psychiatrie

Module GGZ
organisatie van GGZ
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Module GGZ
organisatie van GGZ

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Psychiatrie bestaat uit:
 Basis-GGZ
 POH-GGZ
ambulante zorg
klinische zorg
langdurig klinische zorg

Slide 2 - Tekstslide

Basis GGZ:
Hier bieden psychologen, verpleegkundig specialisten, psychotherapeuten en anderen kortdurende, geprotocolleerde behandeling aan zorgvragers met depressies, enkelvoudige verslavingen, ADHD of een persoonlijkheidsstoornis. Alleen wanneer er sprake is van een ernstige psychiatrische aandoening of crisis, kan de arts zorgvragers doorverwijzen naar de Specialistische GGZ. Dit betreft zorgvragers met problemen op meerdere levensgebieden en vaak een combinatie van psychotische, stemmings-, verslavings- en/of persoonlijkheidsproblematiek.

Wat is ambulante zorg?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Categorieën in de psychiatrie

acute psychiatrie
langdurige psychiatrie
ouderenpsychiatrie
kinder- en jeugdpsychiatrie

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Acute psychiatrie
= crisisopvang 

  • de crisisdienst van de Specialistische GGZ
  •  PAAZ (psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis) 

bij acute problematiek altijd eerst de huisarts bellen!

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Langdurige psychiatrie 
 aandoeningen die langer aanwezig dan ong. twee jaar

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ouderenpsychiatrie (65+)
zowel acute als met langdurige problematiek


Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
  • gerontopsychiatrie 
  • psychogeriatrie

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

PG, GP
Psychogeriatrie: worden vooral ouderen opgenomen of behandeld met organische psychiatrische stoornissen zoals dementie.
Gerontopsychiatrie: omvat de zorg aan de ouderen met alle overige psychiatrische stoornissen. Hier wordt én aandacht besteed aan de behandeling van de psychiatrische stoornis én aan de specifieke effecten van veroudering.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kinder & jeugdpsychiatrie

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meldcode huiselijk geweld
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wet zorg en dwang

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies