Bourgondische Nederlanden

Bourgondische Nederlanden
14de - 15de eeuw
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Bourgondische Nederlanden
14de - 15de eeuw

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Hendrik VIII
Lodewijk XIV
Karel V

Slide 3 - Sleepvraag

Politiek in de vroegmoderne tijd
 • Politiek in Frankrijk en Engeland -> BZL

 • Politiek in de Nederlanden
 1. Bourgondische Nederlanden
 2. Habsburgers

Slide 4 - Tekstslide

Bourgondische Nederlanden

Slide 5 - Tekstslide

Inleiding
Voorbereidende opdracht in de cursus

Slide 6 - Tekstslide

Plaats de Bourgondische hertogen in chronologische volgorde
1
2
3
4
5
Filips de Goede
Maria Van Bourgondië
Karel de Stoute
Jan Zonder Vrees
Filips de Stoute

Slide 7 - Sleepvraag

Welke Bourgondische hertog regeerde het langst?
A
Filips de Stoute
B
Jan Zonder Vrees
C
Filips de Goede
D
Karel de Stoute

Slide 8 - Quizvraag

Ontstaan rijk
Op welke manieren kregen de Bourgondische hertogen grondgebied in handen?

Slide 9 - Tekstslide

Op welke manieren kregen de Bourgondische hertogen grondgebied in handen?

Slide 10 - Woordweb

Territorium uitbreiden
 • erven van eigen ouders of anderen
 • oorlog
 • schenking of gift
 • huwelijk
 • kopen 

Slide 11 - Tekstslide

Ontstaan van Bourgondische rijk
 • verschillende versnipperde stukken

->

 • ééngemaakt rijk 

Slide 12 - Tekstslide

Het bestuur van de Bourgondische hertogen

Slide 13 - Tekstslide

1 Personele Unie

Slide 14 - Tekstslide

2 Politiek getrouwtrek
Bourgondische hertogen
Graafschappen en hertogdommen
Steden

- Dromen van een herstel van het Lotharingse middenrijk 
(zie verdrag van Verdun – 843)

- Dromen van de vestiging van een koninkrijk


- Willen zelfstandigheid zoveel mogelijk bewaren

-> willen centralisatie van de macht

-> willen zoveel mogelijk decentralisatie van de macht
Verdrag van Verdun
Het oude middenrijk zie je op de kaart aangegeven in groen.

Slide 15 - Tekstslide

Voorbeeld van politiek getouwtrek
Bij opvolgingscrisis of oorlog: beden (= buitengewone belastingen)

Standen- en statenvergaderingen met vertegenwoordigers van
 • Geestelijkheid
 • Adel
 • Steden (burgerij)

Vb. goed- of afkeuren van de jaarlijkse beden

Slide 16 - Tekstslide

3 Centralisatie
Vooral onder Filips de Goede
Centrale instellingen, bemand door centrale ambtenaren

 • Rekenkamers: controle op de financiën van de gewesten
 • Staten-Generaal: overkoepelende standenvertegenwoordiging
 • Grote Raad: overkoepelende rechtbank

Gemeenschappelijke munt: de vierlander

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Orde van het Gulden Vlies
Waartoe diende de oprichting van de Orde van het Gulden Vlies in theorie?

En in de praktijk?

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Met welke Bourgondische hertog werd het Bourgondische rijk één aaneengesloten gebied?
A
Filips de Stoute
B
Jan Zonder Vrees
C
Filips de Goede
D
Karel de Stoute

Slide 21 - Quizvraag

4 Einde droom
1477: Karel de Stoute sterft bij het beleg van Nancy

Opgevolgd door de 20-jarige Maria van Bourgondië

Slide 22 - Tekstslide

Met welke problemen zou de jonge hertogin kunnen geconfronteerd worden?

Slide 23 - Open vraag

Problemen en oplossingen
Problemen
Oplossingen, 1477
Intern
De steden en de gewesten in de Nederlanden hopen hun vroegere zelfstandigheid te herwinnen
MVB ondertekent het Groot Privilege

Extern

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Wie krijgt hier de meeste privileges / voorrechten?
A
Bourgondische hertog
B
Graafschappen en hertogdommen
C
Clerus
D
Derde stand

Slide 26 - Quizvraag

Is er dan sprake van...
A
Centralisatie
B
Decentralisatie

Slide 27 - Quizvraag

Problemen en oplossingen
Problemen
Oplossingen, 1477
Intern
De steden en de gewesten in de Nederlanden hopen hun vroegere zelfstandigheid te herwinnen
MVB ondertekent het Groot Privilege

Extern
De Franse vorst Lodewijk XI veroverde het hertogdom Bourgondië en dreigden ook de Nederlanden te bezetten

MVB zoekt hulp bij de Habsburger Maximiliaan van Oostenrijk en treedt met hem in het huwelijk

Slide 28 - Tekstslide

In hoeverre heb je deze les goed begrepen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll