NOVA H4.2 les 4 zoutoplossingen indampen

H4.2 Zoutoplossingen indampen
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H4.2 Zoutoplossingen indampen

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:
- wat weet je nog van de vorige les? (zoutformules, hydratatie, oplosvergelijkingen)
- uitleg indampvergelijkingen
- leerdoelencheck
- eigen werk

Slide 2 - Tekstslide

Proef 1 zoutformules dobbelen
check voor de SO of je alle ionen al kent 
en er zoutformules mee kunt maken.
Zoek uit of het zout goed oplosbaar is.
Zo ja? Geef dan de oplosvergelijking. 
Dit doen we 10 minuten.
timer
10:00

Slide 3 - Tekstslide

Hydratatie
Ionen van een zout worden volledig omringd door watermoleculen. 

Slide 4 - Tekstslide

opdracht
Teken de hydratatie van een magnesiumion en een fosfaation
timer
2:00

Slide 5 - Tekstslide

Een zout oplossen
Zout oplossen in water 
dan valt het uiteen 
in ionen:

NOTEER & LEER

Slide 6 - Tekstslide

Geef de oplosvergelijking van bariumbromide
timer
2:00

Slide 7 - Open vraag

Geef de oplosvergelijking van
natriumhydroxide
timer
2:00

Slide 8 - Open vraag

Geef de oplosvergelijking van magnesiumacetaat
timer
2:00

Slide 9 - Open vraag

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les:
 • kun je de indampvergelijking geven van een zout
 • kun je uitleggen wanneer een oplossing (on)verzadigd is

Slide 10 - Tekstslide

sommige metaaloxiden reageren met water

Slide 11 - Tekstslide

Metaaloxiden en water
4 metaaloxiden reageren met water:
Na2O, K2O, CaO en BaO

Reactievergelijking: 
CaO (s) + H2O (l) --> Ca2+ (aq) + 2 OH- (aq)
                                  

Slide 12 - Tekstslide

Metaaloxiden en water
4 metaaloxiden reageren met water:
Na2O, K2O, CaO en BaO

Reactievergelijking:
CaO (s) + H2O (l) --> Ca2+ (aq) + 2 OH- (aq)
                                  Tabel op blz. 141 moet je kennen! 

Slide 13 - Tekstslide

Er zijn dus twee manieren om natronloog te maken:
1. Geef de oplosvergelijking van natriumhydroxide


2. Geef de reactievergelijking van natriumoxide en water

Slide 14 - Tekstslide

Indampvergelijkingen
Omgekeerde van oplosvergelijkingen
2 NO3- (aq) + Ca2+ (aq) -->                      (s)
vóór de pijl                              na de pijl
losse ionen (aq)               -->  zoutformule (s)  

Schrijf in je schrift de indampvergelijking van natriumsulfide.

 
Ca(NO3)2

Slide 15 - Tekstslide

Indampvergelijkingen
Opstellen indampvergelijking
1) noteer de losse ionen MET lading voor de pijl.
2) noteer de verhoudingsformule van het vaste zout na de pijl.
3) maak de vergelijking kloppend.

Slide 16 - Tekstslide

Geef de indampvergelijking van een aluminiumfluoride-oplossing.

Slide 17 - Open vraag

Geef de indampvergelijking van een natriumfosfaatoplossing.

Slide 18 - Open vraag

Oplosbaarheid van een zout
 • Geeft hoeveelheid stof aan die kan oplossen in een oplosmiddel bij bepaalde temperatuur.
 • Als maximale hoeveelheid zout is opgelost: verzadigde oplossing
 • Niet het geval? Onverzadigde oplossing
onverzadigde
oplossing
verzadigde
oplossing

Slide 19 - Tekstslide

De oplosbaarheid van BaCl2 is 1,78 mol/L water. Ik doe 400 g BaCl2 in een liter water. Bereken of deze oplossing verzadigd of onverzadigd is.

Slide 20 - Open vraag

samenvatting en extra uitleg
op de volgende dia's vind je een korte samenvatting van
- oplosvergelijkingen
- indampvergelijkingen
daarna volgt een video waarin het opstellen van oplos- en indampvergelijkingen nog een keer wordt uitgelegd
dit kun je thuis nog eens rustig bekijken via de gedeelde les

Slide 21 - Tekstslide

Oplosvergelijking van een zout
 • Water komt niet voor in de vergelijking: het reageert niet mee.
 • NaCl (s) -> Na+ (aq) + Cl- (aq)
 • Algemene vorm: Zout (s) -> losse ionen (aq)
 • Elk ion in het zout wordt afzonderlijk gehydrateerd, maar de atomen van een samengesteld ion blijven bij elkaar:
 • CuCl2(s)-> Cu2+(aq)+ 2 Cl-(aq)   en   Cu(NO3)2(s) -> Cu2+ (aq) + 2 NO3-(aq)

Slide 22 - Tekstslide

Indampvergelijking van een zout
 • Als je een zoutoplossing verwarmt, verdampt het water.
 • Negatieve en positieve ionen vormen weer een ionrooster.
 • Het zout blijft achter.
 • algemene vorm indampvergelijking: losse ionen(aq) -> zout(s)
 • Zn2+ (aq) + SO42- (aq) -> ZnSO4 (s)

Slide 23 - Tekstslide

Metaaloxiden in water
 • Een r in binas tabel 40A
 • Dan reageert het zout met water.
 • Bij Na2O, K2O, CaO en BaO
 • Nu wel water in reactievergelijking, want het reageert
 • de naam van de oplossing die ontstaat, leer je uit je hoofd (blz 117)

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

leerdoelencheck
beantwoord de vragen op de volgende dia's en bepaal of je de leerdoelen hebt behaald

Slide 26 - Tekstslide

Geef de vergelijking van het oplossen van zinkbromide in water
(de fase-aanduidingen zijn weggelaten ivm lengte van de antwoorden)
A
ZnBr2>Zn2++Br2
B
ZnBr2+H2O>Zn2++2Br
C
ZnBr>Zn2++Br2
D
ZnBr2>Zn2++2Br

Slide 27 - Quizvraag

Geef de oplosvergelijking van magnesiumsulfaat
A
MgSO4>Mg2++S2+2O2
B
MgSO4>Mg2++SO42
C
Mg2++S2+2O2>MgSO4
D
Mg2++SO42>MgSO4

Slide 28 - Quizvraag

Geef de vergelijking voor het indampen van een oplossing van lood(IV)nitraat
A
Pb4++NO3>Pb(NO3)4
B
Pb4++4NO3>Pb(NO3)4
C
4Pb++NO3>Pb4NO3
D
Pb+4NO3>Pb(NO3)4

Slide 29 - Quizvraag

Geef de vergelijking voor het indampen van een natriumchloride-oplossing
A
Na++Cl>NaCl
B
NaCl>Na++Cl
C
Na+Cl>NaCl
D
NaCl>Na+Cl

Slide 30 - Quizvraag

Geef de reactievergelijking van kaliumoxide in water

Slide 31 - Open vraag

ik ken de lading en formules van de ionen (zonder hulp van Binas of het boek)
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll

ik kan een kloppende oplosvergelijking opstellen
😒🙁😐🙂😃

Slide 33 - Poll

ik kan een juiste indampvergelijking opstellen
😒🙁😐🙂😃

Slide 34 - Poll

ik weet wanneer water wél in de vergelijking staat en wanneer niet
😒🙁😐🙂😃

Slide 35 - Poll


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 36 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 37 - Open vraag


Hoe vond je 
deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 38 - Poll

Heb je nog een vraag over deze les? Stel hem dan hier:

Slide 39 - Open vraag

eigen werk
Leer H4.1 en H4.2 (volgende les SO!)
Leer tabel 1 (H4.1) uit je hoofd
maak H4.2 opgaven 2, 5,  7, 9 
oefen met de V-trainer van H4.2 als je de opgaven lastig vindt

Slide 40 - Tekstslide