cross

pluriforme sl H 4, par 1

Hoofdstuk 4, par. 1
Pluriforme samenleving
Leerdoel: aan het einde van de les kunnen jullie benoemen wat een pluriforme samenleving is en weten jullie welke factoren invloed op het ontstaan hiervan hebben gehad.
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleervwoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4, par. 1
Pluriforme samenleving
Leerdoel: aan het einde van de les kunnen jullie benoemen wat een pluriforme samenleving is en weten jullie welke factoren invloed op het ontstaan hiervan hebben gehad.

Slide 1 - Tekstslide

Stelling: De 'Nederlandse identiteit'
bestaat niet!

Slide 2 - Woordweb

0

Slide 3 - Video

Is er geen Nederlandse identiteit?
  • De uitspraak van Maxima dat "de Nederlandse identiteit" niet bestaat, zorgde voor veel discussie in Nederland
  • Er wonen in Nederland 200 verschillende nationaliteiten
  • Nederland is een pluriforme samenleving (samenleving met verschillende levensstijlen en culturen)
  • Cultuur: iets wat je van thuis meekrijgt of van anderen leert. Daarbij zijn drie dimensies:

1.  Ideële dimensie (over waarden; de opvattingen over wat juist is)

2. Normerende dimensie (normen; hloe je je moet gedragen op grond van bepaalde waarden)

3. Materiële dimensie (uiterlijk van een cultuur; gebouwen,gebruiken, symbolen, rituelen)

Slide 4 - Tekstslide

Pluriforme samenleving
Een samenleving waarin mensen leven met verschillende levensstijlen en culturen.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Dominante cultuur


De waarden, normen en symbolen van de overheersende groep.

Subcultuur


Wijkt op sommige punten af van de dominante cultuur maar zet zich er niet tegen af.

Slide 7 - Tekstslide

subculturen
  • Iedere groep of organisatie heeft een eigen cultuur. subcultuur.                                                          
  • Deze kan afwijken van de dominante/ hoofdcultuur 
( door iedereen geaccepteerd).

  • Botst de subcultuur met de dominante cultuur is het een tegencutluur.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Waarom is een wij-gevoel belangrijk?
1. Je identiteit wordt bepaald door de cultuur van de groepen waar je bij hoort.
2. De cultuur van de groep zorgt er voor dat mensen elkaar begrijpen (taal, gewoonten).
3. Met een wij-groep laat je zien welke (sociale) status je hebt (wil hebben).

Slide 10 - Tekstslide

Wat zijn typisch Nederlandse kenmerken?

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Wat zijn typisch Nederlandse kenmerken die vallen binnen de dominante cultuur binnen de ideële dimensie? (blz.137)

Slide 13 - Open vraag

Wat zijn typisch Nederlandse kenmerken die vallen binnen de dominante cultuur binnen de normerende dimensie? (blz.137)

Slide 14 - Open vraag

Wat zijn typisch Nederlandse kenmerken die vallen binnen de dominante cultuur binnen de materiële dimensie? (blz.137)

Slide 15 - Open vraag

0

Slide 16 - Video

1. Sinds wanneer is er een Nederlandse identiteit?
  • Pas geleidelijk ontstaan toen in 1813 het Koninkrijk der Nederlanden werd uitgeroepen. 
  • Tot aan 1960 was Nederland een verzuilde samenleving.

Slide 17 - Tekstslide

2. Sinds wanneer is er een Nederlandse identiteit?
drie belangrijke ontwikkelingen vanaf de jaren '60 waardoor NL nu met haar identiteit worstelt:
1. nationale trots werd na WO2 als negatief gezien
2. individualisering kwam op (door ontzuiling, emancipatie en ontkerkelijking)
3. invloed internationale ontwikkelingen en EU (verre vakanties, buitenkandse werknemers werven)

Slide 18 - Tekstslide

Sociale cohesie is belangrijk
Het idee dat mensen zich verbonden voelen met elkaar in een groep of samenleving Het "wij-gevoel" 


Slide 19 - Tekstslide