thema 5 les 1

Lesdoelen
- Aan het einde van deze les weet je het belang van de verschillende stappen uit de ontwerpcyclus.
- Aan het einde van deze les heb je ideeën opgedaan hoe je een energizer kunt inzetten.
- Aan het einde van deze les heb je een duidelijk beeld hoe je de stappen in de praktijk kan toepassen.
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuur en TechniekHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Lesdoelen
- Aan het einde van deze les weet je het belang van de verschillende stappen uit de ontwerpcyclus.
- Aan het einde van deze les heb je ideeën opgedaan hoe je een energizer kunt inzetten.
- Aan het einde van deze les heb je een duidelijk beeld hoe je de stappen in de praktijk kan toepassen.

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welkom bij les 1: Thema 5
Docent; Tamara van Heel (heeti@hr.nl)
 • Zet je camera aan.
 • Zet je geluid uit, behalve als je iets wilt zeggen.
 • Ga in een ander tabblad of op een 2e apparaat naar: student.lessonup.io (voor download) en/of surf naar https://lessonup.app/
 • Voer zodra erom gevraagd wordt de 4-cijferige code die je links onderin ziet in in de LessonUp app. (dus nog niet de code die je hier ziet)
 • Gebruik je voornaam als inlognaam.
 • Wacht tot de les start.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

les 1 NW&T
Doel n.a.v. voorbereiding:
 • Je weet wat de 6 (7) stappen bij ontwerpend leren zijn.
 • Je kan bij iedere stap een praktisch voorbeeld noemen.
 • Je weet het verschil tussen verbreden/ verdiepen en reflecteren/evalueren.

Slide 3 - Tekstslide

In het gelezen stuk hebben de studenten stap 7 nog niet geleerd. Dit is wel voorkennis uit jaar 1.
SLO 
Leidraad OOL

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

resultaten feedbackfruits
- Welke gesloten vraag was lastig/makkelijk.
- Welke antwoorden zijn gegeven op de open antwoorden.
- Welke antwoorden zijn gegeven bij de discussie.
- Welke reacties hebben we op elkaar gegeven.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energizer
Wat is dit???

Bedenk zoveel mogelijk nieuwe functies!!!

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat kan ik nog meer zijn???
‘ik ben een grote plastic bak. Opeens word ik in de auto op de achterbank gezet. Er gaan grote stevige riemen om mij heen en er wordt een krijsende baby in mij geduwd. Wat denken jullie dat ik ben?’  
(zet je antwoorden in de chat)
Antwoord: 
Alternatief:

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedenk één korte beschrijving van je favoriete huis-, tuin- of keukengereedschap.

Slide 8 - Open vraag

wat is het doel van deze vraag?
Kijkvragen
 • Hoe confronteert de juf de kinderen?
 • Welke regels zal deze juf hanteren bij het bedenken van zoveel mogelijk ideeën?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe confronteert de juf de kinderen?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zorgt de juf ervoor dat iedereen evenveel inbreng heeft?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke regels zal deze juf hanteren bij het bedenken van zoveel mogelijk ideeën?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Filmfragment 2
kijkvragen:
Hoe ga je om met kinderen die zijn vastgelopen?
Waarom is het testen zo'n belangrijke fase?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welk materiaal kan je inzetten bij de ontwerp- en testfase?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ga je om met kinderen die zijn vastgelopen?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is het testen zo'n belangrijke fase?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

werkvorm
Benoem per fase zo veel mogelijk belangrijke kenmerken om deze fase goed vorm te geven.
Denk aan:
- materiaal
- werkvorm
- vragen
- begeleiding

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fase 1 - confrontatie:
Probleem verkennen en formuleren

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 2 -Ideeën
Ideeën verzinnen en selecteren

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 3 - ontwerpen
concepten uitwerken en selecteren

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 4 - uitvoeren
prototype maken

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 5 - testen
Testen, bijstellen en optimaliseren

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 6 - presenteren
Tentoonstellen

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stap 7 (koppeling aan stap 1)
Leerling; Evalueert op proces en product, stel evt. nieuwe vervolgvragen op. 

Leerkracht; Komt terug op de context uit stap 1 die de aanleiding was voor het ontwerpproces.
De kennis wordt verder uitgebreid. De koppeling wordt gemaakt naar theoretische kennis (concepten) of naar de echte wereld. Denk hierbij ook aan beroepen.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zou Stap 7 eruit kunnen zien bij het geschetste probleem van Piet?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 7 - verdiepen/verrijken
beroep, maatschappij, nieuw probleem

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

afsluitende werkvorm
In deze quiz is het de vraag: in welke fase hoort dit  thuis?

Op deze manier krijg je specifieke vaardigheden in beeld. Dit helpt jou beter en doelgerichter te handelen.
De quiz bestaat uit twee delen:
A: activiteiten
B: handelingen van de leerkracht

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

A. Signaleren van een probleem
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Evalueren of concepten voldoen aan het programma van wensen en eisen
A
Fase 1
B
Fase 2
C
Fase 3
D
Fase 4

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Evalueren van ideeën
A
Fase 1
B
Fase 2
C
Fase 3
D
Fase 4

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. verzamelen van materialen en gereedschappen
A
fase 2
B
fase 3
C
fase 4
D
fase 5

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Evalueren van het product op basis van de testresultaten
A
fase 3
B
fase 4
C
fase 5
D
fase 6

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Bepalen van de doelgroep en de vorm door de leerkracht en/of leerlingen.
A
Fase 4
B
fase 5
C
fase 6
D
fase 7

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. genereren van zo veel mogelijk, gevarieerde ideeën.
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. leerlingen creatieve denktechnieken aanreiken
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. signaleren dat leerlingen vastlopen en hun inspiratie geven
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. leerlingen instructie geven over bepaalde maaktechnieken
A
fase 2
B
fase 3
C
fase 4
D
fase 5

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. veel testmogelijkheden geven of met leerlingen bedenken.
A
fase 2
B
fase 3
C
fase 4
D
fase 5

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. uitleggen waarom testen belangrijk is
A
fase 2
B
fase 3
C
fase 4

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. Signaleren als een leerling spontaan een probleem constateert
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 44 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

waardeer deze les met een cijfer!

Slide 45 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou in deze les nog verbeterd of toegevoegd moeten worden?

Slide 46 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet zeker blijven in deze les?

Slide 47 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies