstslide

Welke hoek zie je
in de afbeelding?
A
Stompe hoek
B
Gestrekte hoek
C
Volle hoek
D
Scherpe hoek

Slide 9 - Quizvraag

Welke lijn staat loodrecht op lijn N?
A
Lijn M
B
Lijn K
C
Lijn L
D
Geen van deze lijnen

Slide 10 - Quizvraag

Hoeveel graden is elke hoek?
Sleep de graden naar de juiste hoeken
Volle hoek
Stompe hoek
Scherpe hoek
Rechte hoek
Gestrekte hoek
90 graden
< 90 graden
Tussen 90 en 180 graden 
180 graden
360 graden

Slide 11 - Sleepvraag

Uitleg onderzoeksopdracht H5
INFO MOET ER NOG KOMEN TE STAAN

Slide 12 - Tekstslide

Aan de slag
Wat? ->  Maken: D-toets H5 opd. 1 t/m 7 (blz. 45 + 46) 
                  Lezen: Samenvatting in je boek (blz. 43 + 44)
Waar? -> In je ruitjesschrift / in je werkboek (dingen invullen)
Wanneer?  -> Deze les. Alles wat niet af is, is huiswerk voor vrijdag 27 januari
Wat heb je nodig? -> Potlood, pen en koershoekmeter, geodriehoek

Klaar? -> Nakijken. Ga alvast verder met de herhaling van H5Niet overleggen, geen vragen             -->
Niet overleggen, wel vragen                -->
Overleg én vragen wel toegestaan    -->

Slide 13 - Tekstslide

Afsluiting van de les
Vragen?
Leerdoelen behaald?

Voor de volgende les:
 • Heb je de opdrachten van de D-toets gemaakt + nagekeken;
 • Herhalen we heel H5 + maken we de herhaling van H5;

Slide 14 - Tekstslide