4.4 en 4.12 Het rijk van de planten

Paragraaf 4 en 12
 Het rijk van de planten


lezen blz 126 tm 128 (par 4) en blz 151 (par 12)
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 4 en 12
 Het rijk van de planten


lezen blz 126 tm 128 (par 4) en blz 151 (par 12)

Slide 1 - Tekstslide

         Doelstelling par 4 en 12

- Je kunt de kenmerken van de plantencel opnoemen.
- Je kunt planten in drie stammen verdelen:
    wieren(algen), sporenplanten en zaadplanten.
-Deze stammen kun je weer verdelen in klassen
-Je kunt de zaadplanten verdelen in:
   bedektzadigen en naaktzadigen.
lezen blz 126 tm 128 en blz 151 (par 12)

Slide 2 - Tekstslide

Rijk planten
onder verdelen in stammenWieren (algen)


Sporenplanten


Zaadplanten

Slide 3 - Tekstslide

Plantencel
Plant 

Slide 4 - Tekstslide

Hoe heten onderdeel 3 en 4?

Slide 5 - Open vraag

Het rijk der planten
Planten
Wieren (algen)
Sporenplanten
Zaadplanten
Eencellige wieren
Meercellige wieren
Mossen
Varens
Rijk
Stam
Klasse

Slide 6 - Tekstslide

Stam: Wieren en Algen
Kenmerken van wieren:
   geen  wortels
   geen stengel
   geen bladeren
   geen bloemen
Voortplanting door:
deling (bij algen) of sporen
Rijken → Stammen → Klassen

Slide 7 - Tekstslide

Stam: Wieren/algen
Stam van de wieren en algen kun je indelen in klassen:
Eéncellig (algen) of meercellig (bv. blaaswier)

Slide 8 - Tekstslide

Stam: Sporenplanten
We verdelen de stam van de sporenplanten weer in klassen:
- mossen
- paardenstaarten
- varens
Kenmerken:
- wel wortels, stengels en bladeren.
- geen bloemen

Slide 9 - Tekstslide

Sporenplanten, voortplanting door sporen.
Mossen: sporendoosjes


Paardenstaarten: sporenvormende 
                                      orgaantjes
Varens: sporenhoopjes

Slide 10 - Tekstslide

Het rijk der planten
Planten
Wieren (algen)
Sporenplanten
Zaadplanten
Eencellige wieren
Meercellige wieren
Mossen
Varens
Rijk
Stam
Klasse

Slide 11 - Tekstslide

sporenplanten en zaadplanten

Slide 12 - Tekstslide

Stam: zaadplanten
Kenmerken: 
wel wortels
wel stengels
wel bladeren 
vaak bloemen

Voortplanting dmv zaden

Slide 13 - Tekstslide

Ordening Plantenrijk
We verdelen het rijk der planten in 3 stammen:

  • Wieren
  • Sporenplanten
  • Zaadplanten

Slide 14 - Tekstslide

Stam van zaadplanten (par 9)
Kun je onderverdelen in klassen:

-Bedektzadigen (bijvoorbeeld: appel)
zaden bedekt in een vrucht

-Naaktzadigen (bijvoorbeeld: den)
zaden liggen in kegels

Slide 15 - Tekstslide

De stam van de zaadplanten
-
Voorbeelden van zaadplanten

Slide 16 - Tekstslide

Waar kun je naaktzadigen aan herkennen?
A
De zaden zitten in vruchten.
B
De zaden zitten in kegels.
C
De zaden zitten in doosjes.

Slide 17 - Quizvraag

Hoe planten algen zich voort?
A
Door deling
B
Door sporen
C
Door zaden

Slide 18 - Quizvraag

Naaktzadigen zijn meestal naaldbomen zoals, dennen en sparren.
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Een kiwi is een vrucht. Van welke soort plant?
A
Een naaktzadige plant
B
Een sporenplant
C
Een bedektzadige plant

Slide 20 - Quizvraag


Behoort tot de
A
zaadplanten
B
sporenplanten
C
varens
D
schimmels

Slide 21 - Quizvraag

Slide 22 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Lezen blz 126 tm 128 en blz 151

Maken opdracht: 16, 17 en 19 blz 110 en opdracht 46 blz 139

Leren en nakijken par 1 t/m 3

Dit is ook huiswerk voor de volgende les.

Slide 23 - Tekstslide