Present Simple/Present Continuous verschil

Recap Unit 1 & 2
Test information 
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Recap Unit 1 & 2
Test information 

Slide 1 - Tekstslide

Present Simple vs Present Continuous

Slide 2 - Tekstslide

Present Simple

Stam van werkwoord 
SHIT krijgt werkwoord + s


I walk to school every day
She walks to school every day
Noah walks to school every day

Present Continuous
Twee stappen:
1. Am/are/is
2. Werkwoord + ing

I am walking to school at the moment
You are walking to school at the moment
He is walking to school at the moment

Slide 3 - Tekstslide

Present Simple

Gebruiken bij:
- routines
- feiten
- dingen die altijd zo zijn of die nooit zo zijn

Signaalwoorden:
always, never, sometimes, often, usually, neverPresent Continuous

Gebruiken bij:
- dingen die op het moment gebeuren
- tijdelijke situaties

Signaalwoorden
now, at the moment, this weekend, today, around this time

Slide 4 - Tekstslide

Checklist:
Voordat je een opdracht maakt waar je kunt kiezen tussen present simple en continuous:

1. Check in de zin: ga op zoek naar signaalwoorden
2. Is de zin een tijdelijke situatie of iets dat altijd/nooit gebeurt?

Slide 5 - Tekstslide

We never ......... the bus to school

TAKE
A
take
B
are taking

Slide 6 - Quizvraag

Sam always ..... football on Saturday

PLAY
A
is playing
B
plays

Slide 7 - Quizvraag

They ......... a book at the moment.
A
read
B
are reading

Slide 8 - Quizvraag

Louis and William ........ computergames right now
A
play
B
are playing

Slide 9 - Quizvraag

I ...... (eat)
breakfast every day

Slide 10 - Woordweb

I eat breakfast every day.

Slide 11 - Tekstslide

He ..... (watch) the news
at the moment

Slide 12 - Woordweb

He is watching the news at the moment

Slide 13 - Tekstslide

We ..... (build) a robot
today.

Slide 14 - Woordweb

We are building a robot today

Slide 15 - Tekstslide

I .... (not feel) very
well.

Slide 16 - Woordweb

I am not feeling very well

Slide 17 - Tekstslide

Voorbeeld:
1. ...........................  (He / Type) on his phone?

Answer:
1. Is he typing on his phone?


Use the present continuous!

Slide 18 - Tekstslide

Voorbeeld 2:
1. We .......................... (Not / Chat) at the moment


Anwer:
1. We are not chatting at the moment
of
1. We aren't chatting at the moment

Slide 19 - Tekstslide

Voorbeeld 3
1. .......................... (you - play computer games) in your room?Answer

1. Are you playing computer games in your room?

Slide 20 - Tekstslide

Use the PRESENT CONTINUOS

Slide 21 - Tekstslide

I ............. (not / go)
to school today

Slide 22 - Woordweb

(You / watch) ......
YouTube videos?

Slide 23 - Woordweb

Use the PRESENT SIMPLE
I, we, you, they =  STAM VAN WERKWOORD

Or

SHIT (She, He, It) =  Stam van Werkwoord + s

Slide 24 - Tekstslide

I (not - want) to go to
school.

Slide 25 - Woordweb

I don't want to go to school

Slide 26 - Tekstslide

Caroll (not - have) time
to check her phone today

Slide 27 - Woordweb

Caroll doesn't have time to check her phone today

OR

Caroll does not have time to check her phone today

Slide 28 - Tekstslide

Our sister (run) five miles
every day.

Slide 29 - Woordweb

Our sister runs five miles every day

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

Many / Much
1. Write down 3 examples of how to use many

2. Write down 3 examples of how to use much

Slide 32 - Tekstslide

How ....... clubs do you go to?
A
Much
B
Many

Slide 33 - Quizvraag

How ...... free time do you have?
A
Much
B
Many

Slide 34 - Quizvraag

How .... boys are in your class?
A
Much
B
Many

Slide 35 - Quizvraag

How ..... time do you spend on your phone?
A
Much
B
Many

Slide 36 - Quizvraag

How ..... times a year do you go to the cinema?
A
Much
B
Many

Slide 37 - Quizvraag

How .... music do you have on your phone?
A
Much
B
Many

Slide 38 - Quizvraag

Voor nu:
Ga naar de padlet en oefen met al het extra materiaal.

STEL VRAGEN over dingen die je NIET begrijpt voor de toets.

Werk in stilte. 

Slide 39 - Tekstslide