Poëzie - les 3

Poëzie - deel 3
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Poëzie - deel 3

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Welk woord zoeken we?

Slide 3 - Woordweb

Het woord dat we zoeken is ...
  • verlangen

Slide 4 - Tekstslide

alliteratie = gelijke beginmedeklinkers

binnenrijm = rijmen binnen hetzelfde vers
Even herhalen 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Kinder-lijk

Constantijntje, 't zalig kijntje,
cherubijntje, van omhoog
de ijdelheden hier beneden
uitlacht met een lodderoog.

[...]

Joost van den Vondel

Slide 8 - Tekstslide

Pierrot aan de lantaarn

[...]

Maar als ik opkeek van mijn boek, doken er spoken uit een hoek.

[...]

Martinus Nijhoff

Slide 9 - Tekstslide

Stijlfiguur:
  • binnenrijm en alliteratie

Slide 10 - Tekstslide

Stijlfiguur:
  • alliteratie

Slide 11 - Tekstslide

Stijlfiguur:
  • alliteratie

Slide 12 - Tekstslide

Stijlfiguur:
  • alliteratie en binnenrijm

Slide 13 - Tekstslide

Stijlfiguur:
  • alliteratie

Slide 14 - Tekstslide

Wat is spoken word?
  • Gesproken woorden vaak vergezeld van een melodie. De tekst kan over elk onderwerp gaan, maar vaak wil de verteller een boodschap overbrengen. Soms is spoken word in de vorm van een gedicht met rijmende woorden, soms op de maat van de muziek, soms half gesproken en half gezongen.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

a) Wat vind je van het gedicht? Kies hieronder drie woorden die erbij passen.

b) Wat is volgens jou het thema van dit gedicht?

c) Omcirkel wat bij jou past en verklaar.

Ik vind luisteren naar spoken word niet leuker dan / even leuk als / leuker dan het lezen van gewone poëzie.

Slide 17 - Tekstslide

d) Geef uit het gedicht een voorbeeld van eindrijm en binnenrijm.
  • Een voorbeeld van eindrijm is te vinden in de vijfde strofe. De woordparen die hier rijmen zijn 'resultaat' en 'bestaat', en 'neemt' en 'vreemd'. Dit noemen we een gepaard rijm (AABB).

  • Een voorbeeld van binnenrijm is 'ene' en 'gene'.

Slide 18 - Tekstslide

Dichten met

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide