Lesweek 8: Kwaliteitszorg deel 1

Kwaliteitszorg
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
Logistiek medewerkerMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Kwaliteitszorg

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen

Slide 2 - Tekstslide


Om kwaliteit te leveren zijn goed lopende processen nodig. Denk je dat de processen in dit magazijn goed lopen?
Ja
Nee
Weet ik niet!
Hangt er vanaf..

Slide 3 - Poll

Kwaliteit in de logistiek

Slide 4 - Woordweb

Kwaliteit
De mate waarin een bedrijf zich houdt aan de afspraken die het met de klant en overheid gemaakt heeft.

Product
Aantallen 
Conditie
Afleverlocatie
Tijdstip
Betrouwbaarheid
Kennis
Voorlichting
Klant en 
Overheid

Slide 5 - Tekstslide

Kwaliteitszorg
Het constant en doelgericht werken aan kwaliteitsverbetering:
 • Kwaliteitshandboek
 • Kwaliteitsdoelstellingen en processen
 • Organisatie van het bedrijf;
 • procedures inkoop, inslag, opslag, verzenden en kwaliteitscontroles
 • Kwaliteitszorg kunnen bedrijven aantonen met ISO en NEN
Slide 6 - Tekstslide

ISO 
Kwaliteitszorg kunnen bedrijven aantonen met certificaten
 • ISO (International Organization for Stadardization)
 • Stelt internationale normen vast
 • Onderscheidend en herkenbaar

Slide 7 - Tekstslide

ISO 9001 en NEN
Norm die eisen stelt aan kwaliteitsmanagementsystemen
 • Onder meer verplicht om voortdurend te verbeteren
 • Klantevredenheidsonderzoeken
 • Interne audits op werkwijze en procedures
 • NEN (NEderlandse Norm); normeringsstandaard NL

Slide 8 - Tekstslide

Verbetermethode 5S

Slide 9 - Tekstslide

5S?

Slide 10 - Woordweb

Doel van 5S
 1. Samen een duurzaam schone, goed georganiseerde, veilige en efficiënte werkomgeving creëren.
 2. Defecten vermijden, zoektijden verminderen en ongevallen op het werk voorkomen.
 3. Zorgen dat de werkomgeving voldoet aan de eisen die het proces eraan stelt.

Slide 11 - Tekstslide

5 Stappen 

Slide 12 - Tekstslide

5S test
Je moet de orders 1 t/m 49 tellen. Kijk hoever je komt...

Slide 13 - Tekstslide

timer
0:30

Slide 14 - Tekstslide

Tot hoever heb je geteld?

Slide 15 - Open vraag

Stap 1 Scheiden 
 • Ruim op en sorteer alles en gooi weg wat overbodig is
 • Plak rode stickers en kijk of die dingen nog nodig zijn
 • Heb je ze niet nodig gehad? Zet ze op marktplaats of gooi ze weg
 • Twijfel je nog? Iets wat je ‘heel misschien ooit’ nodig zult hebben, heb je niet op je werkplek

Slide 16 - Tekstslide

timer
0:30

Slide 17 - Tekstslide

Tot hoever heb je geteld?

Slide 18 - Open vraag

Stap 2 - Welke stap volgt er nu?
A
Schoonmaken
B
Standhouden
C
Schikken
D
Standaardiseren

Slide 19 - Quizvraag

Stap 2 Schikken 
 • Geef alles een vaste plek en zorg voor korte loopafstanden
 • Je ziet in één oogopslag als er iets ontbreekt
 • Markeer dingen die bij elkaar horen
 • Kleurcode die correspondeert met de plek waar iets thuishoort

Slide 20 - Tekstslide

Stap 2 Schikken 
Er is een 3 x 3 raster ingevoegd.
1 staat rechtsonder, links daarvan 2, links daarvan 3,
4 staat weer boven de 1, enzovoort.

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Slide 21 - Tekstslide

timer
0:30

Slide 22 - Tekstslide

Tot hoever heb je geteld?

Slide 23 - Open vraag

Stap 3 Schoonmaken
 • Reinig muren, vloeren en voorwerpen op de werkplek
 • Gereedschappen, machines, transport- en opslagmiddelen
 • Onderhoud van machines en scheiden van afval
 • Ongedierte

Slide 24 - Tekstslide

timer
0:30

Slide 25 - Tekstslide

Tot hoever heb je geteld?

Slide 26 - Open vraag

Stap 4 Standaardiseren
Maak er een gewoonte van de eerste 3 S'en (Sorteren, Schikken en Schoonmaken) elke dag uit te voeren!
 • Standaard werkinstructies
 • Visualiseren
 • Poka Yoke?

Slide 27 - Tekstslide

timer
0:30

Slide 28 - Tekstslide

Tot hoever heb je geteld?

Slide 29 - Open vraag

Wat is de laatste S van het 5S model?

Slide 30 - Open vraag

Stap 5 Standhouden • Houd je aan de afspraken.
 • Train en help je collega's, zodat ze dat ook echt doen!
 • Plan audits om dit ook echt te contoleren.
 • Informeer je medewerkers over het resultaat.

Slide 31 - Tekstslide

Wat is de juiste volgorde?
A
Scheiden-Schikken-Schoonmaken-Standaardiseren-Standhouden
B
Scheiden-Schoonmaken-Schikken-Standaardiseren-Standhouden
C
Scheiden-Schikken-Schoonmaken-Standhouden-Standaardiseren
D
Schoonmaken-Scheiden-Schikken-Standaardiseren-Standhouden

Slide 32 - Quizvraag

Gedragsverandering
Niet alleen netter en slimmer werken, maar ook stimuleren om het gedrag te veranderen!

Slide 33 - Tekstslide

Voor en na 5S

Slide 34 - Tekstslide

Heb je een voorbeeld van een werkplek waar je 5S kan toepassen?

Slide 35 - Open vraag

Opdracht in de klas
 1. Kies een student uit de klas om mee samen te werken
 2. Kies een foto van een werkplek waarop je 5S wilt toepassen
 3. Bedenk per 5S-stap ideeën over je aanpak

Slide 36 - Tekstslide

Opdracht werkplek
 1. Kies een werkplek naar keus
 2. Analyseer en waardeer deze werkplek met behulp van de werkplekkwalificatielijst
 3. Bepaal het 5S niveau van deze werkplek
 4. Leg uit en bespreek mogelijkheden met je praktijkopleider om 5S toe te passen
 5. Bedenk punten die je op je 5S checklist zou zetten (denk aan stap 5 standhouden)
 6. Geef feedback aan docent en medestudentenExtra opdracht naar eigen keus, maar hoeft niet:
Lees paragraaf 2.3.2 van Hoofdstuk 2 (Makigami-methode) 
Vul het formulier 7 verspillingen in
Uitdaging: kies een proces en teken dit uit en geef de verliezen aan!

Slide 37 - Tekstslide

Opdracht thuis 
 1. Maak in Eduhint de vragen die horen bij Hoofdstuk 2 paragraaf 1 t/m 2.3.1
 2. De oefentoets van Hoofdstuk 2 mag maar hoeft nog niet.
 3. Bestudeer Hoofdstuk 2.3.2 t/m 2.4.2

Extra naar eigen keus:
Alle bovenstaande opdrachten + toets Hoofdstuk 2 in Eduhint.


Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Tekstslide