6.2 Bevolking en cultuur van China

China
1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 2

In deze les zitten 49 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

China

Slide 1 - Tekstslide

Planning van de les 2 T/H
 • Ga naar slide 29


Slide 2 - Tekstslide

Planning van de les 
 • Terugblik vorige les (5 vragen in lessonup)
 • Bespreken paragraaf 6.2 Bevolking en cultuur
 • Twee filmpjes (ongeveer 1,5 minuut en 3,5 minuut)
 • Maken opdrachten
 • Bekijken documentaire (20 minuten)


Slide 3 - Tekstslide

Waar wonen de meeste Chinezen?
A
Oost China
B
West China

Slide 4 - Quizvraag

China heeft veel reliëf. Daarmee wordt bedoeld....
A
hoogte verschil
B
bevolking
C
waterlandschappen
D
natuur

Slide 5 - Quizvraag

In welke regio in China is er weinig reliëf?
A
West China
B
Centraal China
C
Oost China
D
Noord China

Slide 6 - Quizvraag

In welke regio in China is de bevolkingsdichtheid het hoogst?
A
West China
B
Centraal China
C
Oost China
D
Noord China

Slide 7 - Quizvraag

Het westen van China is ....
A
Dunbevolkt
B
Dichtbevolkt

Slide 8 - Quizvraag

Bespreken paragraaf 6.2

Slide 9 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les kun je:
 • in eigen woorden uitleggen wat communisme betekent 
 • Vertellen hoe de bevolking van China is opgebouwd
 • uitleggen wat vergrijzing is en wat hier de oorzaak van is 

Slide 10 - Tekstslide

Een land met veel gezichten
Als je deze vraag op de toets krijgt, kun je dan uitleggen wat hiermee bedoeld wordt?

Slide 11 - Tekstslide

Een land met veel gezichten
 • China = communistisch. Wat betekent dat?

 • Bij communisme bepaalt de regering wat mensen en bedrijven wel en niet mogen doen.

 • Bijvoorbeeld: verboden om Westerse muziek te luisteren en T-shirts dragen waren niet toegestaan.

Slide 12 - Tekstslide

Een land met veel gezichten
 • Na 1980 kreeg het land meer vrijheid. Mensen en bedrijven mogen nu wel bijvoorbeeld producten maken voor de wereldhandel. China is in korte tijd een rijk land geworden.

 • Toch is de communistische partij nog steeds de baas.

Slide 13 - Tekstslide

Video 
1,5 minuut

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Culturen in China
92% = Han-Chinees.
Spreken Mandarijn

56 minderheden
8% van de bevolking
Eigen cultuur

Slide 16 - Tekstslide

"Verchinezen"
China doet er alles aan om één cultuur te krijgen. 

Slide 17 - Tekstslide

"Verchinezen"
Dit doen ze door Han-Chinezen te stimuleren door in de gebieden te gaan wonen met minderheden (vooral naar West China).


Slide 18 - Tekstslide

"Verchinezen"


Dit leidt tot spanningen tussen bevolkingsgroepen
zoals Oeigoeren.

Slide 19 - Tekstslide

Video over Oeigoeren
3,5 minuten

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Bevolking
China heeft 1,4 miljard inwoners.
Daarom in China éénkindpolitiek sinds 30 jaar. 

Dit heeft gevolgen


Slide 22 - Tekstslide

Gevolgen
De bevolking heeft veel minder jonge mensen en heel veel oude mensen. Hierdoor vergrijzing.

Slide 23 - Tekstslide

Gevolgen
De bevolking heeft veel minder jonge mensen en heel veel oude mensen. Hierdoor vergrijzing.

Er zijn meer mannen dan vrouwen

Slide 24 - Tekstslide

Bevolkingsaantal daalt
Oorzaken:
- éénkindpolitiek
- vertrekoverschot

Slide 25 - Tekstslide

Vertrekoverschot
Er vertrekken meer mensen uit China dan dat er zich mensen in het land vestigen.

Slide 26 - Tekstslide

Terugblik lesdoelen
Aan het einde van de les kun je:
 • in eigen woorden uitleggen wat communisme betekent en hoe je dit in China ziet
 • Vertellen hoe de bevolking van China er uit ziet
 • uitleggen wat vergrijzing is en wat hier de oorzaak van is

Slide 27 - Tekstslide

Aan de slag!

Wat: maak de opdrachten van hoofdstuk 6 basisstof 2
Hoe: zelfstandig of in tweetallen 
Tijd: 10 minuten 
Klaar? Lees paragraaf 3 alvast en maak de opdrachten als je tijd over houdt 


timer
15:00

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Link

De volgende slides zijn voor 2T/H

6.2 Ons klimaat verandert

Slide 30 - Tekstslide

6.2: Ons klimaat verandert

Slide 31 - Tekstslide

§6.2 Ons klimaat verandert deel 1

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Dus het wordt wat warmer, so what?
Klimaatverandering brengt veel meer met zich mee dan alleen een stijgende temperatuur

 • Meer en hevigere neerslag: Hoeveelheid neerslag neemt toe
 • Droge zomers: Door hoge temperaturen verdampt veel water en kan de lucht veel water vast houden.
 • Veranderingen in luchtstromen en zeestromen -> grote impact op lokale weer 

Slide 34 - Tekstslide

Start 6.2: Ons klimaat verandert
Plaats
Tijd
Weer
Klein gebied
Korte periode (1 uur/ 1 dag)
Klimaat
Groot gebied
Lange periode (30 jaar)

Slide 35 - Tekstslide

Wat is geen kenmerk van het Nederlandse klimaat?
A
droge winters
B
hele jaar neerslag
C
koele zomers
D
zachte winters

Slide 37 - Quizvraag


Welke diagram komt het dichts bij het Nederlandse klimaat?
A
A
B
B
C
C

Slide 38 - Quizvraag

Wat is de dampkring?
A
de damp van een warme kop thee
B
de laag lucht rond de aarde
C
een kringspel
D
het midden van de aarde

Slide 39 - Quizvraag

Start 6.2: Ons klimaat verandert
Bron 3: Stijgende temperatuur

Temperatuur blijft stijgen (zachtere winters, warmere zomers)
Slide 40 - Tekstslide

Start 6.2: Ons klimaat verandert
Bron 5: Stedelijk warmte-eiland

In steden is het gemiddeld warmer dan in het landelijk gebied
Stenen absorberen meer warmte dan begroeiing
(PF3)

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide

Bron 4: KNMI     De Bilt

Slide 43 - Tekstslide

Klimaatscenario's KNMI

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Video

Wat zijn duurzame energiebronnen?
zonne-energie
wind-kracht
water-kracht
aard-warmte
bio-massa

Slide 46 - Tekstslide

Bio-massa
Etensresten worden verbrand.

Dit levert warmte (dus energie) op.

Slide 47 - Tekstslide

Er bestaan verschillende energiebronnen. Welk van de volgende zijn duurzaam en welke niet-duurzaam?
Niet-duurzaam
Duurzaam
zonne-energie
steenkool
biodiesel
kernenergie
olie
gas

Slide 48 - Sleepvraag

Hoeveel KNMI scenario's zijn er?
A
Vijf
B
Zes
C
Drie
D
Vier

Slide 49 - Quizvraag