cross

Zakelijke brief schrijven les 1

Zakelijke brief
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nederlandsvmbo b, kLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Zakelijke brief

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen

Aan het einde van deze les:

 - weet je de vaste volgorde (conventies) van de zakelijke brief.

- kun je de vaste onderdelen in de juiste volgorde zetten 

- weet je wat formeel taalgebruik is 

- kun je formeel taalgebruik toepassen


Leertaak:
Schrijf een zakelijke brief

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Vaste indeling
conventies

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Vaste indeling:
A. Adres van de afzender (schrijver)
B. Adres van de geadresseerde (ontvanger)
C. Plaats, datum (B en C mag ook andersom)
D. Aanhef (Geachte + naam  of heer/mevrouw), KOMMA
E. Inleiding
F. Kern
G. Slot

H. Slotgroet (Met vriendelijke groet), KOMMA
I. Ondertekening (Handtekening + naam)

Slide 6 - Tekstslide

Inhoud van de brief
INLEIDING: Wie ben je en waarom schrijf je de brief?
KERN: Informatie geven.
SLOT: Wens of verwachting uitspreken. Wat wil je van de lezer?

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Schrijf een brief
  1. Gebruik de vaste indeling van de zakelijke brief.
  2. Je mag overleggen met je buurman of buurvrouw.
  3. Je hebt 15 minuten de tijd.
  4. Na kijken aan de hand van checklist en eventueel aanpassen.


Klaar? Lees elkaars brieven en geef feedback aan elkaar.

Slide 9 - Tekstslide

Checklist

Eerst jouw eigen naam en adres 

Daaronder: naam en adres van de ontvanger

Plaats, datum
Aanhef: Geachte... met een komma!
Inleiding: je stelt jezelf voor en je vertelt waarom je de brief schrijft (klacht; er is iets kapot. Wat    dat is, mag je zelf weten)
Kern: vertel wat er precies aan de hand is (wat is er kapot? Hoe is dat gebeurd?)

Slot: wat verwacht je van de lezer? (wat zou je willen? Wat is de beste oplossing?)
Slotgroet: Met vriendelijke groet,
Handtekening en jouw naam

Slide 10 - Tekstslide

Wat komt in een zakelijke brief VOOR de inleiding?
A
Afsluiting
B
Kern
C
Adres van geadresseerde
D
Aanhef

Slide 11 - Quizvraag

Evaluatie: Hoe ging het?

Slide 12 - Open vraag

Evaluatie: waar heb je nog hulp bij nodig?

Slide 13 - Open vraag