cross

Tuesday 14th of January - HA3

2 minutes to have a seat at your new place
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelshavoLeerjaar 3

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

2 minutes to have a seat at your new place

Slide 1 - Tekstslide

timer
2:00
2 minutes to have a seat at your new place

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Today?
  1. Test Vocab H and irregular verbs
  2. Grammar 8 Passive
  3. Homework

Slide 4 - Tekstslide


Toegang krijgen tot

Slide 5 - Tekstslide


Toegang krijgen tot

to access

Slide 6 - Tekstslide


verbijsterd

Slide 7 - Tekstslide


verbijsterd

appalled

Slide 8 - Tekstslide


bevechten

Slide 9 - Tekstslide


bevechten

to combat

Slide 10 - Tekstslide


nadeel

Slide 11 - Tekstslide


nadeel

downside

Slide 12 - Tekstslide


bewijs

Slide 13 - Tekstslide


bewijs

evidence

Slide 14 - Tekstslide


1e, 2e en 3e vorm van het werkwoord
f.e.
 zijn: 
to be – was/were – been 

Slide 15 - Tekstslide


1e, 2e en 3e vorm van het werkwoord
 (ver)slaan: 

Slide 16 - Tekstslide


1e, 2e en 3e vorm van het werkwoord
 (ver)slaan: 
to beat
beat
beaten

Slide 17 - Tekstslide


1e, 2e en 3e vorm van het werkwoord
 bloeden: 

Slide 18 - Tekstslide


1e, 2e en 3e vorm van het werkwoord
 bloeden: 
to bleed
bled
bled

Slide 19 - Tekstslide

Today?
  1. Test Vocab H and irregular verbs
  2. Grammar 8 Passive
  3. Homework

Slide 20 - Tekstslide

Tekst
Who is this?

Slide 21 - Tekstslide

The man occupied the couch


The couch was occupied

by the man


Slide 22 - Tekstslide

Passive =

 
onbekend of niet belangrijk

wie de persoon is,


WEL wat hij doet

Slide 23 - Tekstslide

Hoe herken je een passieve zin?

Slide 24 - Woordweb

Active / passive?
They often listen to music.
A
active
B
passive

Slide 25 - Quizvraag

Active / passive?
She is reading the newspaper now.
A
active
B
passive

Slide 26 - Quizvraag

active / passive?
Alan teaches geography.
A
active
B
passive

Slide 27 - Quizvraag

Active / passive?
These cars are produced in Japan.
A
active
B
passive

Slide 28 - Quizvraag

active/ passive?
Lots of houses were destroyed by the earthquake in 1906.
A
active
B
passive

Slide 29 - Quizvraag

Hoe maak je een passieve zin?

Slide 30 - Open vraag

2 steps: active --> passive


1 object (lijdende of meewerkende vorm)

   wordt subject (onderwerp)


2 werkwoord to be + voltooid deelwoord

    f.e.                    are   + verb - ed    (=  are closed)

              

Slide 31 - Tekstslide

2 steps:


1 object (lijdende of meewerkende vorm) wordt subject (onderwerp)


2 werkwoord to be + voltooid deelwoord

1 Maybeline makes this mascara

(passive: niet belangrijk wie maar wat er wordt gemaakt)

This mascara....


2 werkwoord  = makes  = tegenwoordige tijd/present simple:

--> to be:    is

--> makes: made


This mascara is made by Maybeline

Slide 32 - Tekstslide

2 steps:


1 object (lijdende of meewerkende vorm) wordt subject (onderwerp)


2 werkwoord to be + voltooid deelwoord

1 I opened all the windows in the kitchen.

(passive: niet belangrijk wie maar wat er wordt geopend)

All the windows ....

2 werkwoord  = opened = 

verleden tijd/past simple:

--> to be:      were (windows=mv)

--> opened: opened

All the windows were opened in the kitchen by me.

Slide 33 - Tekstslide

Maak Passief:
He gave her flowers and a box of chocolates.

Slide 34 - Open vraag

Maak Passief:
Germany will win the World Cup in 2020.

Slide 35 - Open vraag

Maak passief:

People speak Portuguese in Brazil.

Slide 36 - Open vraag

Maak Passief:
The government is planning a new road near my house.

Slide 37 - Open vraag

Maak Passief:
My grandfather built this house in 1943.

Slide 38 - Open vraag

The bike was demolished

by the biker

The bike was demolished

by the biker

Dus het gaat er niet om of iemand

passief is of actief is

 maar WAT gebeurt er en niet door WIE.

Slide 39 - Tekstslide

Exercise via ItsLearning
https://lvo.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=14003&LocationType=1

Slide 40 - Tekstslide

Homework
  • link to itslearning: bronnen - exercise passive
  • studyplanner week 3 (exercises grammar 8, passive)
  • study Vocab I, proverbs&sayings, irregular verbs 18 t/m 36

Slide 41 - Tekstslide