Wat is 'de Nederlandse Identiteit'

Pluriforme Samenleving
§1: Zijn wij allemaal Nederlanders?
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Pluriforme Samenleving
§1: Zijn wij allemaal Nederlanders?

Slide 1 - Tekstslide

Wat is een goede definitie van 'cultuur'?
timer
0:15
A
Gebruiken en tradities van een land
B
Tradities en gebruiken van een persoon
C
Normen en waarden die gelden in een samenleving
D
Alles wat ontwikkeld en gemaakt is door mensen

Slide 2 - Quizvraag

Dominante eigenschappen van 'de Nederlander' die jullie voor de vakantie hebben genoemd.

Slide 3 - Tekstslide

timer
0:30
Wat 'verbind' ons?

Slide 4 - Woordweb

MAAK AANTEKENINGEN
Als huiswerk voor maandag: een korte KAVV (±200w).
Kerncitaat (boodschap in één zin)
Argument (Samenvatting inhoud)
Verduidelijking (Wat snap je nog niet / wil je meer over weten)
Vraag (kritisch)

Slide 5 - Tekstslide

Taal?
- Migratie (rivierdelta): veel dialecten en invloeden van 'buiten'
- Statenvertaling (±1635)
- Universiteitssteden

'kuskaart'
Het woord 'kus' in dialecten door NL. Afbeelding: Twitter Meertens Instituut, Jo Daan.

Slide 6 - Tekstslide

Volkslied / Koningshuis?
1813: Koninkrijk der Nederlanden - oprichting natiestaat
Ingrediënten: verhalen, rituelen, vlag, grondwet, onderwijs (volgende les meer hierover)


Slide 7 - Tekstslide

Godsdienst? Protestants of Katholiek?

Slide 8 - Tekstslide

4

Slide 9 - Video

00:34
Hoe worden protestanten hier getypeerd? Waar zie je dat aan?

Slide 10 - Open vraag

00:59
Hoe worden katholieken getypeerd?

Slide 11 - Open vraag

01:13
Hoe wordt de liberaal getypeerd?

Slide 12 - Open vraag

01:24
Waarom hebben de socialisten baat bij 'solidariteit'?

Slide 13 - Open vraag

1945
Nationalisme
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het begrip 'nationalisme' een vervelende bijsmaak. Het begrip wordt in een adem genoemd met oorlog en vooral uitsluiting van groepen: vreemdelingenhaat en anti-semitisme. Patriotisme (van patria, 'vaderland') komt hiervoor in de plaats. 
De afbraak van de zuilen, en de Nederlandse Identiteit?
Ontkerkelijking
Mensen gaan minder en minder naar de kerk. Sociologen komen met de 'secularisatietheorie' op de proppen: doordat wetenschap en rationele argumenten het zullen winnen van religieuze kennis, verwachten ze dat religie op den duur helemaal zal verdwijnen. Dat blijkt niet het geval te zijn, de theorie is inmiddels ook weer teruggetrokken. Nederland is nog steeds een van de meeste ontkerkelijkte of geseculariseerde landen ter wereld. 

Gevolg is dat de zuilen uiteen vallen. 
Globalisering
Ook globalisering draagt bij: Nederlanders gaan zichzelf meer en meer als 'wereldburgers' zien en grijpen hierbij terug op een geromantiseerd beeld van de 'Gouden Eeuw', waarin Nederland als handelsstaatje grote mondiale invloed had. In plaats van nationale trots, komt er ook steeds meer kritiek op deze tijd: de voormalige koloniën komen in opstand en het slavernijverleden wordt aan de kaak gesteld. 
Feminisme
Feministische bewegingen komen op in Nederland, vrouwen beginnen steeds meer rechten op te eisen. Tot 1956 was het bijvoorbeeld zo dat vrouwen gezien werden als 'handelingsonbekwaam', net als minderjarigen konden zij geen eigen contracten tekenen zonder toestemming van hun man. Als je als vrouw in dienst was van de overheid, moest je gedwongen ontslag nemen zodra je trouwde. 
Emancipatie
Naast vrouwen werden ook niet-heteroseksuelen geëmancipeerd. Dat wil zeggen dat er steeds meer ruimte kwam voor mensen om hun eigen identiteit publiekelijk uit te dragen. Waar homoseksualiteit eerst verboden was bij wet, werd het in Nederland als één van de eerste landen ter wereld mogelijk om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. 
(Arbeids)migratie
Dit is natuurlijk deel van globalisering, maar door arbeidsmigratie en steeds meer (handels)vrijheid binnen de Europese Unie werd de samenstelling van de Nederlandse bevolking drastisch anders. Steden werden groter, wat weer bijdroeg aan individualisering.
Individualisering
Naarmate de bevolking groeide, de banden in 'zware gemeenschappen' zoals de zuilen minder strak werden, en internationale bedrijven en gemeenschappen meer voet aan de grond kregen, raakten Nederlanders steeds meer op zichzelf en de eigen vrijheid gericht.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Ik heb niets meer te maken met de zuilen
A
Ja
B
Nee
C
Soms
D
Misschien

Slide 16 - Quizvraag

Licht je antwoord toe

Slide 17 - Open vraag

Vrouwen en niet-heteroseksuelen zijn al geëmancipeerd in Nederland: feminisme is niet meer nodig.
A
Eens
B
Oneens
C
Een beetje mee eens
D
Een beetje mee oneens

Slide 18 - Quizvraag

Licht je antwoord toe

Slide 19 - Open vraag

Liberalen
Protestanten
Katholieken
Socialisten

Slide 20 - Sleepvraag

Wat heb je geleerd tijdens deze les?

Slide 21 - Open vraag