cross

Paragraaf 5.7 Samen leven

Samen leven
Paragraaf 5.7
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
LevensbeschouwingmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Samen leven
Paragraaf 5.7

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
  • Leerdoelen  
  • Samenwerken. 
  • Grondrechten. 
  • Maarten Luther King.  
  • Huiswerk.  

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les kunnen jullie uitleggen wat grondrechten zijn, drie belangrijke grondrechten benoemen en uitleggen wanneer je een grens overgaat..

Slide 3 - Tekstslide

Mannenvoetbal. Al jaren gaat het niet heel goed met het mannen elftal van Nederland. Al jaren komen ze niet hoog terecht. Dit zou niet komen omdat de mannen niet kunnen voetballen, maar voornamelijk omdat ze het lastig vinden om samen te werken. Waarom is samen werken soms zo lastig?

Slide 4 - Tekstslide

Stel dat er een voetbalteam  is dat alleen maar uit verdedigers zou bestaan. Of enkel uit aanvallers. Zou het dan een goed voetbalteam zijn? 

Slide 5 - Tekstslide

Juist de verschillende rollen en functies kunnen ervoor zorgen dat het een sterk team wordt, waarin iedereen elkaar nodig heeft. 

Slide 6 - Tekstslide

Stellingen
Bedenk per stelling een voor- én een tegenargument!!

Slide 7 - Tekstslide

Aanpassen betekent altijd dat de ‘liefde’ van twee kanten moet komen.

Slide 8 - Open vraag

Nederlanders zouden ook een cursus moeten volgen om ‘buitenlanders’ te accepteren.

Slide 9 - Open vraag

Als je ergens gastvrij wordt ontvangen is dat geen recht maar een gunst.

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Wat zijn de drie belangrijkste wetten?

Slide 13 - Open vraag

Artikel 1
Recht op gelijke behandeling. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.  


Slide 14 - Tekstslide

Artikel 6
Recht op vrijheid van godsdienst. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Slide 15 - Tekstslide

Artikel 7
Recht op vrijheid van meningsuiting. Niemand heeft voorafgaand toestemming nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio-  of televisie-uitzending. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan hiervoor genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden. 

Slide 16 - Tekstslide

Waarom zou het onveilig zijn als er geen grondrechten waren?

Slide 17 - Open vraag

Kunnen jullie voorbeelden geven van grondrechten die werden geschonden?

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Hierin leggen de meiden de cabaretier Hans Teeuwen op de pijnbank. Hij heeft hen beledigd, vinden zij: hij vindt dat hij het recht heeft om anderen te beledigen. 
- Wat is er te zeggen over het standpunt van Hans Teeuwen? 
- En waarin kun je het eens zijn met de meiden van Halal? 
- Overschrijd Hans Teeuwen de grens van vrijheid van meningsuiting? 

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht
Een aantal stellingen, waar of niet waar met argumentatie

Slide 22 - Tekstslide

Vrijheid van meningsuiting geldt altijd.

Slide 23 - Open vraag

Als je een grap maakt over iets wat voor een ander belangrijk is, dan toon je geen respect.

Slide 24 - Open vraag

De grens van de vrijheid van meningsuiting is bereikt als mensen elkaar bewust beledigen en haat zaaien.

Slide 25 - Open vraag

Het recht op de vrijheid van meningsuiting is minder belangrijk dan het recht op gelijke behandeling.

Slide 26 - Open vraag

De regering moet optreden als iemand misbruik maakt van de vrijheid van meningsuiting.

Slide 27 - Open vraag

Slide 28 - Video

  • Heeft King gelijk als hij zegt dat alle mensen gelijk geschapen zijn? 
  • Is de droom van King werkelijkheid geworden?   

Slide 29 - Tekstslide

Huiswerk
Maken van paragraaf 5.7 de opdrachten 116 t/m 135 (niet 120, 121 en 127!)

Slide 30 - Tekstslide

Huiswerk
Maken van paragraaf 5.7 de opdrachten 116 t/m 133 (niet 120, 121. 127)

Slide 31 - Tekstslide