cross

Het oude Egypte (les 2.1)

Het oude Egypte
 1. Het oude Egypte
 1. Ga rustig zitten
 2. Pak je device en schrift
 3. Log in bij LessonUp
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Het oude Egypte
 1. Het oude Egypte
 1. Ga rustig zitten
 2. Pak je device en schrift
 3. Log in bij LessonUp

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Bron: Het Laatste Nieuws
Sakkara was de begraafplaats van de stad Memphis, bijna drieduizend jaar lang de hoofdstad van het oude Egypte.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoel
Aan het eind van deze les kun je:

 •  verklaren op welke manier de Nijl van groot belang was voor de Oude Egyptenaren.

 • uitleggen wat irrigatielandbouw is en hoe de Oude Egyptenaren dat gebruikten.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er komen 4 quizvragen aan... 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

at Wat is de naam van dit tijdvak?
A
Tijd van jagers en verzamelaars
B
Prehistorie
C
Tijd van jagers en boeren
D
Tijd van de eerste mensen

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de naam van dit tijdvak?
A
Tijd van monniken en ridders
B
Tijd van steden en staten
C
Tijd van burgers en stoommachines
D
Tijd van Grieken en Romeinen

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Egypte was rond 3500 v. Chr. een ...
A
Industriële samenleving
B
Jagers en verzamelaars samenleving
C
Landbouwsamenleving
D
Stedelijke samenleving

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De tijd van het oude Egypte eindigde in ...
A
500 v. Chr.
B
525 n. Chr.
C
525 v. Chr.
D
500 n. Chr.

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Er komt een video aan ... 
Let op! Er wordt na de video een denkvraag gesteld.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Open vragen
Geef antwoord op de vraag bij de volgende dia

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesDe Griekse schrijver Herodotus kwam tijdens één van zijn
vele reizen in Egypte. Hij beschreef het land en zijn bewoners uitgebreid in zijn boeken.
Daarin sprak hij over Egypte als: het geschenk van de Nijl.

Maar wat zou hij daarmee bedoeld hebben?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

De Nijl was van levensbelang: als de Nijl niet hoog genoeg kwam, ontstonden hongersnoden...
...maar als hij te hoog kwam, een overstroming!

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Van de overstromende periode...
...naar de vruchtbare periode

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

En van de vruchtbare periode...
...naar de oogst periode.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overstromingsperiode
 • september-december

 • Tijd van de overstroming van de Nijl

 • Op het land kan niet worden gewerkt

 • Meehelpen aan de bouw van bijvoorbeeld de piramides en de tempels

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleepvraag
De volgende vraag is een sleepvraag.
 • Sleep de juiste antwoorden naar de juiste plek
(let op: Het staat niet op de juiste volgorde)

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de nummers naar de juiste plek in de kaart
Nijldelta
4
Middellandse Zee
3
Nijldal
2
Nijl
1

Slide 22 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe gingen de oude Egyptenaren om met de Nijl?
 • De Nijl moet goed in de gaten worden gehouden (het regende weinig in Egypte)

 • Er moet verstandig worden omgegaan met de hoeveelheid water: irrigatielandbouw

 • Er worden voorraden aangelegd voor mindere oogstjaren (nauwkeurig bijgehouden)

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er komt een video aan ... 
Let op! Er worden na de video vragen gesteld.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies


Hoe heet de vruchtbare grond
die achterblijft door de overstroming van de Nijl?
A
Modder
B
Vruchtbare grond
C
Slib
D
Mest

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kregen de Oude Egyptenaren het water van de Nijl dieper het land in?
A
Sjadoef (waterschep) en in emmer verplaatsen
B
Kanaaltjes, dammen en dijkjes

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Nieuwe middelen van bestaan
Er ontstond een landbouwoverschot 
 • oogst die een boer zelf niet nodig heeft
Dit had gevolgen: 
 • minder boeren nodig
 • specialisatie in ambachten 
 • ruilhandel op markten 

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom hoefde niet langer iedereen boer te zijn?
A
Mensen werden handelaar
B
Mensen werden ambachtsman
C
Egypte had een landbouwoverschot
D
Boer zijn verdiende niet genoeg

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke beroepen waren er eerder?
A
Boer en handelaar
B
Boer en ambachtsman
C
Ambachtsman en handelaar

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Landbouwstedelijke samenleving
Egyptische bevolking groeide door de welvaart.
Gevolgen welvaart:
 • Bevolkingsgroei
 • Meer ambachtslieden en handelaren
 • Dorpen groeiden uit tot steden (3000 v. Chr.
--> Ontstaan landbouwstedelijke samenleving.
 • Landbouwstedelijke samenleving: samenleving waarin de meeste mensen leven van de landbouw, terwijl een minderheid van de bevolking in steden leeft van onder meer ambachten en handel.

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk:
Maken 2.1. &
Lezen paragraaf 2.2
Tot ziens!!!

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De paardensprong
Het paard in het schaakspel beweegt 2 velden horizontaal met 1 veld verticaal of een beweging van 2 velden verticaal met 1 veld horizontaal. 

Er ontstaat bij een paardensprong altijd een L-vorm.
Maak met de paardensprong uit het schaakspel een woord van acht letters. Sleep daarna de letters naar de vakjes zodat het woord zichtbaar wordt. Tot slot leg je uit wat het woord betekent.
D
U
L
O
N
W
B
A

Slide 35 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

De paardensprong
Het paard in het schaakspel beweegt 2 velden horizontaal met 1 veld verticaal of een beweging van 2 velden verticaal met 1 veld horizontaal. 

Er ontstaat bij een paardensprong altijd een L-vorm.
Maak met de paardensprong uit het schaakspel een woord van acht letters. Sleep daarna de letters naar de vakjes zodat het woord zichtbaar wordt. Tot slot leg je uit wat het woord betekent.
A
T
E
R
V
W
A
L

Slide 36 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat willen jullie nog meer over het oude Egypte weten?

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

7: van belangrijk naar minder belangrijk 

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Farao
Inspecteur Kasjoeti
Schrijver Paneb
Opzichter Chonsoe
Steenhouwers
Arbeiders
Boeren 
Slaven 

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies