3 kader - grammar theme 3

grammar theme 3
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

grammar theme 3

Slide 1 - Tekstslide

Present Perfect + Past Simple
Past Simple:
- Als iets in het verleden gebeurd is en nu is afgelopen.

Onregelmatige werkwoorden: tweede rijtje lijst
Regelmatige werkwoorden: werkwoord + ed

Walk - I walked home.                            Drink - I drank fanta.

Slide 2 - Tekstslide

Present Perfect + Past Simple
Present Perfect:
- Als iets in het verleden is begonnen en nu nog bezig is
- Als iets in het verleden gebeurd is en je nu het resultaat merkt
- Praten over ervaringen

Onregelmatige werkwoorden: have / has + derde rijtje lijst
Regelmatige werkwoorden: have / has + werkwoord + ed

call- I have called home.                            eat - I have eaten to much.

Slide 3 - Tekstslide

Present Perfect + Past Simple
3 vragen:
1. Is het op dit moment nog aan de gang?
Ja: present perfect             nee: vraag 2
2. Gaat het over ervaringen tot nu toe?
Ja: present perfect              nee: vraag 3
3. Is het resultaat van de actie nu merkbaar?
Ja: present perfect               nee: past simple

Slide 4 - Tekstslide

Oefening grammar 6
Schrijf de juiste grammatica vorm op. 
Kies uit de present perfect of de past simple.
Je hoeft alleen het antwoord op te schrijven NIET de hele zin
5 open

Slide 5 - Tekstslide

You __ my question yet.
(answer - not)

Slide 6 - Open vraag

She __ the piano for over ten years now.
(play)

Slide 7 - Open vraag

When I passed by, a little girl __ through the fence. (peek)

Slide 8 - Open vraag

She __ to buy that car.
(want - always)

Slide 9 - Open vraag

I am not sure if I __ the door; let me check. (lock)

Slide 10 - Open vraag

Both, each, all, every, none

Slide 11 - Tekstslide

Oefening grammar 7
Kies welke vorm in de zin hoort: 
both / each / all / every / none
Je hoeft alleen het antwoord op te schrijven NIET de hele zin
7x meerkeuze

Slide 12 - Tekstslide

Has she read __ the chapters of the book?
A
any
B
all
C
every
D
none

Slide 13 - Quizvraag

You tell us something new __ time you visit us.
A
every
B
both
C
none
D
all

Slide 14 - Quizvraag

The children told me __ of them had any candy.
A
every
B
both
C
none
D
all

Slide 15 - Quizvraag

She could hear __ of the information, the music was too loud.
A
every
B
both
C
none
D
each

Slide 16 - Quizvraag

__ day is a new start.
A
every
B
both
C
none
D
all

Slide 17 - Quizvraag

At school, __ of my two new bracelets broke.
A
every
B
both
C
no
D
all

Slide 18 - Quizvraag

__ of this belongs to the King.
A
every
B
both
C
each
D
all

Slide 19 - Quizvraag

Well done!
Kijk op het bord voor de rest van de les.

Slide 20 - Tekstslide