Module 2.1: Routing en Lay-out - Hoofdstuk 3

1 / 29
volgende
Slide 1: Link
LogistiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Link

Na het inloggen kom je op deze pagina. 

Kies module zoals links weergeven.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Module 2.1 Routing en lay-out

Hoofdstuk 3: inslag-opslag-uitslag 


     Na dit hoofdstuk:
     • Weet je hoe de processen van inslag, opslag en uitslag globaal
verlopen.
     • Weet je wat voorraad en wat het verband tussen voorraden en
routing is.
     • Kan je uitleggen wat de termen VAL en VAS betekenen in de logistiek.

Slide 4 - Tekstslide

Wat is Inslag?
Inslag bestaat uit de ontvangst van goederen, het lossen, het
controleren en alle eventuele andere dingen die moeten gebeuren
 voordat de goederen kunnen worden opgeslagen.

Slide 5 - Tekstslide

Kijk deze video: Goederen ontvangen magazijn.

Slide 6 - Tekstslide

Noem minimaal drie inslag
gerelateerde handelingen die je
in de video hebt gezien.

Slide 7 - Woordweb

Eventuele extra werkzaamheden bij ontvangst 
Conditioneren: 
Conditioneren wil zeggen, dat de goederen onder speciale omstandigheden
bewaard moeten worden. Bijv. diepvriesproducten of gekoelde producten.

Verpakken/ompakken en etiketteren: Hierbij worden goederen omgepakt in andere verpakking. Bijv. als het in kleinere verpakkingen moet. Ook kan het zijn dat de binnengekomen goederen voorzien moeten worden van etiketten. Dit kan voor opslag zijn, maar ook een informatie etiket.

Registreren in WMS: De binnengekomen goederen worden  geregistreerd in het Warehouse Management Systeem. Hoe dat precies gebeurt, verschilt per
bedrijf. Het WMS geeft aan op welke locatie de goederen worden opgeslagen.

Slide 8 - Tekstslide


Wat is Crossdocking?


Extra info
Antwoord vindt je op pagina 14 van de theorie
A
Na ontvangst goederen deze niet opslaan maar gelijk weer verzend gereed maken.
B
Na ontvangst goederen deze kruislings verdelen over verschillende locaties in magazijn.
C
Na ontvangst goederen deze in een speciale lijst binnen het WMS plaatsen.
D
Na ontvangst goederen deze zonder controle bij het juiste dock voor verzending plaatsen.

Slide 9 - Quizvraag

Bedenk zelf wat de voordelen van Crossdocking zijn? Noem er minimaal twee.
Extra info
Uitleg Crossdocking vind je op pagina 14 van de theorie. De voordelen moet je zelf bedenken of externe bronnen raadplegen.

Slide 10 - Open vraag

Wat betekent ‘op zicht’ goederen accepteren?

Slide 11 - Open vraag

Wat is opslag?
Als de goederen tijdelijk moeten worden opgeslagen, is het zaak dit zo efficiënt mogelijk te doen. Bijv. door de goederen de kortst mogelijke route te laten afleggen naar hun opslaglocatie. 

Slide 12 - Tekstslide

Kijk deze video: Goederen opslaan in magazijn.

Slide 13 - Tekstslide

Lees eerst pagina 14, 15 en 16 sleep daarna de juiste bij elkaar.
I-ROUTING
U-ROUTING
BACK TRACKING
CROSSING
Dit  is handiger: aan het einde van het ene gangpad sla je links- of
 rechtsaf. Daarna loop je of rijd je via een
ander gangpad terug naar je beginpositie. Zo ben je zowel heen als terug productief.
Dit betekent dat een route zichzelf meerdere keren kruist. 
Dit is chaotisch. Bedrijven proberen dit te vermijden.
Dit  is verplaatsing in een rechte lijn. Het wordt vaak toegepast in
fabrieken met lopende banden. In magazijnen is dit een niet efficiënte route.
Dit ontstaat als je pickroute slecht gepland is. Je loopt of rijdt 
onnodig veel, doordat je moet keren om dezelfde weg terug te nemen.

Slide 14 - Sleepvraag

Voorraad in magazijn
Voorraad zorgt ervoor dat goederen direct beschikbaar zijn voor afnemers.
Hoeveel voorraad nodig is, hangt o.a. af van: 
  • de waarde van de goederen (als iets heel duur is, wil je er niet teveel van
op voorraad houden)
  • de omloopsnelheid (als je er veel van verkoopt , wil je altijd genoeg op
voorraad hebben)

Maar voorraad aanhouden kost ook geld. Denk hierbij aan kosten voor de opslagruimte en
handling. Ook kunnen goederen bederven of uit de mode raken

Optimale voorraad bepalen is lastig. Bedrijven proberen vanwege de kosten naar een voorraad die zo
 klein mogelijk is, maar wél voldoende om altijd snel te kunnen leveren.

Slide 15 - Tekstslide

Waarom is het belangrijk dat je wel genoeg voorraden aanhoudt, maar niet teveel?

Slide 16 - Open vraag

Goederen uitslaan, verzendgereed maken.
Er zijn veel verschillende manieren om orders te verzamelen. Welke de beste en meest efficiëntste is, verschilt per bedrijf. Er zijn heel wat keuzes te maken, bijvoorbeeld:

• Kiezen we voor dynamische of statische orderverzameling? (Komen producten naar je toe, of 
    haalt de orderpicker deze uit magazijn.)
• Wordt het werk gedaan door mensen of robots (of beide)?
• Hoe wordt er gepickt? Eén orderverzamelaar kan werken aan één order, of worden er meerdere
   tegelijk verzameld.
• Werken we met ‘search for order’ (zelf zoeken waar orders liggen) of met ‘search free order’ 
   (Je krijgt  precies aangegeven wat en hoeveel je moet picken)

Slide 17 - Tekstslide

strategieën voor orderverzamelen

Eerst hier lezen
Lees pagina 18 en 19 en sleep dan de juiste afbeelding bij de juiste order verzamelmethode.
S-PICKING
LARGEST GAP STRATEGIE
COMBINATIE STRATEGIE

Slide 18 - Sleepvraag

1

Slide 19 - Video

01:25
Hoe noem je de orderpick methode waarbij je voor meerdere klanten tegelijk orders verzameld.
A
Statisch picken
B
Sort while picking
C
Multipicking
D
Batchpicking

Slide 20 - Quizvraag

Verzendgereed maken
Na het verzamelen zijn de goederen vaak niet direct verzendgereed; het kan
 
zijn dat ze nog verpakt moeten worden, of op een pallet of rolcontainer moeten worden geplaatst. 

Deze handelingen zorgen ervoor dat de goederen efficiënt kunnen worden
 
geladen en getransporteerd en dat het risico op beschadiging zo klein mogelijk is.

Soms bieden logistieke bedrijven extra service aan de klanten: VAL of VAS activiteiten.

Slide 21 - Tekstslide

Extra diensten bij verzendklaar maken: VAL/VAS  (sleep term bij juiste beschrijving)

Extra info
Extra info vindt je op pagina 20.
In deze fase kunnen er ook nog allerlei extra werkzaamheden plaatsvinden. Logistieke dienstverleners en distributiecentra bieden vaak deze extra dienst aan. Voorbeelden hiervan zijn het bijvoegen van folders of facturen, of het uitvoeren van een laatste kwaliteitscontrole. 
Soms biedt de logistieke dienstverlener extra  diensten aan die niets met de goederenbehandeling te maken hebben. Hierbij kan je denken aan de het opmaken van documenten voor vervoer van gevaarlijke stoffen of documenten voor de douane. Ook uitvoeren van orderadministratie voor de klant kan hierbij horen.
VAL
VAS

Slide 22 - Sleepvraag

1

Slide 23 - Video

00:00
Deze video laat zien welke VAL activiteiten dit bedrijf allemaal kan uitvoeren. Dit zijn dus diensten die ze toevoegen aan de logistieke handelingen!

Slide 24 - Tekstslide

Een logistieke dienstverlener bundelt verschillende tijdschriften en doet bij elk bundeltje een sleutelhanger en een pen. Valt dit onder value
added service (VAS) of value added logistics (VAL)?
A
VAS
B
VAL

Slide 25 - Quizvraag

Leg uit wat de term VAS betekent.

Slide 26 - Open vraag

Geeft twee voorbeelden van VAS werkzaamheden.

Slide 27 - Open vraag

Geef in twee woorden aan wat
je van deze manier van online
onderwijs vind.

Slide 28 - Woordweb

Schijf hier eventuele
verbeterpunten op.

Slide 29 - Open vraag