GHZ module dementie Down en alzheimer

Syndroom van Down en dementie
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Syndroom van Down en dementie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Downsyndroom en Alzheimer
- Ouder wordende cliënten met downsyndroom hebben een verhoogde kans     op dementie. 
- 1/3 van de mensen boven de 40 met Down heeft dementie. 
- De ziekte begint bij hen meestal tussen het 45e en 65e levensjaar en        verloopt sneller.
- Bij dementerende mensen met een verstandelijke beperking gaat het         bij 70% om Alzheimer. Bij cliënten met het syndroom van Down is dat 
   bijna 100%.


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De ziekte is moeilijk te herkennen, omdat de verstandelijke beperking de signalen van Alzheimer camoufleert.

Daarnaast is het lastig om onderscheid te maken tussen normale verouderingsverschijnselen en beginnende dementie bij Downsyndroom.

Slide 4 - Tekstslide

Voor een goede diagnose zal de arts alle andere mogelijkheden die lijken op dementie, moeten uitsluiten. Daarbij kun je denken aan aandoeningen als:

Depressie;
Schildklierafwijkingen;
Gehoorproblemen;
Vitaminetekort;
Hoofdletsel;
Tumor in het hoofd;
Teveel medicijnen of een verkeerde combinatie ervan.
Oorzaak van dementie bij syndroom van Down
Mensen met het Downsyndroom hebben een extra exemplaar van chromosoom 21. Bij dit chromosoom hoort een gen dat verband houdt met de ziekte van Alzheimer. 

Een extra kopie betekent dus ook een extra gen dat alzheimer kan veroorzaken. Het gen is namelijk verantwoordelijk voor de vorming van de zogenoemde plaques die zich ophopen in de hersenen. Deze zijn kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer. 


Slide 5 - Tekstslide

https://www.youtube.com/watch?v=3jNBffY_Tr4&t=22s

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vasculaire dementie
Behalve alzheimer komt ook vasculaire dementie regelmatig voor bij mensen met een beperking of Downsyndroom. 

Dit komt door aandoeningen van het hart en bloedvaten. Daardoor slechte doorbloeding van hersenen. Door een beroerte of tia kan het begin van dementie plotseling optreden

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Symptomen van dementie bij Downsyndroom
De eerste verschijnselen kunnen al rond het veertigste levensjaar beginnen, omdat het verouderingsproces bij Downsyndroom sneller gaat. 
Veel mensen met Downsyndroom functioneren rond hun veertigste hetzelfde als mensen van rond de tachtig zónder het syndroom.
De eerste signalen van dementie zijn meestal:
  • Geheugenproblemen;
  • Minder actief en sneller vermoeid zijn;
  • Traagheid in denken en doen.


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Duidelijker signalen zijn:
  • Minder interesse heeft in allerlei zaken waar iemand voorheen wel interesse in had
  • Overdag suf zijn, meer dan men gewend is
  • Oriëntatieproblemen hebben
  • Onzeker is in bewegingen en motoriek
  • Geen nieuwe dingen meer kunnen aanleren (inprentingsproblemen).

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke verpleegkundige zorg ?
- dagbesteding
- dagprogramma
- ondersteuningsplan opstellen
- fysieke oefeningen
- verpleegplan opstellen

Slide 10 - Tekstslide

- behoud van functies en motorische beweging. 
- structuur en herkenningspunten (pictogrammen, foto's, technologie (robot), bewegwijzering)
- ontspanning en snoezelen 
- fotoboek met herinnering en familieleden, vrienden met korte beschrijving. 
- training woonbegeleider op omgaan met dementie.
- informatie aan familie.
- rust en activiteit afwisselen.

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
Samenvatting Down en Alzheimer
Nog vragen? 
https://dementietafel.kansplus.nl/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/tips-tools/tools/vroege-signalen-voor-dementie-bij-mensen-met-downsyndroom

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Link

een ervaring van een dochter over opname verpleeghuis moeder met verstandelijke beperking met syndroom van diogenes=verzameldrang, verwaarlozing en dementie.