KT3 korte intro

Kerntaak 3
B1 - K3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Kerntaak 3
B1 - K3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Slide 1 - Tekstslide

Kerntaak 3
  • Aparte beoordeling per werkproces
  • Portfolio
  • CGI
  • Bewijslast
  • Gemaakte keuzes verantwoorden 

Slide 2 - Tekstslide

Wat is nu de eerste stap?

Slide 3 - Woordweb

Werkproces 1
Werf en informeer SB-deelnemers
Bedoeling en resultaat
Benader actief SB-deelnemers en inventariseer hun wensen en behoeften met als resultaat dat er publiciteit is gegeven aan de SB-activiteit
Complexiteit
De activiteit die je gaat organiseren moet minimaal 30 minuten duren. Groepsgrootte is afhankelijk van complexiteit. Richtlijn is minimaal 6 sb-deelnemers
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- je verzorgt PR
- je verzamelt informatie waarbij je de wensen en behoeften inventariseert. 
- je bespreekt mogelijkheden en beantwoord vragen
Wat moet er in het portfolio?
1. Een verslag waaruit bovenstaande duidelijk wordt
2. Het beoordelingsprotocol (volledig ingevuld zonder doorhalingen)
3. Een kort evaluatieverslag (wat ging goed, wat kan beter en wat zijn de aandachtspunten / leerpunten voor een volgende keer)

Slide 4 - Tekstslide

Bij werkproces 1 mag je een evenement organiseren
A
Ja
B
Nee

Slide 5 - Quizvraag

Bij werkproces 1 mag ik ook een les geven
A
Nee
B
Ja

Slide 6 - Quizvraag

Werkproces 2
Afstemming van werkzaamheden en begeleiding van medewerkers
Bedoeling en resultaat
Een activiteit voorbereiden en uitvoeren (sportief - niet sportief) waarbij werkzaamheden afgestemd zijn, waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn
Complexiteit
Duurt minimaal één dagdeel en je moet te beoordelen zijn op alle onderdelen.
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Voert tijdig en regelmatig overleg en stemt de werkzaamheden af
- Je staat open voor de meningen van anderen
- Je verdeelt taken zodat iedereen weet wat hij moet doen
- Je houdt rekening met de haalbaarheid van de werkzaamheden
- Je draagt bij aan de onderlinge samenwerking
Wat moet er in het portfolio?
1. Een verslag waaruit bovenstaande duidelijk wordt
2. Het beoordelingsprotocol (volledig ingevuld zonder doorhalingen)
3. Een kort evaluatieverslag (wat ging goed, wat kan beter en wat zijn de aandachtspunten / leerpunten voor een volgende keer)

Slide 7 - Tekstslide

Bij werkproces 2 kan ik een rommelmarkt organiseren
A
Ja
B
Nee

Slide 8 - Quizvraag

Bij werkproces 2 is alleen een lesvoorbereiding voldoende
A
Ja
B
Nee

Slide 9 - Quizvraag

Werkproces 3
Toepassen van EHBSO en reanimatie
Heb je deze al?

Slide 10 - Tekstslide

Heb je al een EHBO diploma?
A
Ja
B
Nee

Slide 11 - Quizvraag

Werkproces 4
Verricht planmatig beheer- en onderhoudstaken
Bedoeling en resultaat
Middelen, materialen en accommodatie is klaar voor veilig gebruik. De eindverantwoordelijke is volledig geïnformeerd over de aanschaf en/of onderhoudsstaat ervan.
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Je voert onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vakkundig uit
- Je pleegt basisonderhoud, zoals schoonmaakwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden en signaleert en verhelpt vakkundig kleine mankementen
- Je houdt de voorraad op peil
- Je gebruikt gereedschappen, materialen en middelen zorgvuldig
- Je werkt conform beheer- en onderhoudsplan van de organisatie
- Je rapporteert tijdig, volledig en juist aan de eindverantwoordelijke
Wat moet er in het portfolio?
1. Een verslag waaruit bovenstaande duidelijk wordt
2. Het beoordelingsprotocol (volledig ingevuld zonder doorhalingen)
3. Een kort evaluatieverslag (wat ging goed, wat kan beter en wat zijn de aandachtspunten / leerpunten voor een volgende keer)

Slide 12 - Tekstslide

Als ik een ochtend de klusploeg help, kan ik deze opdracht afronden
A
Ja
B
Nee

Slide 13 - Quizvraag

Beheer en onderhoud van mountainbikes bij een buitensportbedrijf is een optie
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quizvraag

Werkproces 6
Voert front- en backoffice werkzaamheden uit
Bedoeling en resultaat
Correct front- en backofficewerkzaamheden uitvoeren. SB-deelnemers voelen zich welkom in de organisatie. Ze zijn juist en volledig geïnformeerd en tevreden over de benadering. De administratie is op orde en alle formaliteiten zijn juist afgehandeld!
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Je verwerkt gegevens nauwkeurig en je handelt formaliteiten af
- Je vervult de rol van gastheer en je luistert actief
- Je toont inzet om aan de wens van de deelnemers te voldoen
- Je informeert pro-actief en enthousiast over de producenten en diensten van de organisatie
- Je levert een bijdrage aan de verhuur en/of verkoop van producenten en materialen
- Je voert balie en/of loketwerkzaamheden en administratieve werkzaamheden nauwkeurig uit
- Je kunt ICT-vaardigheden toepassen
Wat moet er in het portfolio?
1. Een verslag waaruit bovenstaande duidelijk wordt
2. Het beoordelingsprotocol (volledig ingevuld zonder doorhalingen)
3. Een kort evaluatieverslag (wat ging goed, wat kan beter en wat zijn de aandachtspunten / leerpunten voor een volgende keer)

Slide 15 - Tekstslide

Een bardienst draaien is een voorbeeld van Back-office, want ik sta achter de bar
A
Nee
B
Ja

Slide 16 - Quizvraag

Ik moet bij deze opdracht een keuze maken om frontoffice of backoffice uit te voeren
A
Dat klopt
B
Ik kan wel kiezen welke ik eerst wil uitvoeren, maar moet ze wel beide doen
C
Ik moet per sé eerst frontoffice uitvoeren en dan backoffie
D
Deze opdracht is geen examenopdracht

Slide 17 - Quizvraag

Werkproces 6
Deelnemen aan overleg en samenwerken met externe relaties
Bedoeling en resultaat
Bewijslast aanleveren dat je in staat bent een actieve bijdrage te leveren tijdens overleg. Het gaat om externe relaties, dus het overleg is met andere sportorganisaties, sportbonden, gemeente of andere samenwerkingspartners waarbij het vernieuwen of verbeteren van contacten naar voren komen.
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Je bouwt goede werkrelaties op met collega's, vrijwilligers en eventueel medewerkers van relevante organisaties
- Je neemt actief deel aan relevante overlegvormen
- Je bent goed geïnformeerd en informeert betrokkenen proactief
- Je kunt vergadertechnieken toepassen
Wat moet er in het portfolio?
1. Verslag (onder andere notulen) van het overleg waar je aan deelgenomen hebt
2. Een verslag van de samenwerking met externe relaties
2. Het beoordelingsprotocol (volledig ingevuld zonder doorhalingen)
3. Een kort evaluatieverslag (wat ging goed, wat kan beter en wat zijn de aandachtspunten / leerpunten voor een volgende keer)

Slide 18 - Tekstslide

Door aan een bestuursvergadering deel te nemen voldoe ik aan de eisen van deze opdracht
A
Ja
B
Nee

Slide 19 - Quizvraag

Welk van onderstaande is géén voorbeeld van externe relaties?
A
Sportbond
B
Sporttechnisch kader club
C
Gemeente
D
Een overleg plannen met ouders van de kinderen waar je training aan geeft

Slide 20 - Quizvraag

Ik kan ook een vergadering die geweest is en opgenomen is later terug kijken, dan heb ik ook "deelgenomen"
A
Nee
B
Ja

Slide 21 - Quizvraag

Ik moet bij deze opdracht ook notulen uitwerken
A
Nee
B
Ja

Slide 22 - Quizvraag

Werkproces 7
Werk aan je eigen deskundigheid en professionalisering van je beroep
Bedoeling en resultaat
Lever bewijs dat je werkt aan je eigen deskundigheid en professionalisering. Hiertoe behoort ook het ontwikkelen van eigen visie. Stel in overleg met je praktijkopleider en tutor een ontwikkelplan op. Op basis hiervan denk je na over het bijvoorbeeld het bijwonen van scholingsbijeenkomsten, excursies, symposia, het bestuderen van relevante vakliteratuur of iets dergelijks.
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vak en van de actuele wet- en regelgeving en visie op sport en bewegen
- Je draagt eigen kennis begrijpelijk over
- Je reflecteert op je eigen functioneren en gebruikt feedback van anderen
- Je stelt een ontwikkelplan op en voert deze uit
Wat moet er in het portfolio?
1. Een persoonlijk ontwikkelplan (waar ben je goed in, en waar nog niet? met concrete acties om hieraan te werken)
2. Een verslag waaruit bovenstaande duidelijk wordt (zie KD)
3. Het beoordelingsprotocol (volledig ingevuld zonder doorhalingen)
4. Een kort evaluatieverslag (wat ging goed, wat kan beter en wat zijn de aandachtspunten / leerpunten voor een volgende keer)

Slide 23 - Tekstslide

Het volgen van een scheidsrechterscursus is een voorbeeld van scholing
A
Ja
B
Nee

Slide 24 - Quizvraag

Een lezing bijwonen van een bekende (oud)topsporter kan ik voor deze opdracht prima gebruiken
A
Ja
B
Nee

Slide 25 - Quizvraag

Bij het maken van een ontwikkelplan kan ik mijn praktijkopleider vragen waar ik me nog in zou kunnen verbeteren
A
Ja
B
Nee
C
Beter van niet
D
Alleen in het weekend

Slide 26 - Quizvraag

Wat past hieronder NIET bij mijn eigen deskundigheid verbeteren met betrekking tot de opleiding?
A
Kennis over trends en ontwikkelingen
B
Hoe moet ik een FORMS in elkaar zetten als ik een enquête af wil nemen?
C
Mezelf verdiepen in de handleiding van onze nieuwe televisie
D
Weten hoe ik vergunningen voor een evenement aan moet vragen bij de gemeente

Slide 27 - Quizvraag

Werkproces 8
Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg
Bedoeling en resultaat
Lever bewijs dat je laat zien hoe jij een bijdrage levert aan kwaliteitszorg. Dit dmv eigen deskundigheid gebruiken bij het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Je hebt basiskennis van systemen voor kwaliteitszorg
- Je bent op de hoogte van alle voorschriften en kaders
- Je let op de kwaliteit van je werkzaamheden
- Je geeft actief signalerende tekortkomingen in werkwijze door aan de juiste persoon
- Je brengt verbetervoorstellen met overtuigingskracht
- Je motiveert anderen om zich te houden aan je voorstel
Wat moet er in het portfolio?
1. Een korte beschrijving van de systemen voor kwaliteitszorg bij je leerbedrijf
2. Een beschrijving van verrichte werkzaamheden en ondernomen acties gericht op het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
3. Het beoordelingsprotocol (volledig ingevuld zonder doorhalingen)
4. Een kort evaluatieverslag (wat ging goed, wat kan beter en wat zijn de aandachtspunten / leerpunten voor een volgende keer)

Slide 28 - Tekstslide

Welk van onderstaande voorbeelden, is geen beschrijving van kwaliteitszorg
A
Kwaliteitsplan
B
Beleidsplan
C
Jaarplan
D
Projectplan

Slide 29 - Quizvraag

Voorbeeld: Ik heb geconstateerd dat de ontvangst van tegenstanders bij onze vereniging erg slecht is. Ik doe een verbetervoorstel bij de club hoe dit anders kan. Ik zoek uit hoe het komt dat dit een beperking bij de club is, en ga aan de hand van mijn bevindingen een plan van aanpak maken.

Dit voorbeeld is:
A
Prima voor deze opdracht
B
Dit past niet bij kwaliteitszorg
C
Dit is meer iets voor deskundigheidsbevordering
D
Dit hoort helemaal niet thuis bij de examens

Slide 30 - Quizvraag

Kwaliteitszorg
Bespreek deze opdracht ook goed met je praktijkopleider!!!
Dit is geen makkelijke opdracht, maar biedt wel veel mogelijkheden. Denk ook vooral in mogelijkheden.

Slide 31 - Tekstslide

Werkproces 9
Verantwoord en evalueer de uitgevoerde opdrachten in een gesprek
Om toegelaten te worden tot het CGI moet het complete portfolio (alle voorgaande werkprocessen) ingeleverd zijn bij de beoordelaar van de opleiding

Slide 32 - Tekstslide

Ontzettend veel info, dat snappen we!!!

Hopelijk is er toch iets van blijven hangen
A
Ik moet me er nog wel flink in verdiepen
B
Ik snap het al wel redelijk
C
Ik snap er nog niks van
D
Komt helemaal goed

Slide 33 - Quizvraag

Slide 34 - Tekstslide