HEV les 4: thematiseren en demonstratiespel

HEV Bijeenkomst 4
       Thematiseren
         Demonstratiespel
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesHBOStudiejaar 3

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

HEV Bijeenkomst 4
       Thematiseren
         Demonstratiespel

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik
Spelfases Vermeer

Slide 2 - Tekstslide

Freddy speelt met confetti in de exploratie bak. Hij pakt een hoopje confetti en laat dit dwarrelen. Hij herhaalt dat.
A
Spel in de hanteerbare wereld
B
Spel in de illusieve werled
C
Spel in de lichamelijke wereld
D
Spel in de esthetische wereld.

Slide 3 - Quizvraag

Op het schoolplein spreken Roya, Benthe, Anas en Jasmijn af om tikkertje te spelen. Als je getikt bent, moet je met je benen wijd gaan staan. Als iemand onder je door kruipt ben je weer vrij.
A
Illusieve wereld
B
Regelspel
C
Lichamelijke wereld
D
Hanteerbare wereld

Slide 4 - Quizvraag

Ibrahim dekt de tafel in de huishoek, zodat de juf straks kan komen eten. Hij legt de vork links van het bord, het mes rechts van het bord en de lepel boven het bord.
A
Esthetische wereld
B
Illusieve wereld
C
Hanteerbare wereld
D
Regelspel

Slide 5 - Quizvraag

Fiep en Brandy hebben in de bouwhoek een kasteel gebouwd. Fiep zegt tegen Brandy: 'Ik ben de prinses, ik zit opgesloten in de toren met een draak, jij bent de prins. 'Ik kom je dan redden, versla de draak en dan gaan we in het kasteel wonen.'
A
Esthetische wereld
B
Regelspel
C
Illusieve Wereld
D
Hanteerbare wereld

Slide 6 - Quizvraag

Kom in de kring

Slide 7 - Tekstslide

Zie je zo'n soort kringactiviteit terug in jouw stageklas?
Ja
Nee

Slide 8 - Poll

Zo kan het ook

Slide 9 - Tekstslide

rrrrrrrrr
1 2 3 4 5
hhhhhh
au
o
6 7 8 9 10

Slide 10 - Tekstslide

Wat was de bedoeling
Wat was het verschil tussen de eerste en tweede manier?

Slide 11 - Tekstslide

Vandaag 
Kijken naar de speelleeromgeving
Demonstratiespel
Thematiseren
Toetsopdracht OMV

Slide 12 - Tekstslide

Filmpjes speelleeromgeving
Welke hoeken zijn er?
In welke spelwerelden kunnen de kinderen spelen?
Wat mis je nog? Wat vind je goed?
timer
10:00

Slide 13 - Tekstslide

Handelen of kijken

Slide 14 - Tekstslide

Handelen of kijken

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Het uiterlijk is niet alles..
Denk in handelingen

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Demonstratiespel
Door voordoen geef je kinderen impulsen voor het spel in de hoek

Viertakt van Verhallen:
Voorbewerken
Semantiseren: Verduidelijken van betekenissen
Consolideren: Het woord daadwerkelijk onthouden
Controleren


Slide 21 - Tekstslide

Kenmerken demonstratiespel
 • Maak een verhaallijn door het thema heen (ahv handelingen)​
 • Neem in de verhaallijn de hoeken op (welk spel in welke hoek?)​
 • Bedenk welke impuls nodig is op welk moment​
 • Zorg dat het verhaal naspeelbaar is​
 • 'De knuffel' brengt een probleem/situatie/nieuwigheidje in​
 • Demonstratiespel kan ook een verteltafel zijn​
 • Je kunt demonstratiespel ook gebruiken om woorden toe te lichten​

Slide 22 - Tekstslide

demonstratiespel bekijken
Let op:
Welke woorden zouden centraal staan
Waar zouden kinderen dit spelen

Slide 23 - Tekstslide

Welke woorden
centraal?

Slide 24 - Woordweb

Slide 25 - Tekstslide

Zelf een demonstratiespel maken
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Bakker
Herfst
De baby
Huisdieren
Het heelal
De winkel
De oven
Harken
Verzorgen
De vacht 
Opstijgen
Afrekenen
timer
25:00
- Welk materiaal heb je nodig?
- Welke hoek?
- Bedoeling hoek?

Slide 26 - Tekstslide

Presenteren!

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Hoe start je een
thema?

Slide 29 - Woordweb

Hoekenplan
Hoe meer hoeken zijn gethematiseerd….​

   Hoe meer beroep je doet op de verbeeldingskracht van kinderen​

Hoe meer het thema in de leefwereld van kinderen komt​

Hoe intenser het spel​

Hoe meer rolgebonden handelingen ​

Hoe meer thema-taalgebruik ​

Slide 30 - Tekstslide

Het thema is overal.

Slide 31 - Tekstslide

Challenge
Bedenk zoveel mogelijk hoeken voor het thema herfst (2tal)
- Handelingen
- Bedoelingen (lerende waarden)

timer
7:00

Slide 32 - Tekstslide

Toetsopdracht OMV
 • Focus kind uitkiezen
 • Thema kiezen, plannen en uitvoeren

Slide 33 - Tekstslide

Hoofstukindeling toetsstuk
Hoofdstuk 1: Waarnemen 
Hoofdstuk 2: Begrijpen 
Hoofdstuk 3: Plannen 
Hoofdstuk 4: Uitvoeren 
Hoofdstuk 5: Evalueren 

+ bijlagen en literatuurlijst

Slide 34 - Tekstslide

HEV Stap 1 en 2: waarnemen en begrijpen van het focus-kind 

 • De ecologie van de leerling
 •  Onderwijsbehoeften: leerling, klasgenoten, leeromgeving
 • Hulpvraag: Help mij om...
 • Gebruik van observaties en gesprekken met de leerkracht/ouders/IB-er

Slide 35 - Tekstslide

Stap 3: plannen leeromgeving
 • Het  thema is speelbaar en gebaseerd op concrete handelingen 
 • Materialen  
 • Verschillende ontwikkelingsgebieden --> vertalen naar 3 hoeken of kratten (themahoek en 2 andere hoeken/kratten).   
 • Per hoek/krat worden de ontwikkelingsgebieden beschreven en worden er minimaal twee spelwerelden (Vermeer) toegelicht waar rekening mee is gehouden bij het maken van de hoeken. 

Slide 36 - Tekstslide

Stap 3: plannen interventie
 • De bedachte interventie voor de leerling is onderbouwd met passende/wetenschappelijke bronnen. 
 • De bedachte interventie voor de leerling sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerling. 
 • De student verantwoordt waarom de interventie aansluit bij de groepsgerichte themaplanner.
 • De student verantwoordt hoe de interventie aansluit bij de visie en zorgroute van de school. 

Slide 37 - Tekstslide

Stap 4: uitvoeren
 • Er is een introductie-demonstratiespel en een vervolg demonstratiespel kort uitgeschreven.  
 • Het demonstratiespel is passend bij het thema, de spelhandelingen, de bedoelingen en is naspeelbaar.
 • Er wordt interactie beschreven tussen de student en een medespeler. Deze medespeler is op de hoogte van het demonstratiespel (een collega) of wordt door de student door een pop gespeeld.  

Slide 38 - Tekstslide

Stap 5: Evaluatie
 • In het verslag is beschreven hoe het interventieplan is uitgevoerd.   
 • Het effect, de successen en knelpunten worden beschreven voor de verschillende onderdelen
 • De evaluatie wordt met twee concrete voorbeelden ondersteund. 
 • Wat zou je een volgende keer anders zou doen en waarom.  Dit wordt onderbouwd met passende/wetenschappelijke literatuur.   

Slide 39 - Tekstslide

Bekijk de toetsplanner op it's

Slide 40 - Tekstslide

Volgende week
Oplossingsgericht werken

Slide 41 - Tekstslide