BS 3 Hart

Hart

Je kent de ruimtes en bloedvaten van het hart
Je kent de stroomroute van bloed door je hart
Je weet op welke plekken bloed zuurstofarm en zuurstofrijk is
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
Biologie / VerzorgingMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Hart

Je kent de ruimtes en bloedvaten van het hart
Je kent de stroomroute van bloed door je hart
Je weet op welke plekken bloed zuurstofarm en zuurstofrijk is

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Video

Het Hart

4 ruimtes:

2 rechts en 2 links
2 boezems (bovenop)
2 kamers (onderop)

Slide 4 - Tekstslide

Bloedvaten rond het hart
4 bloedvaten rondom het hart:

Gekoppeld aan de rechterboezem: Holle ader
Gekoppeld aan de linkerboezem: Longader
Gekoppeld aan de rechterkamer: Longslagader
Gekoppeld aan de linkerkamer: Aorta

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Kransaders en kransslagaders

Kransaders brengen zuurstofarm bloed vanaf het hart, weer terug naar de holle ader, zodat het weer naar de longen kan

Kransslagaders brengen zuurstofrijk bloed vanaf de aorta, naar het hart, zodat het hart weer zuurstof aan de cellen kan brengen

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Stroomroute kleine bloedsomloop

Begint rechterkamer --> Longslagader --> Longen --> Longader --> Linkerboezem

Slide 9 - Tekstslide

Stroomroute grote bloedsomloop

Begint Linkerkamer--> Aorta--> Organen--> Holle ader --> Rechterboezem

Slide 10 - Tekstslide

Stroomroute hele bloedsomloop


Begint rechterkamer --> Longslagader --> Longen --> Longader --> Linkerboezem --> Linkerkamer--> Aorta--> Organen--> Holle ader --> Rechterboezem

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Samentrekken Hart

Slide 13 - Tekstslide

Welke ruimte van het hart, is het sterkst?
A
Rechterboezem
B
Linkerboezem
C
Linkerkamer
D
Rechterkamer

Slide 14 - Quizvraag

Kransslagaders brengen bloed naar het hart, is dit zuurstofarm of zuurstofrijk?
A
Zuurstofarm
B
Zuurstofrijk

Slide 15 - Quizvraag

Grote bloedsomloop
Kleine bloedsomloop
Organen
Rechterkamer
Rechterboezem
Longen
Linkerkamer
Linkerboezem
Aorta
Longslagader
Holle ader
Longader

Slide 16 - Sleepvraag

Zuurstofarm
Zuurstofrijk
Beide
Organen
Rechterkamer
Rechterboezem
Longen
Linkerkamer
Linkerboezem
Aorta
Longslagader
Holle ader
Longader

Slide 17 - Sleepvraag

In welk deel van het hart komt het zuurstofrijke bloed binnen?
A
Rechterboezem
B
Linkerboezem
C
Rechterkamer
D
Linkerkamer

Slide 18 - Quizvraag

Welke helft van je hart is het grootst?
A
De linkerhelft
B
De rechterhelft

Slide 19 - Quizvraag

Het hart krijgt zuurstof dankzij de...
A
Aorta
B
Longslagader
C
Holle ader
D
Kransslagaders

Slide 20 - Quizvraag

Hoe heet het bloedvat dat van het hart naar de longen gaat?
A
De bovenste holle ader
B
De aorta
C
De longslagader
D
De longader

Slide 21 - Quizvraag

Hoe heten de kleppen die in je hart zitten?
A
Bloedkleppen
B
Hartkleppen
C
Aderkleppen
D
Halvemaanvormige kleppen

Slide 22 - Quizvraag

Hoe voorziet het hart zichzelf van zuurstof en voedingsstoffen?
A
De stoffen worden vanzelf opgenomen uit het bloed in het hart
B
Door het bloed dat door de kransslagaderen gepompt wordt

Slide 23 - Quizvraag

Deze bloedvaten voeren bloed van het hart af
A
Slagaders
B
Haarvaten
C
Aders
D
Holle aders

Slide 24 - Quizvraag

Je ziet hier een afbeelding van het hart. Nummer 1 is ...
A
de rechter hartkamer
B
de rechter boezem
C
de linker hartkamer
D
de linkerboezem

Slide 25 - Quizvraag

Je ziet hier een afbeelding van het hart. Nummer 2 is ...
A
de rechter hartkamer
B
de rechter boezem
C
de linker hartkamer
D
de linkerboezem

Slide 26 - Quizvraag

hoeveel hartkleppen heeft het hart?
A
2
B
3
C
4
D
6

Slide 27 - Quizvraag

Je ziet hier een afbeelding van het hart. Nummer 10 is ...
A
de rechter hartkamer
B
de rechter boezem
C
de linker hartkamer
D
de linkerboezem

Slide 28 - Quizvraag

Je ziet hier een afbeelding van het hart. Nummer 9 is ...
A
de rechter hartkamer
B
de rechter boezem
C
de linker hartkamer
D
de linkerboezem

Slide 29 - Quizvraag

Je ziet hier een afbeelding van het hart. Nummer 4 is ...
A
de aorta
B
de onderste holle ader
C
de bovenste holle ader
D
de longslagader

Slide 30 - Quizvraag

In afbeelding 1 staat een hart weergegeven. Een aantal delen en bloedvaten staan aangegeven met cijfers.
Er worden twee beweringen gedaan over het hart in de afbeelding.
1. De delen 6 en 7 van het hart ontvangen bloed uit aders.
2. Het bloed dat het hart verlaat via bloedvat 3, komt het hart weer binnen via bloedvat 4.

Welke bewering is of welke zijn juist?

A
De beweringen zijn allebei onjuist
B
De beweringen zijn allebei juist
C
Alleen bewering 1 is juist
D
Alleen bewering 2 is juist

Slide 31 - Quizvraag


Een rode bloedcel die in de kleine bloedsomloop zuurstof heeft opgehaald gaat terug naar het hart.

In welk deel van het hart komt deze bloedcel als eerste terecht?

A
linkerboezem
B
linkerkamer
C
rechterboezem
D
rechterkamer

Slide 32 - Quizvraag

Zitten de boezems boven of onder in het hart?
A
boven
B
onder

Slide 33 - Quizvraag


Wat is de functie van het hart?
A
Alle organen voorzien van zuurstof
B
Alle organen voorzien van zuurstof en voedingsstoffen
C
Alle organen voorzien van voedingsstoffen
D
Alle organen voorzien van zuurstof, voedingsstoffen en koolstofdioxide

Slide 34 - Quizvraag

In de afbeelding is een doorsnede van het hart met aansluitende bloedvaten schematisch getekend.
Via welk van de genummerde bloedvaten komt zuurstofarm bloed het hart binnen?
A
Via bloedvat 1
B
Via bloedvat 2
C
Via bloedvat 3
D
Via bloedvat 4

Slide 35 - Quizvraag

Hoeveel kamers heeft het hart?
A
Drie
B
Vijf
C
Vier
D
Zes

Slide 36 - Quizvraag


Hiernaast zie je een afbeelding van het hart.
Waar bevindt zich zuurstofarm bloed?
A
1
B
2
C
4
D
5

Slide 37 - Quizvraag

Wat is de volgorde van de kleine bloedsomloop?
A
Hart - hersenen - hart
B
Hart - kleine tenen - hart
C
Hart - longen - hart
D
Hart - nieren - hart

Slide 38 - Quizvraag


De wanden van het hart
A
zijn overal even dik
B
zijn bij de linkerkamer dikker dan de rechterkamer
C
zijn bij de rechterkamer dikker dan bij de linkerkamer
D
zijn bij de boezems dikker dan bij de kamers

Slide 39 - Quizvraag


Het hart pompt zuurstofrijk bloed in de:
A
Longslagader
B
Longader
C
Aorta
D
Holle ader

Slide 40 - Quizvraag

Het hart brengt in de grote bloedsomloop het bloed naar de:
A
organen
B
longen

Slide 41 - Quizvraag

In de afbeelding is een doorsnede van het hart met aansluitende bloedvaten schematisch getekend.
Via welk van de genummerde bloedvaten komt zuurstofrijk bloed het hart binnen?
A
Via bloedvat 1
B
Via bloedvat 2
C
Via bloedvat 3
D
Via bloedvat 4

Slide 42 - Quizvraag

In de afbeelding is een doorsnede van het hart met aansluitende bloedvaten schematisch getekend.
Welk nummer geeft het deel van het hart aan dat het bloed in de longslagader pompt?
A
nummer 5
B
nummer 6
C
nummer 7
D
nummer 8

Slide 43 - Quizvraag

In welke richting pompt het hart het bloed?
A
orgaan 1
B
orgaan 2
C
orgaan 4

Slide 44 - Quizvraag

Bij de werking van het hart zijn drie fasen te onderscheiden. Tijdens welke fase staan de kleppen tussen de boezems en de kamers open?
A
Alleen tijdens de hartpauze
B
Alleen tijdens het samentrekken van de boezems
C
Alleen tijdens het samentrekken van de kamers
D
Zowel tijdens de hartpauze als tijdens het samentrekken van de boezems.

Slide 45 - Quizvraag