§8.5 Milieuvervuiling

§8.5 Milieuvervuiling
Hoofdstuk 8 Verbrandingen
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
NaSk2Middelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

§8.5 Milieuvervuiling
Hoofdstuk 8 Verbrandingen

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les kan ik:
  • uitleggen hoe zwaveldioxide, cfk´s en stikstofverbindingen worden gevormd en wat hun effecten zijn.
  • beschrijven welke maatregelen kunnen bijdragen aan de vermindering van uitstoot van milieuvervuilende stoffen. 
  • uitleggen wat de impact van biobrandstoffen is.

Hoofdstuk 8 Brandstoffen
§8.5 Milieuvervuiling

Slide 2 - Tekstslide

Geef de naam van de stof die ontstaat bij de verbranding van zwavel.

Slide 3 - Open vraag

Het begrip ´stikstof´ is veel in het nieuws.

Stikstof is een schadelijk gas.
A
Eens
B
Oneens

Slide 4 - Quizvraag

Milieuschade door fossiele brandstoffen
Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat een aantal gassen die slecht zijn voor het milieu.

De belangrijkste zijn:
Koolstofdioxide (CO2), Zwaveldioxide (SO2) en
Stikstofoxiden (NOx)
Hoofdstuk 8 Brandstoffen
§8.5 Milieuvervuiling

Slide 5 - Tekstslide

Zure regen
Fossiele brandstoffen bevatten een beetje zwavel.
In de lucht wordt SO2 omgezet tot zwavelzuur (H2SO4).Hoofdstuk 8 Brandstoffen
§8.5 Milieuvervuiling

Slide 6 - Tekstslide

Zure regen

Zure regen ontstaat wanneer zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOX), ammoniak(NH3) of gasvormige organische stoffen oplossen in regenwolken.  Samen met water vormen zij in de regenwolken zuren: zwavelzuur (H2SO4) en salpeterzuur (HNO3)

Slide 7 - Tekstslide

Zure regen

Oplossing:
  • Ontzwavelde brandstof
  • Rookgasreinigingsinstallatie
  • Driewegkatalysator (auto)
  • Zet NOx om in N2


Slide 8 - Tekstslide

Fijnstof
Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Fijnstof zijn zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Deze deeltjes zijn van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Uit onderzoek blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid.

Slide 9 - Tekstslide

Smog
Bij smog zit er teveel fijnstof in de lucht. 

In Nederland wordt er een smogwaarschuwing gegeven bij 70 microgram fijnstof per m3 in de lucht en een smogalarm als er meer dan 100 microgram fijnstof per m3.

Slide 10 - Tekstslide

Stikstof!!!! 12 miljoen varkens, 19 miljoen kippen, 4 miljoen koeien.

Heel veel mest!!! Bevat ammoniak NH3 (meststof).

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Het gat in de ozonlaag
Op z´n 10 km hoogte hangt een laagje van het gas ozon (O3).
cfk´s (chloorfluorkoolwaterstoffen) breken het ozon in de atmosfeer af. 
Het gat in de ozonlaag zorgt ervoor dat meer uv-straling het aardoppervlak kan bereiken. 


Hoofdstuk 8 Brandstoffen
§8.5 Milieuvervuiling

Slide 14 - Tekstslide

Biobrandstof
Biobrandstoffen worden gemaakt van planten en bomen. Deze brandstoffen zijn in principe hernieuwbaar. 

E5 en E10 zijn voorbeelden van biobrandstoffen. 

Biobrandstoffen worden ontzwaveld voordat ze worden verkocht. 


Hoofdstuk 8 Brandstoffen
§8.5 Milieuvervuiling

Slide 15 - Tekstslide

Lesdoelen
Als het goed is kan ik nu:
  • uitleggen hoe zwaveldioxide, cfk´s en stikstofverbindingen worden gevormd en wat hun effecten zijn.
  • beschrijven welke maatregelen kunnen bijdragen aan de vermindering van uitstoot van milieuvervuilende stoffen. 
  • uitleggen wat de impact van biobrandstoffen is.

Hoofdstuk 8 Brandstoffen
§8.5 Milieuvervuiling

Slide 16 - Tekstslide

Aan de slag
Maak de vragen bij 8.5

Slide 17 - Tekstslide