Zelfstudie V4: Comparisons and Superlatives

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2-4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Trappen van vergelijking
- Comparative: vergrotende trap
- Superlative: overtreffende trap
Box A is small.
Box B is smaller than box A.
Box C is the smallest of all.
A
B
C

Slide 2 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 1 lettergreep:
- Comparative: -er
- Superlative: -est
old
older
oldest

Slide 3 - Tekstslide

Woorden van 2 lettergrepen
Woorden van 2 lettergrepen die eindigen op le/er/ow/y/some krijgen ook +er  / + est

Yellow - yellower than - the yellowest
Gentle - gentler than - the gentlest

Let op! Woorden die eindigen op een medeklinker + y krijgen IER/IEST
Happy - happier than - the happiest 

Slide 4 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 3 lettergrepen of meer:
- Comparative: more more
- Superlative: most
expensive
more expensive
most expensive

Slide 5 - Tekstslide

een aantal woorden van 2 lettergrepen krijgen ook more en most

bijvoorbeeld:

famous en boring

Slide 6 - Tekstslide

quizzzz
Vul alleen het woord/ de woorden in die op de lijntjes moeten komen te staan. 
Let even op de woorden 'the' of 'than' die je een hint geven of het een vergrotende of overtreffende trap moet worden. 

Slide 7 - Tekstslide

My house is (big)
...
than yours.

Slide 8 - Open vraag

This is the (interesting) ....
book I have ever read.

Slide 9 - Open vraag

Who is the (rich) ...
woman on earth?

Slide 10 - Open vraag

The (little) ..... you can do is study for your test!

Slide 11 - Open vraag

The weather this summer is even (bad)
... than last summer.

Slide 12 - Open vraag

What is your (bad) ...... subject at school?

Slide 13 - Open vraag

Who is the (good) ..... footballplayer in the world?

Slide 14 - Open vraag

This flower is (beautiful)
... than that one.

Slide 15 - Open vraag

A holiday by the sea is (good) ...
than a holiday in the mountains.

Slide 16 - Open vraag

Task
You're going to watch a video that will teach some of the most extraordinary comparisons in the world. 
Can you write down each and every comparative & superlative used? Keep your ears pricked! 

Slide 17 - Tekstslide

0

Slide 18 - Video

Feed forward
In je digitale boeken vind je ook hier weer trainers en test jezelf om je te helpen voorbereiden. 
In je kleine grammaticaboekje vind je extra uitleg. 

Slide 19 - Tekstslide