Basisbegrippen

Basisbegrippen en symbolen
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Basisbegrippen en symbolen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Je kent de basisbegrippen: dharma, karma, samsara, atman, brahman en moksha.
  • Je bent instaat zelfstandig met deze begrippen om te gaan. en verbindingen te kunnen leggen.
  • Je kunt met deze begrippen vragen naar de betekenis van het verleden en naar de toekomst. 

Slide 2 - Tekstslide

Maar eerst nog even dit......

Slide 3 - Tekstslide

Het kastenstelsel is afkomstig van de
A
Duitsers
B
Ariërs
C
Indiërs
D
Indianen

Slide 4 - Quizvraag

De laagste kaste zijn de
A
Vaisja's
B
Paria's
C
Ksatria's
D
Shudra's

Slide 5 - Quizvraag

Het kastenstelsel deelt mensen in op basis van
A
religie
B
intellect
C
huidskleur
D
inkomen

Slide 6 - Quizvraag

Reïncarnatie: 
wedergeboorte.   
1
Karma:
som van je goede en slechte daden.
2
Dharma:
eeuwige wet, accepteren van je plek in de kaste en plichten vervullen.
3
Samsara:
eeuwig durende kringloop van dood en wedergeboorte.
4
Belangrijke begrippen

Slide 7 - Tekstslide

Atman
  • Ziel; levensadem.

Geen persoonlijke eigenschappen.
Werkelijke "ik" is onpersoonlijk en emotieloos.

Slide 8 - Tekstslide

Hindoes geloven in                     .             

Dat wil zeggen dat de                      na de dood van mens of dier het lichaam verlaat.  

Hoe je terug komt heeft te maken met je                    .

Je kan in het leven nooit veranderen van                     . 

Dit moet je accepteren, dat noem je                      .     

Hoe lang je in deze                     blijft weet eigenlijk niemand.
reïncarnatie
atman
karma
kaste
dharma
samsara

Slide 9 - Sleepvraag

De Atman
zonder omhulsel is bevrijd uit de samsara
en gaat terug naar de goddelijke bron. (brahman)


Dus: atman =brahman.

Slide 10 - Tekstslide

Brahman
Goddelijke principe waaruit alles is ontstaan.


Slide 11 - Tekstslide

Wat is volgens het Hindoeïsme geen onderdeel van je echte "ik"?


Slide 12 - Open vraag

Verlossing uit de samsara.

Staat waarin de atman geen omhulsel meer heeft.

Het onpersoonlijke zijn blijft over als onderdeel van de brahman.
Moksja

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Hoe krijg je verlossing in het Hindoeïsme?
A
Door het accepteren dat je mens bent.
B
Door in de brahman te geloven.
C
Door het doorbreken van de samsara.
D
Doordat je reïncarneert.

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Video

Hoe krijg je verlossing in het Christendom?
A
Door te geloven dat Jezus gestorven is voor jouw slechte dingen.
B
Door je te houden aan de 10 geboden.
C
Door naar de kerk te gaan.
D
Door 5x per dag te bidden.

Slide 17 - Quizvraag

Huiswerk
Maken blz. 44
vraag 1, 5 en 6
timer
5:00
Opdracht 1
Wat is samsara?
Opdracht 2
Welke 5 verschillende vormen van bestaan zijn er in het  samsara aan te wijzen?

Slide 18 - Tekstslide

Zijn de leerdoelen behaald?
  • Ik ken de basisbegrippen: dharma, karma, samsara, atman, brahman en moksha.
  • Ik ben instaat zelfstandig met deze begrippen om te gaan. en verbindingen te kunnen leggen.
  • Ik kan met deze begrippen vragen naar de betekenis van het verleden en naar de toekomst. 

Slide 19 - Tekstslide