Les 4: Persoonlijkheidsstoornissen

T
        Persoonlijkheidsstoornissen
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3,4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

T
        Persoonlijkheidsstoornissen

Slide 1 - Tekstslide

Wat is persoonlijkheid?

Slide 2 - Woordweb

Persoonlijkheid
Staat voor je geheel van eigenschappen die bepaalt hoe je reageert in verschillende situaties.
Karakter en temperament zijn hierbij belangrijke onderdelen.

Temperament door erfelijke aanleg
Karakter wordt gevormd door temperament i.c.m. sociale en materiële omgeving vanaf kind zijn.

Slide 3 - Tekstslide

Welke persoonlijkheidsstoornissen kennen jullie?

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Video

DSM-V
Er bestaan volgens het psychiatrisch handboek DSM-V vijf soorten persoonlijkheidsstoornissen. 
 • het antisociale / psychopathische type
 • het vermijdende type
 • het borderline type
 • het obsessief-compulsieve type
 • het schizofrene type
DSM
Het Diagnostisch en Statistisch handboek van Psychiatrische aandoeningen

Slide 6 - Tekstslide

De DSM-V geeft als definitie van een persoonlijkheidsstoornis dat er een gebrekkige identiteit is en ook gebrekkige vaardigheden voor het interpersoonlijk functioneren.
Diagnose wordt gesteld in een 5- puntsschaal:
0 = geen beperkingen
1  = geringe beperkingen
2 = duidelijke beperkingen
3 = ernstige beperkingen
4 = zeer ernstige beperkingen

Slide 7 - Tekstslide

Persoonlijkheidsontwikkeling
Fysiologie = mensen veranderen naarmate ze ouder worden, voortdurende blootstelling aan traumatische stress zorgt voor blijvende veranderingen van de prikkeloverdracht in de hersenen = verhoogd stressgevoel
Gebeurtenissen in leven of omgeving = mensen veranderen onder invloed van gebeurtenissen, door deze ervaringen maken mensen een wereldbeeld

Slide 8 - Tekstslide

Kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis
 • duurzaam en star patroon van niet-functioneel denken
 • duurzaam en star patroon van niet-functioneel voelen en/of beleven
 • duurzaam en star patroon van onaangepast gedrag en impulsen

Slide 9 - Tekstslide

Cluster A, B en C 
Er bestaan volgens het psychiatrisch handboek DSM-IV elf soorten persoonlijkheidsstoornissen. Deze zijn onderverdeeld in 3 clusters.
DSM
Het Diagnostisch en Statistisch handboek van Psychiatrische aandoeningen

Slide 10 - Tekstslide

Cluster A
 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis


Kenmerken:
 • Weinig contact
 • Beperking sociale relaties
 • Leven geïsoleerd
 • Hulp vermijdend.
 • Wantrouwen
 • Merkwaardige gedachten

Slide 11 - Tekstslide

Cluster B


 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • theatrale persoonlijkheidsstoornis
Kenmerken
 • Dramatisch en onvoorspelbaar gedrag
 • Weinig beheersing impulsen en emoties.
 • Snelle behoeftebevrediging
 • Slecht in het onderhouden van (stabiele) relaties.
 • Verstorend effect op omgeving
 • Weinig zelfinzicht / verwijtend naar anderen

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Cluster C


 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
 • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
 • Dwangmatige (obsessief-compulsieve) persoonlijkheidsst.


Kenmerken
 • Sociale vermijding
 • Dwangmatig handelen
 • Onzelfstandigheid.
 • Beter aanpassen maatschappij dan cluster A en B

Slide 14 - Tekstslide

Afhankelijke
Je kan het leven niet alleen aan

Weinig vertrouwen/ geen beslissingen kunnen nemen

verlangen naar steun: relaties aangaan met mensen die misbruik van hen maken (uitbuiting/ geweld e.a.)

Slide 15 - Tekstslide

Vermijdende
                              sociale situaties vermijden
                              angst afkeuring / minderwaardig voelen/ onzeker

  
                              Combinatie  psychotherapie (liefst groep)
                              tijdens jongvolwassenheid

Slide 16 - Tekstslide

Dwangmatige
Sterke drang om alles onder controle te houden

perfect/ ordelijk/ foutloos/zonder emotie/ moeite delegeren

Koppig & behoefte aan routine

Slide 17 - Tekstslide

Symptomen van een persoonlijkheidsstoornis kunnen zijn: 
Het gevoel dat je waardeloos bent 
Wantrouwen richting andere mensen 
Moeizame relaties 
Moeite hebben met het uiten van gevoelens of gevoelens juist te snel uiten 
Impulsief reageren 
Heel perfectionistisch zijn 
Teruggetrokken en angstig zijn 
Moeite hebben om zelfstandig te functioneren 
Stemmingswisselingen 

Slide 18 - Tekstslide

Behandelingen
Vormen van behandeling zijn psychotherapie, schemagerichte therapie en diverse trainingen met als doel het accepteren en leren omgaan met de stoornis.

Slide 19 - Tekstslide

Houding verpleegkundige
 • Zelfverzekerd  / Niet autoritair / Neutrale houding
 • Structurerend / Eenduidigheid / Afspraken nakomen
 • Nabijheid met afstand
 • Zo min mogelijke beperkingen / Autonomie behouden / Zelfregie / Keuzevrijheid.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide