De Filmfabriek, gr 1/2, les 3 Reclame

GROEP 1/2
LES 3: Reclame

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidTekenenBasisschoolGroep 1,2

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Introductie

Deze derde les gaat over reclame maken! Elke film kent wel affiche en een poster. beeldmateriaal die herkenbaar is voor de stijl van de film. De LessonUp leidt je door de les heen. Om zoveel mogelijk mensen naar de film te laten komen, moeten we reclame maken. De film kan op verschillende manieren de aandacht vragen: een mooie grote poster of affiche kan daarbij helpen! Op een poster of affiche zie je herkenbare onderdelen van de film; de personages staan erop afgebeeld of herkenbare onderdelen uit de film. De kleuren die gebruikt worden zeggen ook iets over een sfeer of emotie: is het een vrolijke film? Of een spannende? *Deze les kan ook later in de leerlijn worden gegeven. In sommige gevallen werkt dat wellicht beter aangezien je dan weet; waar gaat de film over, welke personages spelen er in mee, hoe ziet het decor of de ruimte eruit enz.

Instructies

Benodigdheden:
- Digibord met geluid, verbonden met het internet
- LessonUp-les ‘De Filmfabriek, gr 1/2, les 3’
- Bijlage 3.1: Begrippenlijst reclame (gr 1 t/m 8, les 3)
- Materialen voor het maken van de filmposter (vellen (gekleurd) A2-papier,
tekengerei, evt. tijdschriften, (gekleurd) A4-papier, etc.)

Voorbereiding: Bekijk (naast onderstaande lesbeschrijving) de bijbehorende LessonUp-les en zet deze voor aanvang van de les klaar op het digibord. Zet ‘devices in de klas’ uit. Bekijk bijlage 3.1 (begrippenlijst). Bedenk met welke materialen je de leerlingen de filmposter wil laten maken. Bereid de filmposters voor; schrijf de titel bovenaan en de namen van de leerlingen + de datum van de première onderaan. Vermeld eventueel ook de naam van de school. Doe dit voor elke poster. Je kunt deze gegevens ook op de computer typen, printen en op de posters plakken.
         
Leerdoel: Aan het einde van de les weten de leerlingen wat er op een filmposter staat en kunnen ze een bijdrage leveren aan de filmposter van hun eigen film, met daarop kenmerkende elementen uit hun eigen film.
Kijkwijzer: Kijkwijzer-pictogram(men)
Een officieel filmaffiche is A-0 of A-1. De meeste leerlingen zijn gewend te tekenen op A-4. Werken op grotere formaten als A-2 heeft het voordeel van mooi groot maar het nadeel dat het voor veel leerlingen een te groot oppervlak is om mee te werken. A-3 voor een affiche lijkt het best te hanteren voor leerlingen. Wél duidelijk van afstand zichtbaar maar ook overzichtelijk voor de leerling om mee te werken. Een filmaffiche maken kan individueel maar ook in twee- of drietallen. Overleg met de leerlingen met welke materialen de leerlingen werken; kleurpotloden, stiften, wasco, krijt, verf, plaatjes uit tijdschriften.


Onderdelen in deze les

GROEP 1/2
LES 3: Reclame

Slide 1 - Tekstslide

Vertel dat jullie een les gaan doen uit ‘De Filmfabriek’.
Vraag
Informatie
Opdracht
Kijk
Benodigdheden
Tip

Slide 2 - Tekstslide

Behandel de betekenissen van de pictogrammen, die in de lessen voorbij zullen komen.
2
Storyboard
3
Reclame
4
Acteren
5
Art direction
6
Muziek en geluid
7
Filmen
8
Montage
1
Verhaal

Slide 3 - Tekstslide

Vertel dat jullie in 8 lessen gaan werken aan het maken van een eigen korte speelfilm en bespreek kort
wat er in elke les aan bod komt. Vertel dat jullie nu les 3 gaan doen (reclame voor de eigen film maken, dmv het maken van een filmposter).

Slide 4 - Video

Bekijk het filmpje van Rein en Nikita. 
Introductie
Wie denk je dat de hoofdrol heeft in de film 'Spacedog' (de film van Rein en Nikita)?

(De hoofdrolspeler staat bijna altijd op de filmposter)
Introductie
Wat is de hoofdpersoon in de eigen film?

Slide 5 - Tekstslide

Vertel -
- - - -
wat er in ieder geval op een filmposter staat/hoe deze eruit ziet:
De titel van de film
De namen van de hoofdpersonen (in dit geval de namen van de leerlingen)
De datum waarop de film voor het eerst te zien is (maand en jaartal)
Op de filmposter is duidelijk te zien waar de film over gaat (de kern van de film) De hele poster is vaak gevuld met kleur/afbeeldingen
Klik op de afbeelding van de poster om in te zoomen
Filmposter
Bekijk de afbeelding van de filmposter. 
Wie zijn de twee hoofdrolspelers? Waar denk je dat de film over gaat? Waarom denk je dat?
Trailer
Bekijk (na het beantwoorden van de vragen) de trailer van de film op de volgende slide. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Klik op de afbeelding van de poster om in te zoomen
Trailer
Had je gedacht dat er liedjes in de film zouden zitten? Hoe kun je dat aan de poster zien?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Filmposter
Bekijk de afbeelding van de filmposter. 
Wie zijn de hoofdrolspelers? Waar denk je dat de film over gaat? Waarom denk je dat?
Trailer
Bekijk (na het beantwoorden van de vragen) de trailer van de film op de volgende slide. 
Klik op de afbeelding van de poster om in te zoomen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Trailer
Had je gedacht dat een giraffe de hoofdrol in deze film zou spelen? 
Kun je dat aan de poster zien? Zo ja, hoe?
Klik op de afbeelding van de poster om in te zoomen

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Filmposter
Wat staat er allemaal op een filmposter?
Titel
Hoe heet de film?
Namen acteurs
Wie spelen er in de film mee?
Datum
Wanneer is de film voor het eerst te zien?
Kleur
De hele poster is vaak gevuld met kleur. 
Kern
Op de poster is duidelijk te zien over wie/wat de film gaat. 

Slide 12 - Tekstslide

Bespreek alle onderdelen van de filmposter met de leerlingen. 

Herhaal kort waar het eigen filmverhaal over gaat. Bedenk samen met de leerlingen een titel voor de film (indien jullie dat nog niet hebben gedaan).

Filmposter maken
Maak in groepjes een filmposter voor de eigen film. 
Groot
Maak grote afbeeldingen, laat zien waar de film over gaat. 
Kleur
Let erop dat je het hele papier vult met kleur! 
Klaar?
Bekijk alle filmposters en hang de posters op in de klas/rondom de school. 
Wat vond je van het maken van de filmposter? Wat is goed gegaan, en wat had beter gekund?
- (Gekleurde) vellen A2 of A3 papier
- Tekengerei (potloden/stiften/wasco/verf/etc.)
- Evt tijdschriften/plaatjes

Slide 13 - Tekstslide

Maak groepjes van bijvoorbeeld 4 leerlingen. Geef elk groepje een groot vel papier en schrijf op de achterkant de namen van de groepsleden. Schrijf op de voorkant de titel van de film (doe dit groot), en schrijf de namen van alle leerlingen en de datum van de première onderaan (klein). Je kunt deze gegevens (titel en namen + datum) ook eventueel op de computer typen, printen en op de posters plakken. 


Laat de leerlingen vervolgens samen per groepje de filmposter verder afmaken. Je kunt dit op verschillende manieren doen:
- Elke leerling tekent zijn/haar eigen personage of een kenmerkend onderdeel van de film op een A4 en deze tekeningen worden op het grote vel papier geplakt.
- De leerlingen tekenen samen rechtstreeks op de poster. Let er op dat de leerlingen groot tekenen. Je kunt als leerkracht eventueel zelf een afbeelding maken als basis voor de poster en de leerlingen deze laten inkleuren en verder laten aanvullen.
- De leerlingen scheuren/knippen/prikken afbeeldingen uit bijvoorbeeld tijdschriften die passen bij hun film en plakken deze op het grote vel papier. De filmposter bestaat dus uit een verzameling van plaatjes (een soort collage).
Bij manier één en drie zoal hierboven beschreven kun je er voor kiezen om een gekleurd vel papier te gebruiken als basis, zodat de poster weinig wit bevat en opvalt.
Bedenk zelf met welke materialen je de leerlingen laat werken; kleurpotloden, stiften, wasco, krijt, verf, plaatjes uit tijdschriften, etc.
Filmposter ophangen
Bekijk de posters. Zijn ze mooi geworden? Passen ze bij het verhaal?
Hang de posters op in de klas/in de school. 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gemaakt door: Gefinancierd door:
Met dank aan:

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies